Se snora klippes for den nye gang- og sykkelstien

Hva skjer?