Leserinnlegg: Høyre svikter ungdomsskolen

LESERINNLEGG: Fordi Høyre bruker de store pengene på skattelette til de rikeste, har de ikke råd til å satse på ungdomsskolen, skriver Lars Egeland, stortingskandidat for SV, og Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant for SV i Re.

Tove Øygarden (Re Høyre) prøver å sminke denne sannheten i TB 13.10.

I sitt innlegg er Øygardens poeng at satsinga på 1,5 milliarder kroner til 600 ekstra lærerstillinger over 4 år – som ble iverksatt av SVs kunnskapsminister Kristin Halvorsen – «aldri var ment å fortsette utover forsøksperioden».

Hun tar feil. Poenget med et forsøk er å hente erfaring og kunnskap om noe virker. SV og Stortinget ønsket derfor en evaluering av forsøket – før det var ferdig – slik at evt. positive (eller negative) erfaringer kunne føre til en konklusjon: Videre satsing, avvikling eller styrket satsing? Problemet med Høyre er at de hverken ville ha forsøket eller evaluere det!

Stortinget måtte tvinge statsråd Røe Isaksen til å skulle gjennomføre en forskningsbasert evaluering. Den skal visstnok komme, men må antakeligvis gjennomføres av en (forhåpentligvis) ny rød-grønn regjering etter valget i 2017.

Øygarden argumenterer med at Høyre i stedet for å satse på ungdomsskolen, ønsker å satse på tidlig innsats i 1.-4.trinn. En ting er at denne satsingen vel primært er KrFs fortjeneste, en annen sak er at i denne omgangen har Høyre funnet penger til å forske på effekten av det de skal gjøre.

KrF lærte vel leksa si, kan man tenke. Men Øygarden slår kategorisk fast at noen videre ungdomsskolesatsing kommer ikke på tale. Det bør elever, foreldre og lærere merke seg. Ønsker man derimot en slik satsing på tenåringene våre, er det kanskje lurt å stemme SV ved stortingsvalget neste år?

Vi har dessuten midler til å satse på både barne- og ungdomsskolen, siden vi ikke må bruke milliarder av skattekroner på skattelette til Olav Thon, Reitan, Stordalen og Rimi-Hagen. Høyres sponsorer og gode venner.

SVs satsing på ungdomsskolen har antakeligvis bidratt til bedre skolemiljø, bedre oppfølging av den enkelte, mer tilpassa opplæring og mindre mobbing. Det kan vi ikke vite sikkert før vi har fått opp kunnskapen gjennom den bebuda evalueringa.

Men hvis dette er resultatene av ekstrasatsinga, vil SV gå inn for å styrke ungdomsskolesatsinga, ikke svekke den, slik Høyre gjør.

Det skal bli interessant å følge Høyre i de kommunene som nå mister hardt tiltrengte lærerstillinger. De har ingen andre å skylde på enn seg sjøl dersom resultatene blir dårligere på disse skolene nå som de mister opp mot 4 stillinger – slik vi f.eks. vil se på Revetal ungdomsskole i Re kommune, der Tove Øygarden sjøl sitter som hovedutvalgsleder for utdanning.

Lars Egeland, stortingskandidat for SV
Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant for SV i Re