Stor øvelse med både politiet og Forsvaret

Svensk Augusta A109 i solnedgang / Swedish Augusta A109 in sunset

ØVELSE: Både politiet og Forsvaret skal øve i lufta, til lands og til vanns de to kommende dagene. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret.

VESTFOLD: Det vil bli synlig aktivitet flere steder i Vestfold, både på land, i luft og til sjøs. 

Denne uka gjennomfører politiet og Forsvaret en felles øvelse på Østlandet, der politidistriktene rundt Oslofjorden er blant deltakere, informerer politiet i Vestfold i en pressemelding tirsdag 1. november.

Den synlige aktiviteten vil finne sted onsdag 2. november og torsdag 3. november.

– Målet med denne typen øvelser å bekjempe terrorister og alvorlig kriminalitet. Terror er kriminalitet og i Norge er det politiet som håndterer og har det overordnede ansvar for terroranslag, men Forsvaret bistår med utstyr og personell når politiet ber om det. 

– Både politiet og Forsvaret har innsatsklare styrker som kan bistå lokalt politi når det anmodes om det, og disse styrkene har øvd sammen helt tilbake til 1980-tallet.

Det er Politidirektoratet som er ansvarlig for øvelse TYR, og ett av målene med denne øvelsen er koordinering mellom flere politidistrikter. 

Øvelsen involverer tre store politidistrikt: Oslo-, Øst- og Sør-Øst politidistrikt, og i tillegg bidrar flere andre politidistrikt.

Fra politiets side er rundt 700 personer involvert i øvelsen – i tillegg kommer mannskaper fra ulike grener i Forsvaret, departementene, og sivile samarbeidsparter – som Luftfartstilsynet, Avinor, Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Color Line.

Det er i forbindelse med øvelsen lagt ned flyforbud i visse soner i Vestfold. Dette forbudet inkluderer også droner.