Kampklar Re-ungdom: – Vi streiker for en bedre framtid. Og det er verdt å ofre en skoledag for det.

Hva skjer?