Her kan du følge årets siste kommunestyremøte

Et kommunestyremøte med flere svært interessante saker for lokalsamfunnet i Re, følg møtet her, fra klokka 09.00 onsdag 8. desember 2021 (ekstern lenke).

Hit – men ikke lenger? – I så fall er det et løftebrudd!

– Årets siste kommunestyremøte blir avholdt digitalt. Årsaken er økende smittetrykk i samfunnet, melder Tønsberg kommune i en pressemelding.

Dermed blir det ikke mulig å følge møtet fra sidelinja, men bare via direktesending (ekstern lenke).

Ungdomshus-diskusjon – nok en gang

Den mest spennende saken på agendaen, sett med Re-øyne, er nok denne: Ungdomshus på Revetal, som var vedtatt, er oppe til vurdering igjen.

Automatisering av servicetorget på kommunehuset på Revetal er en annen gjenganger som nok en gang skal opp til diskusjon. Tall for besøk er henta inn gjennom to perioder – begge i løpet av korona-tida, naturlig nok med mindre trafikk på servicetorget enn det som er normalt.

Det innstilles på automatisering, noe som langt på vei er et brudd med det som ble nedtegna i den politiske plattformen: Fortsatt tjenester nær folk.

Innsparingene fortsetter i 2022

Støtte til Bygdehuset Sagatun i Vivestad står også på agendaen. Etter to vanskelige korona-år for markedsbygda Vivestad, som under normale omstendigheter klarer seg utmerket godt på egenhånd, søkes det kommunal støtte.

Plan for vern av matjord og dyrkbar mark skal også opp til diskusjon, en plan som har skapt bekymring for full stopp for videre utvikling av bygdebyen vår, Revetal.

Budsjettet skal også vedtas i dette kommunestyremøtet, der vi veit at det skal kuttes enda flere titalls millioner i 2022. Det går som oftest hardest utover tjenestenivået i Re, som lå over gamle Tønsberg kommune på flere felt.

Pusher på for viktige Re-saker

Det blir fremma en viktig interpellasjon fra Re-hold, der Thorvald Hillestad (SP), Frode Hestnes (FrP) og Heming Olaussen (SV) går sammen om et tverrpolitisk press for å få realisert planene om gang- og sykkelsti fra Linnestad til Ås.

I budsjettet ligger det også inne en spennende og viktig ide for demensgård – gjerne her i Re – etter initiativ fra Thorvald Hillestad (SP) og Trude Viola Nordli (AP).

Møtet foregår på dagtid, og møtestart er klokka 09.00.

Følg kommunestyremøtet 8. desember 2021 (ekstern lenke).

FORTSATT TJENESTER NÆR FOLK? Å fjerne folka, og erstatte de med maskiner – det oppfattes av mange som et løftebrudd i forhold til det som står i den politiske plattformen. Automatisering av servicetorget på kommunehuset på Revetal står på agendaen til kommunestyremøtet onsdag 8. desember 2021. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Leserinnlegg om ungdomshus: Motorungdommen trenger også et sted å møtes.

Leserinnlegg: Vil dette bety begynnelsen på slutten?

Les mer om styre og stell.