Gang og sykkelstien blir dobbel så dyr – flertallet vil likevel bygge: – Må finne en løsning og få dette ferdig

Sjøl om alle tidligere kostnadsoverslag sprenges, vil et enstemmig hovedutvalg i fylket bevilge pengene som trengs for å endelig få ferdig gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås.

Bakgrunn: Spøker det for sykkelsti fra Linnestad til Ås?

Et enstemmig hovedutvalg for samferdsel vil øke budsjettramma for å fullføre hele den planlagte gang og sykkelveien på fylkesvei 35 fra Ås til Linnestad, heter det i ei pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Og planlagt – det har denne snutten vært lenge. Gang- og sykkelsti langs Bispeveien har vært en årelang kampsak – som endelig ble vedtatt. Men så ble det for dyrt.

Vil bevilge 61 ferske millioner

PROBLEMOMRÅDE: Her ved Bjune er det fordyrende leddet, i tillegg til generell prisstigning – som totalt sett gjør prosjektet dobbelt så dyrt. Hvis det endelig skal bli noe av gang- og sykkelstien fra Linnestad til Ås. Foto: Vidar Tangen, Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Budsjettramma var opprinnelig på 62 millioner, men for å kunne fullføre prosjektet er behovet nå på 123 millioner kroner, heter det i pressemeldinga. ReAvisa skreiv om problemstillinga for ett år siden.

Det er snakk om en drøyt fire kilometer lang gang- og sykkelvei, en to-veis bussholdeplass på Bjune, og 5,2 kilometer med belysning fra Ås til Linnestad.

Fylkesdirektøren la fram et forslag om å nedskalere prosjektet for å klare å holde budsjettramma, men det ble møtt med enstemmig motstand.

Reaksjonene har vært sterke her i Re, etter at den årelange kampsaken så ut til å være vinni. Men så ble det bom stopp – igjen.

Krav fra et samla hovedutvalg

Rikke Oline Grava (Ap) fremma isteden et forslag om å øke ramma til prosjektet: – Vi ønsker å fremme følgende forslag: Investeringsprosjektet fv. 35 Ås – Linnestad bygges ut under ett. Det forutsettes at budsjettrammen økes fra 62 til 123 millioner.

Resten av hovedutvalget ønsket å stille seg bak forslaget, slik at det ble fremma fra et samla hovedutvalg, og enstemmig vedtatt.

– Det er veldig godt å komme videre og absolutt på tide å få lukket denne saken, sier Kåre Pettersen fra Venstre.

– Hele Vestfold-samfunnet står bak at vi finner en løsning og får sluttført dette prosjektet.

Ustabile grunnforhold

Prosjektet ble ferdig regulert i 2019, men på grunn av utfordringer med bruløsningen ved Vesleelva og ustabile grunnforhold må planen endres. Ustabile grunnforhold og stor erosjon ved brua og langs vassdraget gjør at den opprinnelig vedtatte kostnadsrammen ikke strekker til.

Forhold som til nå er avdekka indikerer en økning på totalkostnadene i overkant av 50 millioner. I tillegg kommer prisstigning som har kommet etter at reguleringsplanen ble vedtatt.

Omregulering er derfor nødvendig for å gjennomføre løsninga som nå er planlagt på bru og bredder langs vassdraget. Reguleringsplanen forventes vedtatt i løpet av 2023.

Endelig avgjørelse om økt ramme vil komme i forbindelse med fylkestingets budsjettbehandling 13. desember 2022.

Les også: Hit – men ikke lenger? – I så fall er det et løftebrudd!

Les også: Millioner til fylkesveier – men ikke ett øre går til Re.

Les også: – Endelig er denne asfaltflekken på plass!

TVERRPOLITISK PROTEST FRA RE: Frode G. Hestnes (FrP), Thorvald Hillestad (SP) og Heming Olaussen (SV) frykta for at det spøker for planene for gang- og sykkelsti langs Bispeveien fra Linnestad til Ås, og stilte opp i ReAvisa på tampen av fjoråret for å få fokus på saken – nok en gang. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

  • Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.
  • Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.
  • Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.
  • På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.
  • ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Vil du bidra til spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

ULYKKESBELASTET: Trøkket har vært stort i mange år for å få gjort noe med en tungt belastet Bispevei gjennom Re. Faksimile: ReAvisa, oktober 2009.

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

Les mer om styre og stell.

,