Vil belyse et av de mørkeste og skumleste veikryssa i Re: – Folk ferdes her med hjertet i halsen!

VIL BELYSE SAKEN – OG KRYSSET: Senterpartiet-duoen Cathrine Bøhle og Thorvald Hillestad. Foto: Stian Ormestad.

Under ei ensom, gammel og så vidt glødende pære vil Cathrine og Thorvald belyse et stort trafikksikkerhetsproblem her i Re. Og problemet vokser seg bare større og større, med mer og mer trafikk.

Les også: Nå skal byggefeltet bli nesten dobbelt så stort mot nord.

Senterparti-politikerne i nye Tønsberg Thorvald Hillestad og Cathrine Bøhle håper de kan pushe på for en lysere framtid for det de mener er et av våre skumleste veikryss her i Re:

KAMPSAK: Cathrine Bøhle og Thorvald Hillestad mener krysset fra Bispeveien inn til Skjeggestadåsen må bli tryggere – for alle, både bilister og spesielt de myke trafikantene. Foto: Stian Ormestad.

Krysset inn fra Bispeveien til Skjeggestadåsen.

Frykter ei ulykke

For å illustrere problemet, møter de lokalavisa under ei ensom, gammel og så vidt glødende pære et lite stykke fra krysset. Ellers ligger krysset og fotgjengerovergangen i stummende mørke.

– Dette har irritert meg så lenge jeg kan huske, og jeg veit at blant annet velforeninga har pusha på for bedre belysning her, forteller Cathrine til ReAvisa.

– Vi må ikke somle så lenge at det skjer ei ulykke, før det skjer noe.

Helt mørkt

Krysset har vært omdiskutert lenge, med avkjøring i en sving fra 80-sone på Bispeveien. Det er også en fotgjengerovergang på stedet. Dette vil de lokale SP-erne belyse, bokstavelig talt.

I løpet av den halvtimen vi er på stedet, passerer det mange biler, noen busser og mange lastebiler – men også et tjuetalls myke trafikanter som jogger eller går tur med bikkja.

Over fotgjengerovergangen er det helt mørkt, som ellers i det trafikkerte krysset.

Risikerer et dobbelt så stort problem om noen år

FARLIG KRYSS – SPESIELT FOR MYKE TRAFIKANTER: Bare på en halvtimes tid passerer drøssevis av biler, noen busser og mange lastebiler, pluss et tjuetalls myke trafikanter over fotgjengerovergangen som ligger der i stummende mørke. Foto: Stian Ormestad.

– Når vi veit at Skjeggestadåsen skal bli dobbelt så stor som den er i dag, med opp mot 700 boenheter med for det meste barnefamilier, og det er avkjøring til både barnehage og busstopp, da sier det seg sjøl at vi må gjøre alt vi kan for å sikre dette krysset best mulig for alle som ferdes her.

– Og det er mange! All trafikk til og fra Skjeggestadåsen vil gå gjennom dette krysset som vi ikke mener holder mål slik det er i dag, sier Cathrine og Thorvald.

De har begge løfta saken politisk i den nye storkommunen, i hvert sitt utvalg.

Foreslår å føre krysset opp på trafikksikkerhetsplanen

Thorvald sitter i utvalget med ansvar for veiene i kommunen. – Det jeg foreslår er å føre opp dette krysset på trafikksikkerhetsplanen. Det er første steg.

Reint praktisk er det Fylkeskommunen som har ansvar for Bispeveien og krysset. Kommunen har ansvaret for veien inn til feltet.

Per i dag er bare den kommunale veien opplyst med gatelys, der den siste lampa står og gløder et lite stykke fra sjølve krysset.

Ikke snakk om de helt store summene

Senterparti-duoen har sjekka med fagfolk som anslår at ti moderne ledlamper, av typen som er satt opp langs Bispeveien mellom Bakke mølle og Svinevoll, kan holde til god opplysning av både kryss og fotgjengerovergang.

Og enda bedre – det er etter deres mening ikke snakk om de helt store summene i et ellers trangt kommunebudsjett:

– 750.000 kroner la jeg inn som et anslag i mitt forslag, og da har jeg tatt i litt, forteller Thorvald.

– Folk ferdes her med hjertet i halsen

EI ENSLIG LAMPE: Dette er siste lyskilde på den kommunale Kong Magnus vei før krysset inn på Bispeveien, der det ikke finnes ett eneste lys på den fylkeskommunale Bispeveien. Foto: Stian Ormestad.

– Det er en liten investering i forhold til hva vi får igjen i et langt mer trafikksikkert kryss, mener Cathrine, – for her veit jeg at mange går, jogger og kjører med hjertet i halsen!

I tillegg foreslår de lavere fartsgrense på Bispeveien. Noen nye skilt skal heller ikke velte lasset reint økonomisk, mener SP-duoen.

– Det hadde hjelpa mye med 60-sone og belysning, slik at alle skjønner at her kommer vi til et veikryss. Per i dag kan det komme overraskende på.

Spleiselag mellom kommune og fylkeskommune

Thorvald mener vi har mange gode eksempler fra gamle Re kommune der kommune og fylkeskommune samarbeida godt om prosjekter til felles nytte.

Det håper han kan la seg gjøre nå også, ved å søke om penger til trafikksikkerhetstiltak i fylket.

– Nå er det om å gjøre å få saken inn i planene, og så skyve saken oppover på prioriteringslista så godt vi kan.

Hastesak – som kan ta litt tid?

– Vi mener jo at dette er en hastesak, men med mitt forslag kan hvert fall snøballen begynne å rulle, og så sparkes egentlig ballen over til kommuneadministrasjonen.

I et delt utvalg stemte flertallet denne uka for å ta med belysning av krysset videre til formannskap- og endelig kommunestyremøte.

Kommunestyret skal behandle trafikksikkerhetsplanen i mars-møtet, onsdag 10. mars 2021.

Dette sa Cathrine Bøhle i utvalgsmøte denne uka:

Beboere i Skjeggestadåsen opplever å være redde, og frykter en og flere alvorlig hendelser. Avkjøringsfeltet fra nord er veldig kort, man blir stående i midtparti med motgående trafikk på ene siden og forbipasserende trafikk på høyre side, altså trafikk på begge sider i 80-sone i en sving uten lys eller et skille som midtrabatt.

Det oppleves skummelt og alvorlig å sitte i en bil når et eller flere vogntog sneier forbi. I tankene til de som bor her bemerkes også at de fleste biler inn til feltet er småbarnsfamilier, sjøl om alle personer uavhengig av alder er like viktig, og skal føle seg trygge, bør barns trygghet være i høysete.

Velforeningen har henvendt seg til Statens vegvesen, uten svar om konkrete tiltak.

Dette til orientering da jeg er svært engasjert i saken, opplever det selv utrygt, og som politiker har jeg har fått henvendelse fra beboere og medlemmer av velforeningen i feltet.

INVESTERING I TRAFIKKSIKKERHET: – Her veit jeg at mange går, jogger og kjører med hjertet i halsen!, forteller Cathrine Bøhle, her på en liten befaring sammen med partikollega Thorvald Hillestad (begge SP). Foto: Stian Ormestad.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

, ,