Oppretter et kriseteam for det lokale næringslivet

Næringsforeninga har mange bekymra medlemmer, nå som så å si hele verden stopper opp. Det går hardt utover lokalt næringsliv, også.

Slik møter lokalt næringsliv korona-krisa: Full fart hos noen, og bråstopp hos andre.

I disse korona-krise-tider opprettes det et kriseteam for næringslivet. Tønsberg næringsforening, næringssjefen i nye Tønsberg kommune og Tønsberglivet står bak initiativet.

– Vi har telefonmøter hver dag, slik at vi best mulig skal kunne ivareta kommunens næringsliv, forteller Heidi Skjeggerød, leder i næringsforeninga.

Hva kan Tønsberg Næringsforening gjøre for deg og din bedrift nå?

TØNSBERG NÆRINGSFORENING: Heidi Skjeggerød, daglig leder. Foto: Pressemelding.

– Hensikten med dette er å hele tida være til hjelp for bedrifter som har utfordringer i disse dager, forteller Heidi til ReAvisa.

Både for de som opplever bråstopp, og de som må jobbe på mer enn noen gang for å forsyne folk med det de trenger – med en mindre arbeidsstokk, på grunn av karantene, sjukdom eller helse- og omsorgsutdanna ansatte som heller bør hjelpe til der.

– Har din bedrift behov for midlertidig ansatte – si ifra så kan vi hjelpe deg med å opprette et kontaktpunkt og samarbeid med bedrifter som nedbemanner midlertidig og som kan ha ansatte tilgjengelig for deg og din bedrift, oppfordrer Heidi.

– Har du spørsmål, bekymringer eller annet du ønsker å diskutere; ta kontakt med Heidi Skjeggerød på telefon 988 86 288 eller epost heidi@tonsbergnf.no.

Alle møter og samlinger i næringsforeningens regi er utsatt, også frokostmøte er avlyst ut april.

Korona-tiltak som kan hjelpe lokalt næringsliv:

  • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere.
  • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 for rett til dagpenger under permittering.
  • Skatteetaten melder at fristen for å betale første termin av forskuddsskatten 15. mars er flytta til 1. mai.
  • Reduksjon fra femten til to dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. De permitterte får full lønn i tjue dager.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er ramma av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Det kan bidra til at bankene blir mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere sjøl om bedriften går med underskudd. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere med sikte på å dekke eieres formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

Kansellerer tilbud på Re-torvet: – Vi kan ikke oppfordre til mer handel og store folkemengder nå.

SPERREBÅND: Den nye spisekroken på Circle K Revetal er stengt av. Andre butikker må stenge helt, andre må stå på mer enn noen gang. Foto: Stian Ormestad.

Alt om korona-krisa i Re:

Siste: Ber om hjelp til å holde Re helsehus smittefritt.

Korona-tiltak på Re helsehus – arrangement avlyses.

Koronafrykt sprenger kapasiteten: – Helt klart på hæla.

Stenger kommunale bygg: – Trenger at alle tar ansvar nå!

Korona-tiltak på Re VGS: Språkreiser og treningsleir utsettes.

Vurderer å stenge alle skoler – Re VGS tar i bruk digital hjemmeundervisning fram til påske.

Stenger barnehager og skoler: – De sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid.

Holder stengt, men noen har krav på barnepass: – De kan møte opp som vanlig i egen barnehage eller skole.

Kjøpmann i Re: – Veldig fint om folk handler bare det de trenger. Vi har tenkt til å ha oppe videre, vi!

Flere reinger og rådmann sitter nå i karantene – i dag ble det også bekrefta korona-smitte her i Re.

Holder humøret oppe i korona-karantene på Revetal: – I dag får vi bursdagsgaver på trappa!

Mens mange har hjemmekontor i disse korona-tider, har Synne «bortekontor».

Slik møter lokalt næringsliv korona-krisa: Full fart hos noen, og bråstopp hos andre.

– Vi kan ikke oppfordre til mer handel og store folkemengder nå – det vil være helt, helt, helt feil.

Les også: – Tøffe tider, men vi må ta vare på folka våres også!

Viktig: Legevakta kjører på med en drive-in korona-test.

ReAvisa holder koken – Tips@ReAvisa.no.