Enstemmig vedtatt: Dette blir et hus for frivilligheten

SNAKKIS: Engasjementet rundt Låhnehuset har vært stort. Nå har kommunen vedtatt å selge til Revetal invest, som vil la frivilligheten i Re bruke det. Foto: Bjørn Thomassen, Revetalhagen.

Det sto til slutt mellom å utsette saken, eller vedta et salg til frivilligheten her og nå. Det ble det siste våre folkevalgte landa på – enstemmig. Så nå blir det et frivillighetens hus på Revetal.

Bakgrunn: Vil kjøpe huset til frivilligheten i Re.

Ideen tok helt av: – Vi kan vel kalle det en folkevilje nå.

Det blir et frivillighetens hus på Revetal, salget til Martin Gran er vedtatt i et ekstraordinært formannskapsmøte i dag mandag 8. april 2024. Det ble et enstemmig vedtak tilslutt.

Revetal invest vil leie ut til NaKuHel Vestfold, som igjen leier ut til organisasjoner, lag og foreninger i bygda vår. Huset vil ligge i tilknytning til Revetalhagen, som NaKuHel allerede har på gang.

– Dette blir bra for alle

AVTALE I BOKS: Martin Gran ved Revetal invest kjøper, NaKuHel Vestfold leier – og leier ut videre til andre lag og foreninger i bygda. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det ble så trøkk rundt dette, oppsummerer Martin Gran i prat med ReAvisa etter at vedtaket ble fattet. – Jeg må bare si at dette er imponerende, at de tar dette på alvor, rigger til møte – det er utrulig flott.

– Dette var kjempebra, og det blir kjempebra!, sier en engasjert kjøpmann og sentrumsutvikler til ReAvisa. – Nå blir det spennende å se hva ildsjelene får te’ her.

Sjøl har Martin sagt at han blander seg ikke borti hva som skjer på huset. Det er helt opp til de som skal bruke huset å bestemme, med NaKuHel i førersetet.

– Hvis dette blir bra, så blir det bra for alle. Hvis det ikke blir som vi drømmer om, veit vi jo hva som skjer med huset – det er klausuler på det.

Viser til ReAvisa-oppslag

– Det alle ser ut til å være enige om, er at det er dumt å ikke prøve først. Nå får vi det forsøket. All erfaring tilsier at det skal gå superbra i denna bygda vår!

Ordfører Frank Pedersen (H) viste innledningsvis til skriverier i ReAvisa, da formannskapet i Tønsberg kommune møttes til et ekstraordinært møte.

Han viste også til henvendelser fra folk og foreninger og kick-off for Revetalhagen på Elverhøy i mars.

– Derfor kalles dere nå inn til dette møtet.

Utsettelsesforslag fra AP og SV

Samtlige representanter som tar ordet skryter av administrasjonen, og flere forteller at det er sånne saker som dette som gjør det å være folkevalgt litt mer spennende enn den vanlige tralten:

– Det er alltid artig med sånne saker som bare kommer sånn… her må vi SNAKKE sammen. Så det er bra at vi fikk til dette her. Men så er det noen dilemmaer når det blir sånn kjemperaskt.

– Kan vi få noen overraskelser i ettertid som blir trøblete? Jeg ser noen dilemmaer og blir bekymra for det, sier Trude Viola Nordli (AP). – Saken i seg sjøl er god, men det er dumt og unødvendig hvis uheldig etterspill.

Arbeiderpartiet sammen med SV foreslår å utsette saken, det vil si at den heller kommer opp til behandling på kommunestyrets juni-møte. – Ikke for å være festbrems, altså.

Justert forslag får enstemmig tilslutning

GLAD ORDFØRER: – Som ordfører dukker det stadig opp «akutte» saker. Men denne har vært av de hyggeligste sakene å ta tak i. Jeg er veldig glad for at dette løste seg for Revetalhagen og frivilligheten i Re, sier en glad ordfører Frank Pedersen (H). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ordfører Frank Pedersen svarer med at han nok tror at alle representantene er opptatt av å gjøre dette riktig. Trude sine innvendinger fører til en justering av administrasjonens opprinnelige innstilling.

Da trekkes også utsettelsesforslaget fra AP og SV. Og det justerte forslaget får enstemmig oppslutning.

Det tas svært godt i mot blant de frivillige, forteller Ingunn Henriksen Leeber til ReAvisa:

– Så takknemlig i så mange retninger

Hun er styreleder i NaKuHel Vestfold som skal organisere både Revetalhage og hus. Og hun forteller at de er imponert over det som har skjedd, og stolt over det frivillige krefter nå kan få til sammen:

– Dette er et prakteksempel på helsefremmende samhandling i sann NaKuHel-ånd. Frivillig organisasjon, pluss ildsjeler, næringsliv og nå også kommunen med administrasjon og politikere – og lokalavisa.

– Alle spiller sin egen rolle skikkelig og skaper noe større sammen til det beste for alle. Jeg er takknemlig i så mange retninger. Og rørt.

– Alle har gitt alt

– Det har vært som en god fotballkamp, der alle har gitt alt. Martin er stjernespiss, og kommunen dommer som har tatt en VAR-sjekk for at alt skal være rettferdig og ryddig. Publikum som heier. Solide spillere på banen.

– Men ingen kunne gjort dette aleine. Dette er svært godt samspill! Vi må ta en fot i bakken nå og samle oss før vi planlegger detaljer videre.

– Men allerede planlegger vi. Vi vil spørre om ordføreren vil sette det første spadetaket i jorda i Revetalhagen.

– Typiske kjennetegn for Re

PÅ HØYDEN, MIDT PÅ REVETAL: Dette huset blir en lavterskel møteplass, rett ved den nye Revetalhagen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Tove Øygarden (H) forteller at dette er en fantastisk dag å være møtende vara til formannskapet – dette er en sak hun brenner for: – Som reing er jeg veldig glad for at både kommunedirektøren og politikerne skjønner viktigheten av å være positive til denne saken.

– For det engasjementet er jo typisk kjennetegn for Re: Dugnadsånd, samarbeid, stedsidentitet – og stolthet og kjærlighet for bygda vår, sier Tove i formannskapsmøtet.

– Ved å være positive til saken, så er vi med på å ta vare på og bygge videre på akkurat dette – og det er viktig for videre engasjement for denne delen av kommunen.

– Dette tok rett og slett helt av!

Jill Eirin Undem (H) mener det var rørende å se det enorme engasjementet rundt ReAvisa-sakene: – Da er det vel bare for oss å heie, mener hun.

– Det gleder oss stort, dette engasjementet, sier Karoline Lie (SP), – dette er en god løsning for et godt samlingssted for folka i Re.

Stine Næss Askjer (KrF) konkluderer med at, – dette var en sak som rett og slett tok av!

Ordføreren: En veldig hyggelig akutt sak

Etter at saken var avgjort, takker ordfører-Frank sine folkevalgte kollegaer i formannskapet: – Vi har gjort et klokt valg, takk for en god dialog, gode avklaringer, og takk for at dere stilte opp på kort varsel.

Til ReAvisa utdyper han: – Som ordfører dukker det stadig opp «akutte» saker. Men denne har vært av de hyggeligste sakene å ta tak i. Jeg er veldig glad for at dette løste seg for Revetalhagen og frivilligheten i Re.

– Nå ser jeg fram til den videre etableringa og håper innbyggerne i Re setter pris på at kommunens tok tak, snudde seg rundt og løste dette til det beste for det ønske som jeg opplever mange i Re har.

– Ønsker Revetalhagen lykke til med det videre arbeidet!

Her er vedtaket fra formannskapet:

  • Nytt punkt 1: Kommunen aksepterer budet fra Revetal Invest AS til prisantydning, på vilkår av at eiendommen benyttes til frivillig arbeid, og at kommunen sikrer seg forkjøpsrett og tilbakekjøpsrett som beskrevet i denne sak.
  • Nytt punkt 2: Vedtaket forutsetter godkjenning av styret i Revetal Søndre AS.

Les også: Drømmer om et frivillighetens hus på Revetal.

Les også: – Trist å se at siste sjanse er i ferd med å ryke.

Les også: Kaller inn til ekstraordinært formannskapsmøte.

Her kan du følge det ekstraordinære formannskapsmøtet.

Ideen tok helt av: – Vi kan vel kalle det en folkevilje nå.

STORT ENGASJEMENT: Det gamle framhuset på gården som mesteparten av bygdebyen Revetal er bygd på har vært på alles lepper de siste dagene. Det blir nå et frivillighetens hus. Huset har liggi brakk, øde og forlatt i årevis, men i helga var fotsporene mange opp til Låhnehuset. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Frivilligheten har fått til store ting før: Ti år siden skjebnemøtet her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les papiravisa på nettavisa – gratis.

, , , , , ,