3,75 millioner er bevilga til uteområder i bygdebyen vår: – Hva tror du kan skape mer liv på Revetal?

Hva skjer?