– Dette er neppe så dyrt, men det vil være av stor verdi

Hva skjer?