Bevilger millioner av kroner til fylkesveier i Vestfold og Telemark – men ikke ett øre går til Re og nye Tønsberg

PÅ «RESERVELISTA»: Vivestadåsen er en av flere Re-veier som trenger oppgradering, men ikke får det i denne omgang. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Ingen veier i Re og heller ikke i nye Tønsberg står på prioriteringslista for de fem neste åra, men vi finner flere Re-veier på «reservelista».

Les også: – Folk ferdes her med hjertet i halsen!

Nylig vedtok Vestfold og Telemark fylkeskommune hvilke veier som får et løft de neste fem åra, og det er snakk om totalt 475 millioner kroner som skal brukes.

Men ikke en eneste av disse kronene skal gå til oppgradering av fylkesveier i Re eller hele den nye storkommunen Tønsberg.

Flere Re-veier på «reservelista»

– Behovet er enormt. Når vi har et etterslep på når fire milliarder kroner og må velge ut kun fjorten prosjekter, sier det seg sjøl at det har vært en enorm utfordring å prioritere, sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg (Ap) i en pressemelding.

Der kommer det fram at flere veistrekninger i Re står på «reservelista» – dette er ei liste over veier som bør utbedres, men som fylkeskommunen ikke har råd til å prioritere i denne omgang.

Dette dreier seg om blant annet Fylkesvei 306, Fossanveien, fra Askjer bru til Sukke, og Fylkesvei 3174, Vestbygdveien, fra Høyjord til Bjørndalen i Vivestad.

I tillegg står deler av Bettumveien og Vivestadåsen på «reservelista». 

– Fylkesveiene forfaller

– Fylkesveiene våre forfaller på grunn av manglende drenering og dårlig bæreevne. Med disse tiltakene vil vi bedre noen av de aller verste strekningene, sier teamleder for asfalt i fylkeskommunen, Jens K. Lofthaug, i pressemeldinga.

Prosjektene som det nå bevilges penger til, kommer i tillegg til øvrige investeringer på fylkesveier og gang- og sykkelveier i fylket.

I kommunestyremøtet i nye Tønsberg har Senterpartiet varsla at de vil pushe på for flere trafikksikkerhetstiltak på Bispeveien, som også er fylkeskommunal.

Seinest på tampen av fjoråret ble en ny gang- og sykkelsti åpna langs Bispeveien, finansiert med statlige midler.

– Nå kan vi sykle uten at mamma maser om at vi må være forsiktig hele tida!

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

,