– Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

TIL FORHANDLINGSBORDET: Tønsberg er store i folketall, mens Re er store på areal. Thorvald Hillestad mener den politiske plattformen lover godt for en ny kommune basert på likeverd mellom Re og Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: – Det var mange som var litt spente på hvordan ting ville bli, når Re og Tønsberg skulle finne sammen. Jeg mener at det vi har kommet fram til her, viser at vi blir tatt i mot som en likeverdig partner.

Les også: Hvem er best på å ri kjepphester – politikerne i Re eller Tønsberg?

RE75: Hvem er best på å ri kjepphester - politikerne i Re eller Tønsberg?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Det sier Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP), som har nyheter å komme med fra forhandlingene med Tønsberg. Gode nyheter, mener han og Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) – som inviterte til felles pressebriefing på Revetal fredag 3. februar.

Ordførerne vil gjerne lekke litt fra arbeidsgruppas arbeid med politisk plattform for den nye kommunen. Allerede har ReAvisa skrivi om at navnet blir Tønsberg.

LIKEVERDIGE PARTER: Tønsberg-ordfører Petter Berg og Re-ordfører Thorvald Hillestad forteller om et godt samarbeidsklima. Foto: Stian Ormestad.

Fellesnemda – organet som skal rigge den nye kommunen fram til 1. 1. 2020 – blir bestående av like mange Re-representanter som Tønsberg-representanter.

I sentrale føringer for kommunereformen heter det at representasjonen «bør gjenspeile styrkeforholdet mellom kommunene», refererer Re-ordføreren.

– Men det har vi valgt å se glatt bort ifra, sier Thorvald med et bredt glis.

For mens nye Holmestrand hadde ei fellesnemd med seks representanter fra Holmestrand og tre fra Hof, nye Sandefjord hadde ni fra Sandefjord og bare tre fra Stokke og tre fra Andebu, så velger Re og Tønsberg å ha åtte hver.

– Det vil si at vi blir like store, tross at Tønsberg er mer enn fire ganger så store i folketall.

Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) har forklart ønsket om likeverd tidligere i ReAvisa-spaltene: – Tønsberg er kanskje størst i folketall, men Re er størst i areal.

At Tønsberg går med på dette viser en raushet som lover godt for den videre snekringen av en ny kommune, mener Thorvald.

– Ifølge avtalen sitter Tønsberg med lederen i fellesnemda – og har dobbeltstemme, ved stemmelikhet?

– Ja, det er så. Men målet er at denne gjengen skal være et såkalt konsensusutvalg, der vi kommer til løsninger som helst et enstemmig utvalg stiller seg bak. Jeg ser vanskelig for meg at vi skal komme i en situasjon der det skulle være nødvendig å ta i bruk denne dobbeltstemmen.

Antallet representanter bunner i antall partier i de to kommunene. Re og Tønsberg har nemlig like mange partier representert i hvert sitt kommunestyre og bystyre – og det er akkurat de samme åtte partiene.

– Da vi drodla litt rundt dette kom vi fram til at det var en god ide at alle partiene får en representant hver – uansett størrelse på partiet. Det gir 16 medlemmer, en fra hvert parti i begge kommunene.

LOVNADER: Petter Berg har flere ganger sagt at lovnadene i folkemøtene i fjor høst – før Tønsberg ble valgt – ikke bare var tomme ord. Foto: Stian Ormestad.

I den nye Tønsberg kommune vil det øverste organet ikke hete bystyre, som i dagens Tønsberg, men kommunestyre. Det vil være 49 kommunestyrerepresentanter, 11 i formannskapet og 11 i hovedutvalgene.

Dette er forslag i en politisk plattform som styringsgruppa vil legge fram for kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg. Først når den er banka gjennom der, er det spikra. Både ordføreren i Re og ordføreren i Tønsberg føler at forslaga er godt forankra i egne rekker.

Første del av plattformen – som er mer praktisk rettede avklaringer, som nevnt ovenfor – skal opp til behandling i et felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg på Fylkeshuset i Tønsberg 7. mars.

Andre del vil bli fremma for styre og stell i juni-møte. Der er det mer snakk om hvilke satsingsområder den nye kommunen bør ha fokus på.

– Er det noen områder vi bør virkelig legge oss i sæla’n på? Det er fint om vi kunne fått innspill fra innbyggerne på det. Derfor vil vi invitere til åpne møter der innbyggerne inviteres til å si sin hjertens mening og hjelpe oss med dette her.

Det blir også temamøter for næring, landbruk, kultur og idrett.

– Vi ser for oss ett møte for hvert tema i hver av kommunene, med spennende innledere og diskusjon rundt hvordan de ulike sektorene skal rigges i den nye kommunen. Vi håper på innspill som kan gi nye tanker og nye ideer, som vi kan putte inn i den politiske plattformen.

NAVNET BLIR TØNSBERG: Den nye sammenslåtte kommunen Re+Tønsberg skal få navnet Tønsberg. Det står blått på hvitt i forslaget til politisk plattform. Foto: Stian Ormestad.

I den politiske plattformen er fraser som likeverdighet, åpenhet og raushet framhevet.

– Vi synes virkelig at disse flotte og fine ordene har fått litt kjøtt på beinet, utifra dette vi har kommet fram til, sier Re-ordfører Thorvald Hillestad og Tønsberg-ordfører Petter Berg.

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les også: Hva er viktig for Re i forhandlinger med Tønsberg?

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

Annonse: