– Veit ikke folk at dette er gratis å levere på dynga?

Hva skjer?