Rektor: – Målet er en så normal skoledag som mulig

Hva skjer?