Skatte-suksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

311016_skattesjefa_1

SUKSESSHISTORIE: Skatteoppkreverkontoret på Revetal har vært en suksesshistorie – basert på samarbeid. Fra venstre ser vi Monica Fimreite, Maria Sommer, Linda Elstad Johansen, Steinar Strand og foran skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Felles skatteoppkreverkontor var det aller første samarbeidet i 3K, og blir også det aller første samarbeidet i nye Re+Tønsberg. Og skulle nye Holmestrand ønske å henge med videre, er de velkommen til det: – Sånn sett ligger Re og Revetal veldig sentralt, mener Tønsberg-ordføreren. 

Dagen etter bystyret i Tønsberg sa ja til en sammenslåing med Re, kom spørsmålet om å legge et felles skatteoppkreverkontor til Revetal. Det tas sikte på oppstart 1. mars 2017.

Per i dag har skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg sju ansatte som server Re, Hof, Holmestrand, Stokke og Lardal – til sammen 37.500 innbyggere og drøye 1.500 arbeidsgivere.

Da felles 3K-kontor ble etablert i 2010, ble det spart inn en stilling etter et halvt år. Da Stokke ble med i 2013 ble det spart inn en stilling for Stokke. Lardal kom til uten å måtte ansette noen nye.

– At kommuner kommer og ønsker å bli en del av samarbeidet, nå også Tønsberg, er en fjær i hatten for kontoret vårt, sier en fornøyd Lise Wåden Tandberg.

– Vi har et godt rykte, og det sier noe om hvordan vi jobber. Vi tar gjerne en telefon og er mottakelig for å høre hvis det skulle være noen problemer. Vår erfaring er at vi oppnår gode resultater med en god dialog med skatteyterne.

Mens Tønsberg kommer til, ramler noen andre kommuner av. Men kanskje ikke nye Holmestrand, som kan ha mye å tjene på å fortsette samarbeidet. De blir små hvis de velger å stå aleine.

reavisa_arbgr_7

HOLMESTRAND-ORDFØRER: Alt tyder på at gode naboer i nord vil ha god nytte av å fortette skattesamarbeidet med Re, også når Re blir slått sammen med Tønsberg. Ellers blir det et lite skattekontor i Holmestrand med fire – fem ansatte, mot 16 på Revetal. Det samme kan fort gjelde på flere felt. Her ser vi Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele i sammeslåingsforhandlinger med Hof for ett års tid siden. Foto: Stian Ormestad.

Dette er formalitetene rundt det interkommunale skattesamarbeidet:

Stokke trer ut av samarbeidet 1.1 2017, da Stokke blir en del av nye Sandefjord kommune. Lardal var den siste kommunen som ville bli med i det gode selskap, med en avtale fram til Lardal blir en del av Larvik kommune 1.1 2018.

Fra og med samme dato opphører 3K-samarbeidet. Da må også nye Holmestrand ha bestemt seg om de vil henge med videre. Re, Hof og Holmestrand har sagt opp alle 3K-samarbeid. Avtalene måtte sies opp, siden kommunene opphører som sådan, og bli en del av nye juridiske enheter på hver sin kant.

Det er ikke dermed sagt at døra er stengt for godt, heller tvert om. Alle 3K-samarbeid skal ses på på nytt. Det er ikke utenkelig at nye Holmestrand ser nytten i å fortsette flere samarbeid med Re, også den dagen Re er slått sammen med Tønsberg.

Skatteoppkreveren på Revetal tar gjerne med seg kommunene i nord med videre, samtidig som Tønsberg blir med fra 1. mars 2017.

– 16 personer vil få tilbud om å jobbe her, inkludert dagens ansatte i Tønsberg. Vi er gode i dag, og vil bli enda bedre med Tønsberg. Hvis Holmestrand og Hof trekker seg ut for å lage et eget skatteoppkreverkontor i Holmestrand med sine fire ansatte, er det å gå mange skritt tilbake, mener hun.

– Vi har selvfølgelig et sterkt ønske om at nye Holmestrand blir en del av samarbeidet også i framtida, understreker Wåden Tandberg, som tror terskelen er lavere for de i nord å bli med videre ved at skattekontoret fortsatt blir liggende på Revetal.

Tønsberg-rådmannens innstilling om å flytte skatteoppkrever-funksjonen fra Statens Park i Tønsberg til Revetal skal opp til politisk behandling for første gang i formannskapet i kveld, 31. oktober. Det skal endelig behandles i bystyret 9. november.

– Det er viktig å understreke at vi ikke tar over Tønsberg, vi lager et nytt kontor sammen. Det gjøres et godt arbeid i Tønsberg, og vi gjør et godt arbeid her i Re. Det er forskjell på by og land, nå vil vi bli best på begge deler, sier Wåden Tandberg.

170816_PETTER_BERG_4

TØNSBERG-ORDFØRER: Petter Berg kom i sommer med løfter om lys på kommunehuset på Revetal, også etter en sammenslåing med Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) er på kommunesammenslåing-konferanse på Gardermoen, men svarer gjerne på spørsmål om felles skatteoppkreverkontor på Revetal.

Han bekrefter at initiativet kom fra Tønsberg sin side. Og han bekrefter at det kan komme flere initiativ framover:

– For oss er det naturlig at skatteoppkreverfunksjonen samles på Revetal sammen med Re, sier Berg. Han mener kommunehuset på Revetal er godt egnet for kommunal tjenesteproduksjon, også i framtida. Og dersom nye Holmestrand og andre nabokommuner ønsker å henge med videre, er de hjertelig velkomne til det.

– For all del. Jeg har trua på store fagmiljø. Hvis nye Holmestrand ønsker å fortsette samarbeidet, er det bare fint. Sånn sett ligger Re og Revetal veldig sentralt, rett og slett.

– Vi kommer nå til å ta for oss tjenesteområde etter tjenesteområde, helt til vi har gått gjennom alle og ethvert. Det ligger i korta at det vil bli flere tjenester på Revetal. Det er et klart mål at det blir fortsatt aktivitet i kommunehuset i Re.

Sånn sett kan alle som var bekymra for at lysa slokkes på Revetal ta det helt med ro, mener Berg. – Det blir mye aktivitet på Revetal også i framtida. Det var ikke bare fagre ord og luftige løfter.

– Dette viser at det er hold i det vi sa i sammenslåingsdebatten før valget falt på Tønsberg.

311016_skattesjefa_3

SUKSESSHISTORIE: Skatteoppkreverkontoret på Revetal har vært en suksesshistorie – basert på samarbeid. Fra venstre ser vi Monica Fimreite, Maria Sommer, Linda Elstad Johansen, Steinar Strand og foran skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg. Foto: Stian Ormestad.