Dobler budsjettet for å realisere gammel kampsak i Re

LØSNING? Gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås har lokalavisa skrivi om mange ganger. Nå går det mot en løsning i den lange kampsaken her i Re. Foto: Pressemelding Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Med en påplussing på 61 millioner kroner til i budsjettet vil vi snart kunne ferdes trygt som myk trafikant mellom Tønsberg og Revetal. Et samla fylkesting bevilga det som skal til for å bygge gang- og sykkelvei mellom Linnestad og Ås.

Bakgrunn: Gang- og sykkelveien blir dobbel så dyr å bygge.

Det var varsla som forslag fra Arbeiderpartiet til fylkestinget, som også foreslo å øke ramma med pengene som trengs i hovedutvalget – og fikk enstemmig støtte der.

Det samme skjedde i fylkestinget, noe som endelig kan sørge for en sammenhengende gang- og sykkelvei langs Bispeveien fra Re til Tønsberg.

– En historisk beslutning om et etterlengta prosjekt

PROBLEMOMRÅDET: Erosjon fra bekken er et problem som krever større inngrep enn først forespeila. En høy prisstigning på toppen av det gjør at ramma for prosjektet må økes til det dobbelte. Foto: Pressemelding Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Prosessen har vært lang og krevende, men et enstemmig fylkesting sørger nå for en bevilgning på 61 nye millioner til prosjektet. Det samla budsjettet lyder på til sammen 123 millioner.

– Dette vil nok mange kalle en historisk beslutning om et etterlengta prosjekt, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen (SP).

Han var ikke alene om å kommentere saken som har lang historie.

– Husker snakk om dette fra da jeg var liten

Mange politikere ønska ordet i denne saken, og felles for alle innlegg var at de alle var positive til en ekstrabevilgning som gjør det mulig å bygge ut hele strekninga. Administrasjonens forslag var å bygge ut noe halvveis.

– Jeg vokste opp i Re og husker det var snakk om å bygge gang- og sykkelvei da jeg var liten. Jeg sykla noen ganger på strekningen i mine yngre dager, men det opplevde jeg som farlig.

– Når denne strekninga endelig står ferdig har min mor lova at hun skal sykle til jobben på Ås. Dette er veldig positivt, sa Andre Heggheim (R) fra fylkestingets talerstol.

– Strålende fornøyd med vedtaket

ULYKKESBELASTA: Trøkket har vært stort i mange år for å få gjort noe med en tungt belastet Bispevei gjennom Re. Spesielt for de myke trafikantene. Faksimile: ReAvisa, oktober 2009.

– Vi er strålende fornøyde med vedtaket. Et trygt skille mellom myke og harde trafikanter er noe vi står hundre prosent bak, sa Per Asbjørn Andvik (Sp) fra Re.

Prosjektet ble ferdig regulert i 2019, men utfordringer med ustabile grunnforhold, mye erosjon, ny veibelysning på vestsiden av fylkesveien og ny trasé for gang og sykkelbru over eleva har ført til at planene er blitt justert.

Når vi legger til en kraftig prisstigning siden planene ble vedtatt i 2019, så blir dette prosjektet langt dyrere enn først planlagt. Derfor må prosjektet nå reguleres på nytt.

En lang kampsak her i Re

Saken ble behandla i hovedutvalget for samferdsel 23. november, og utvalget vedtok enstemmig å bygge hele strekningen under ett.

Endelig vedtak i saken ble fattet av et enstemmig fylkesting rett før jul. Ny reguleringsplan kan være ferdig i første halvdel av 2023.

Det er snakk om en 4,1 kilometer lang snutt av en ny gang- og sykkelvei mellom Ås og Linnestad, en lang kampsak her i Re.

Kobler kommunen sammen

TVERRPOLITISK PROTEST FRA RE: Frode G. Hestnes (FrP), Thorvald Hillestad (SP) og Heming Olaussen (SV) frykta for at det spøker for planene for gang- og sykkelsti langs Bispeveien fra Linnestad til Ås, og stilte opp i ReAvisa på tampen av 2021 for å få ny fokus på den gamle kampsaken – nok en gang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Med denne på plass vil Re være kobla sammen med Tønsberg, med gang og sykkelvei fra Våle, via Revetal og helt inn til Tønsberg by.

Rett før jul i 2020 var det åpning for gang- og sykkelveien fra Svinevoll til Bakke mølle.

Det er fem år siden ReAvisa skreiv at løsninga var på plass også for Linnestad-Ås.

ReAvisa-året i bilder – se vår oppsummering av 2022:

Avisa kommer ikke lenger i postkassa – her finner du den:

Les også: Hit – men ikke lenger? – I så fall er det et løftebrudd!

Les også: Millioner til fylkesveier – men ikke ett øre går til Re.

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

Les mer om styre og stell.

,