Se snora klippes for den nye gang- og sykkelstien

Siden i sommer har det vært anleggsvirksomhet her, men kampen for gang- og sykkelsti spenner mange tiår tilbake i tid. I dag, fredag 4. desember, var det endelig snorklipp og offisiell åpning av gang- og sykkelsti fra Bakke mølle til Svinevoll.

Bakgrunn: Her blir det straks åpning av ei etterlengta asfaltstripe.

Den offisielle åpninga sto ordfører i nye Tønsberg kommune Anne Rygh Pedersen (AP) for. Tilstede var også fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp), og samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune Gunnar Berg Treidene.

Det skulle vært en folkefest, men bygdefolket fikk beskjed om å holde seg hjemme – på grunn av korona-situasjonen.

Like fullt veit vi at det jubles rundt om, for dette er ei etterlengta asfaltstripe som gjør livet lettere og tryggere for alle som bor langs Bispeveien og bruker den.

Dette er bygd langs Bispeveien mellom Revetal og Svinevoll:

  • 1,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei med nytt og moderne rekkverk og belysning (Svinevoll – Skinneneveien)
  • Bygd som smal løsning for å spare matjord.
  • Fornyet 1,3 kilometer med lysanlegg sydover fra dette anlegget, i tillegg til utskifting av lysarmaturer ved Svinevoll.
  • Oppgradering av overvannskapasiteten i området med grøfter og stikkrenner.
  • Totalkostnad er cirka 20 millioner kroner.
  • Byggherre er Vestfold og Telemark fylkeskommune, entreprenør er Marthinsen & Duvholt AS
  • Finansiert med statlige midler som følge av at Bispeveien er beredskapsvei til E18

Fortsatt en strekning som mangler gang- og sykkelvei

Så skal det sies at gang- og sykkelveien langs Bispeveien mellom Linnestad og Ås fortsatt mangler. 

Denne lå inne i planene, og skulle finansieres med fylkeskommunale midler.

Tønsberg-ordføreren lover å pushe på for å få også denne strekningen på plass.

Bakgrunn: Bevilger 40 millioner kroner for en tryggere Bispevei.

HØYTIDELIG ÅPNING: Den nye – og veldig etterlengta – gang- og sykkelstien mellom Bakke mølle og Svinevoll ble høytidelig åpna i dag, fredag 4. desember 2020. Alle foto: Stian Ormestad.

Les mer om bil, trafikk og veier i Re.

, ,