Ekstraordinært formannskapsmøte om Låhnehuset: – Det er takket være det store engasjementet her i Re

STORT ENGASJEMENT: Det gamle framhuset på gården som mesteparten av bygdebyen Revetal er bygd på har vært på alles lepper de siste dagene. Det kan bli et frivillighetens hus. Huset har liggi brakk, øde og forlatt i årevis, men nå er fotsporene mange opp til Låhnehuset. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Jeg kan ikke forskuttere, men innstillingen fra administrasjonen gjør at det nå er en mulighet for ildsjelene bak Revetalhagen å få realisert sine ønsker og drømmer, sier ordfører Frank Pedersen som kaller inn til et ekstraordinært formannskapsmøte mandag morgen.

Bakgrunn: Vil kjøpe huset til frivilligheten i Re.

– Nå har administrasjonen snudd seg rundt på en søndag og saksfremlegget sendes representantene i løpet av kort tid, forteller ordfører-Frank til ReAvisa søndag kveld.

Mer vil han ikke si før formannskapet har sagt sitt i det ekstraordinære møtet klokka 10.00 mandag 8. april 2024: – Kan komme med en kommentar etter møte i morgen.

Foreslår å stoppe budrunden og selge til frivilligheten

HASTEMØTE: Martin Gran liker ideen om et frivillighetens hus på Revetal. Derfor vil han gjerne kjøpe Låhnehuset av kommunen for prisforlangende – hvis Tønsberg kommune godtar budet hans. Martin Gran, Revetal invest, hadde et møte med Rikka Rivrud, Ingunn Henriksen Leeber og Roar Lefsaker fra NaKuHel Vestfold lørdag etter visning. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Kommunedirektørens innstilling lyder som følger, i to punkt:

1. Pågående budrunde for salg av Kåpeveien 35 (Låhnehuset, red anm) stanses.

2. Kommunen aksepterer budet fra Revetal Invest AS til prisantydning, på vilkår av at eiendommen benyttes til frivillig arbeid, og at kommunen sikrer seg forkjøpsrett og tilbakekjøpsrett som beskrevet i denne sak.

Bakgrunnen for saken er at kommunestyret i 2021 vedtok salg av boligeiendommen som var tilknyttet Låhnegården på Revetal. Det har vært omkamper, som har blitt nedstemt av flertallet.

Etter at huset ble lagt ut for salg, har det kommet flere bud, ett av dem er fra Martin Gran ved Revetal invest AS – pålydende prisantydning.

Budet er gitt med premisset om at huset skal brukes til frivilligheten i Re.

Tinglyser tilbakekjøpsrett og forkjøpsrett

I sakspapirene til det ekstraordinære formannskapsmøtet heter det at «kommunedirektøren anbefaler å avslutte budrunden og selge eiendommen til Revetal invest AS til prisantydning, mot at formålet for frivillig arbeid blir tinglyst og at kommunen sikres tilbakekjøpsrett og forkjøpsrett».

Kommunen la ut eiendommen for salg sist uke med prisantydning 2.890.000 kroner. Visning var lørdag 6. april, og ganske snart etter visningen ble det gjort en avtale mellom Martin Gran ved Revetal invest og NaKuHel Vestfold – les mer om det her.

Det vises i saksframlegget til oppslaget i ReAvisa, som har blitt lest av rundt 10.000. I saken er det nevnt flere organisasjoner som vil bruke huset.

I ettertid har enda flere tatt kontakt, forteller Ingunn Henriksen Leeber:

– Det er mange gode krefter som ønsker dette

PÅ VISNING: Roar Lefsaker, Cathrine Bøhle og Ingunn Henriksen Leeber fra NaKuHel Vestfold, som vil stå ansvarlig for videre utleie til frivilligheten i Re, ifølge avtalen med Martin Gran ved Revetal invest. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi tenkte det var en god ide, og at det var verdt et forsøk. Likevel, uansett hvor ivrige vi var på dette, så må jeg si at vi er overraska over hvor god gjenklang dette fikk i bygda, ja – himmel og hav!

– Det er mange gode krefter som ønsker dette, veldig mange flere enn vi rakk å snakke med da vi dreiv og lufta ideen, forteller Ingunn til ReAvisa.

– Dette initiativet har treffi et behov som flere frivillige har, jeg har lyst til å gi kred til alle og hver en som engasjerer seg.

Hun vil også skryte av våre folkevalgte, som med denne ekstra runden viser at de også ser potensialet som de frivillige ser.

Flere har signalisert at de har snudd i saken, i ReAvisa-kommentarfelt. – Det er takket være det store engasjementet her i Re.

– Alt er prøvd – nå er det opp til våre folkevalgte

– Det er helt fantastisk, de tar virkelig sitt ansvar. Det gir høy tillit. Jeg er spent på avgjørelsen, hva de lander på, sier Ingunn som uttrykker en stor respekt for at lokalpolitikerne tar den ekstra runden.

– Det viser at det nytter å engasjere seg. Jeg blir stolt av demokratiet, bare det at politikerne bruker den muligheten de har til å ta en ny vurdering: Nye opplysninger kan gi nye vedtak.

Ingunn forteller at hun legger seg denne søndagskvelden veldig spent. – Nå får vi ikke gjort mer. Alt er prøvd, nå er det opp til våre folkevalgte i formannskapet.

– De skal se helheten, de skal gjøre det riktige. Jeg har tillit til at de tar en god avgjørelse. For fellesskapet og frivilligheten.

Sikrer seg mot å gi en økonomisk fordel

PÅ HØYDEN, MIDT PÅ REVETAL: Dette huset kan bli en lavterskel møteplass, hvis alt går som ildsjelene bak Revetalhagen drømmer om. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

ReAvisa har forstått det sånn at det har blitt jobba mye og godt denne helga på rådhuset i Tønsberg med jussen rundt et salg som kommunedirektøren nå foreslår. I saksframlegget heter det:

«Dersom budrunden stanses og kommunen velger å akseptere budet fra Revetal invest AS, får kjøperen eiendommen til en lavere pris enn markedet var villig til å gi.

Siste kjente bud er i skrivende stund på 3,1 mill, og det er sannsynlig at det vil komme flere bud i løpet av mandag formiddag», står det i sakspapirene.

«Dette vil utgjøre en økonomisk fordel som kan rammes av statstøtte-reglene ved at det gir Revetal invest en konkurransefordel».

Rett, men ikke plikt, til å kjøpe tilbake

«For å sikre at et slikt evt. salg ikke blir å anse som ulovlig statsstøtte, anbefaler kommunedirektøren at kommunen i sin aksept av budet tar forbehold om klausuler som inntas i kjøpekontrakt og blir tinglyst på eiendommen.

Kommunen bør ha klausul om både tilbakekjøpsrett og forkjøpsrett. Tilbakekjøpsretten vil sikre at kommunen får en rett, men ikke plikt, til å kjøpe eiendommen tilbake til samme beløp dog regulert etter konsumprisindeksen.

Da kan kommunen velge å kjøpe eiendommen tilbake dersom kjøperen ikke får nødvendig tillatelse om bruksendring etter plan- og bygningsloven og dermed ikke får stilt eiendommen til disposisjon for frivilligheten.

I tillegg bør kommunen ha forskjøpsrett dersom eiendommen videreselges som enebolig, også her til samme pris med indeksregulering».

Kommunedirektøren veier argumenter for og i mot

Videre heter det at «kommunedirektøren ser at det fremstår uheldig at budrunden avsluttes og det aksepteres et lavere bud enn markedet er villig til å gi.

Dette vil kunne oppleves uprofesjonelt og uforutsigbart for de budgivere som har gitt høyere bud», anerkjennes det.

«Kommunedirektøren anbefaler likevel at dette gjøres, grunnet formålet», konkluderes det i saksframlegget.

Formannskapet møtes klokka 10.00 mandag, og ReAvisa følger møtet.

Les også: Drømmer om et frivillighetens hus på Revetal.

Les også: – Trist å se at siste sjanse er i ferd med å ryke.

VISNING: Et femtitalls oppmøtte på visning lørdag 6. april 2024. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Frivilligheten har fått til store ting før: Ti år siden skjebnemøtet her.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les papiravisa på nettavisa – gratis.

, , , , , , , ,