Trude og Thorvald har en ide – det må gjerne bli i Re?

EN GOD, GAMMEL IDE: Thorvald Hillestad (SP) og Trude Viola Nordli (AP) har trua på grønn omsorg. Nå kan det bli en realitet, også i eldreomsorgen. Foto: Stian Ormestad.

– Dette er en gammel ide vi i Re tok med inn i den nye kommunen, og som er nedtegna i den politiske plattformen. Og nå ser vi at vi kan få det te’.

Ideen Trude Viola Nordli (AP) og Thorvald Hillestad (SP) snakker om, er en «demensgård». Vi har hørt om det før, her i Re. Og nå kan ideen bli realisert i den nye storkommunen.

UTVALGSLEDER FOR HELSE, MESTRING OG VELFERD: Trude Viola Nordli (AP) fra Re. Foto: Stian Ormestad.

– Det er liksom vår «baby» da, sier radarparet som har løfta saken og fått forslaget med i sitt budsjettforslag for 2022.

Få det på stell så snart som mulig

ReAvisa møter gammel-ordføreren i gamle Re som sitter i kommunestyret i nye Tønsberg og gammel-varaordføreren i gamle Re som nå er leder for utvalg for helse, mestring og velferd i nye Tønsberg, tirsdag 23. november 2021.

Det er dagen etter at forslaget var oppe i Formannskapet, og ett par uker før det skal endelig behandles i kommunestyret litt uti desember.

Det blir helt på tampen av dette året, men modig nok er det lagt inn en helårskostnad for «demensgård» allerede fra 2022.

Alt det gårdslivet kan inneholde

– Vi håper vi kan komme i gang med dette så fort som mulig, og klarer vi å få dette på stell så kjapt som fra årsskiftet så har vi hvert fall satt av pengene.

– Vi har trua på grønn omsorg, og dette vil være et veldig viktig tilbud til alle de som får demens, men som fortsatt er spreke. De er det mange av rundt om i Re og hele Tønsberg kommune.

De ser for seg et tilbud der demente som bor hjemme kan komme en dag i uka og få brukt kroppen: – Hogge ved, jobbe i skauen, luke og pusle i drivhus, stelle dyr – alt det gårdslivet kan inneholde.

Vil sørge for et bedre tilbud enn i dag

I dag er det et dagtilbud for hjemmeboende på Re helsehus. Det dreier seg om å møtes og gå en tur, blant annet. Kommunen har krav på seg til å legge til rette for aktiviteter for hjemmeboende demente.

«Tilbud som grønn omsorg eller en demensgård vil gi aktiviteter som vi ikke har i dag», heter det i tekstforslaget. – Og det vil være vinn-vinn-vinn, understreker Thorvald i prat med ReAvisa:

– Hver enkelt som får tilbudet vil det være veldig bra for, det blir en aktivitet å glede seg til. De pårørende vil det være bra for, de får en avlastning.

Vil avlaste helsetjenestene i kommunen

– I tillegg veit vi at gode aktivitetstilbud og riktig oppfølging i hjemmet kan utsette innleggelser med ett par år – det er det blitt forska på. Da kommer man ikke på hjemmet før man må. Det vil også avlaste helsetjenestene i kommunen.

Sånn sett er det en investering, både til det bedre for den enkelte og for fellesskapet. – Vårt tekstforslag i budsjettet går på en bestilling til administrasjonen der de ser på hvem og hvor mange dette kan være aktuelt for, og hvor tilbudet bør opprettes.

– Gjerne i Re, sier Trude og Thorvald – som oppfordrer alle som kan tenke seg å være vertskap for et slikt tilbud å melde seg.

Ser til andre vellykka demensgård-prosjekt

– Hvis noen tenner på ideen, og vil bruke gården sin til noe sånt som dette, så bør alle gis en mulighet til å være med i vurderinga, understreker Thorvald.

I gamle Tønsberg kommune var det et liknende tilbud en gang i tida, men radarparet med lang fartstid sammen fra gamle Re kommune forteller at det var et tilbud ganske annerledes enn det de har sett for seg. – Vi ser til Lardal og hvordan de løser dette der.

Der er seks stykker med på gårdsarbeidet hver dag, og opplegget er kvalitetssikra gjennom Inn på tunet. – Det veit vi er vellykka, så vi lar oss inspirere av hvordan de i Lardal har tatt i bruk det som kalles Arendal-modellen.

Antar at behovet er stort

Det er lagt inn 2,5 millioner kroner til demensgård i posisjonens budsjettforslag for 2022, og da er alt fra transport til oppfølging på gården lagt inn. Da er det tatt høyde for seks brukere hver dag, fem dager i uka.

– Nå skal behovet kartlegges, det er langt ifra vi fagfolk på, understreker Thorvald. – Men jeg kan ikke skjønne annet enn at behovet er der, og at det er stort. De fleste kjenner vel noen med demens, som fortsatt er spreke og vil være i aktivitet.

– Dette vil fylles fra første dag, er vår antakelse. At behovet er der, nei – det er vel ingen tvil om det, etter mitt hue.

Mer penger fra ei ny regjering

Finansieringa skal skje ved at man tar noe fra den økte pengepotten fra den nye regjeringa. Disse pengene skal ifølge posisjonen ved AP, SP, KrF og MDG brukes på satsinger for barn og unge i all hovedsak. Men også en demensgård.

I tillegg regner posisjonen med fortsatt befolkningsvekst i nye Tønsberg kommune, akkurat som den historisk store befolkningsveksten i gamle Re kommune. Og det blir det økte skatteinntekter av.

– Vi mener at vi bør bruke noe av de økte inntektene på dette – mest til barn og unge – men også til denne «babyen» vår, demensgård.

Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022 – 2025 skal endelig spikres i kommunestyremøtet 8. desember 2021.

BEHOVET ER STORT: Hvem veit vel ikke om noen som dette kan passe for? Thorvald Hillestad (SP) mener et demensgård-tilbud vil være en vinn-vinn-vinn-situasjon. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om styre og stell.