Nå blir det gang- og sykkelvei hele veien til by’n!

KOMMER ENDELIG PÅ PLASS SEINEST I 2020: Ting begynte virkelig å skje for drøyt tre år siden, da varaordfører i Re Frode G. Hestnes (FrP) fikk med seg daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) på en befaring langs Bispeveien. Arkivfoto: Stian Ormestad.

BISPEVEIEN: Dagens merkelige hull i gang- og sykkelvei-kartet langs Bispeveien skal tettes med både statlige og fylkeskommunale kroner.

Sommeren for tre år siden var daværende samferdselsminister på Re-besøk, for å se nærmere på Bispeveien som beredskapsvei for E18.

Et halvår seinere kom lovnaden om 40 millioner statlige kroner for å gjøre Bispeveien tryggere.

KAMPSAK: En tryggere Bispevei har vært en kampsak for Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Snodige mangler

Det er blant annet nok til å få på plass gang- og sykkelvei fra Bakke Mølle til Svinevoll, skreiv ReAvisa den gang. Og fulgte opp med: Hva med Linnestad – Ås?

Optimismen var stor for å få plass begge deler. Spesielt fra Re-ordførerens kontor. Og det skjer nå:

– Linnestad – Ås var fylkets lovnad i arbeidet med å utbedre Bispeveien som beredskapsvei for E18, sier Frode G. Hestnes (FrP).

– Statsråden kom med sine penger til strekningen Bakke mølle – Svinevoll, nå følger fylket opp med sine penger til Linnestad – Ås.

Frode er ikke bare varaordfører i Re, men også fylkespolitiker for FrP. Han har jobba javnt og trutt med denne kampsaken i årevis på flere plan.

FrP gikk i bresjen for bevilgningen sammen med resten av posisjonen ved Høyre, Venstre og KrF. Arbeidene skal etter planen starte opp i 2019, og gang- og sykkelstien skal ferdigstilles seinest i 2020.

– Endelig skal denne snodige mangelen rettes opp, jubler Frode etter dagens vedtak i fylkestinget.

ULYKKESBELASTET: Trøkket har vært stort i mange år for å få gjort noe med en tungt belastet Bispevei gjennom Re. Faksimile: ReAvisa, oktober 2009.

Arbeidene på strekningen Bakke mølle – Svinevoll, som det allerede er bevilga statlige penger til, skal etter planen starte opp til neste år og ferdigstilles i 2019.

KAMPSAK: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) har tatt i bruk de store bokstavene når det gjelder kravet om en tryggere Bispevei opp gjennom åra. Foto: Stian Ormestad.

Jobber godt i flokk

– Dette blir fantastisk. Og en hyggelig «bursdagsgave» til Thorvald som fyller år i dag, sier Frode med et stort smil. For Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) har også jobba godt med denne saken.

Nok et eksempel på at Re-politikerne jobber godt i flokk.

– Nå er vi i mål med gang- og sykkelvei fra Svinevoll til Tønsberg, og det lover godt for en ny kommune. Hullene tettes og innland og kyst knyttes sammen – også for de myke trafikantene, oppsummerer Frode til ReAvisa.

Les også: – Ja, veien er veldig smal til tider

Les også: Bevilger 40 millioner kroner for en tryggere Bispevei

Les også: Men hva med gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås?

Les flere saker om Bispeveien i ReAvisa-arkivet.

,