Bevilger 40 millioner kroner for en tryggere Bispevei

MINISTERBESØK: Sommeren for snart to år siden kom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) på Bispevei-besøk. Vertskapet her i Re var Frode Hestnes (FrP). Se video fra besøket i bunn av denne saken. Foto: Stian Ormestad.

BISPEVEIEN: Etablering av ny gang- og sykkelvei, busslommer, forbikjøringslommer og ny asfalt skal gi en bedre Bispevei gjennom Re.

Les også: Men hva med gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås?

Bispeveien gjennom Re er en sterkt ulykkesbelastet strekning, som med omkjøringstrafikken etter brukollapsen i 2015 hadde mer enn det dobbelte av vanlig trafikk.

Trøkket på å få gjort noe med Bispeveien har vært stort i mange år. En av de første ReAvisa-forsidene viste en dyster statistikk: Alvorlig ulykke med personskade eller dødsfall annenhver måned i snitt. 

BLID GJENG: Stortingspolitiker fra Re Morten Stordalen (FrP), Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). Foto: Privat.

– Dette er en hyggelig dag å være reing på, sier stortingspolitiker Morten Stordalen (FrP) til ReAvisa. Han er fra Våle og veit like godt som alle oss andre her i Re hvor farlig Bispeveien kan være.

– Sykle eller gå langs Bispeveien kan flere steder være en ekstremsport. Det skal det bli slutt på nå. Her har det blitt jobba godt både lokalpolitisk, på fylkesplan og på Vestfold-benken på Stortinget.

Varaordfører i Re Frode Hestnes (FrP) har sylka Bispeveien med samferdselsministeren og vist fram elendigheta da det sto på som verst med omkjøringstrafikk fra E18.

– Jeg er glad for at vi kan vise at påvirkning og møter virker. Det er mye innsats fra mange som nå viser seg i form av mye penger til Bispeveien, sier Hestnes til ReAvisa.

For trafikk, det blir det på Bispeveien – uansett:

– Vi må være rusta til å ta i mot store trafikkmengder på Bispeveien når det blir omkjøring igjen – og jeg sier ikke «hvis», jeg sier «når», sier Stordalen.

I dette tilfelle er det kommunen som presser på for en bedre Bispevei, men fylkeskommunen eier veien – og sier de ikke har råd til store løft. Det er ingen selvfølge at staten går inn med midler til fylkeskommunale veier.

Men her har vi en Europavei som til tider stenges, og Bispeveien må brukes som avlastningsvei. Det er et argumentet for statlig støtte, som heldigvis har fått gehør.

Bispeveien er en naturlig omkjøringsvei i framtida, har fagfolkene kommet fram til. Bispeveien har en lang historie som omkjøringsvei, både for den gamle E18 og nye E18. Vi må bare regne med en stor trafikktetthet til tider på Bispeveien gjennom Re.

ULYKKESBELASTET: Trøkket har vært stort i mange år for å få gjort noe med en tungt belastet Bispevei gjennom Re. Faksimile: ReAvisa.

– Alle fra Re veit hvor kritisk dette er. Vi merker det på kroppen og veit hvor skoen trykker. Derfor er det svært gledelig at vi blir hørt.

Stordalen har fått mange henvendelser fra bekymra Bispevei-aksjonister. Flere har klaga på at ingenting skjer, sjøl om ministere har kommet med løfter i lokalpressen mens trafikken dundra forbi.

GLADNYHET: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) fra Våle. Foto: Stian Ormestad.

– Sjøl om jeg hele tida har hatt en god følelse på hvilken vei det bærer, er det begrensa hva jeg kan si før alt er spikra. Det er det nå, så ingenting er bedre enn å ringe lokalavisa og spre den fantastisk gode nyheten!

Prosessen var slik: Først etter at E18 åpna igjen skulle det bli gjort en grundig faglig vurdering rundt avlastningsveiene. Og først da den var ferdig, kunne det politiske arbeidet begynne.

– Ting kan ta tid noen ganger – men prosessen har gått sin gang. Jeg tror det er klokt å ha litt is i magan noen ganger. Det viser det vi har kommet fram til nå. Med tålmodig jobbing og en god dialog så vinner vi fram til slutt.

At det nå blir bevilget 40 millioner statlige, øremerka kroner, betyr at det er mulig å få gjort litt av hvert langs Bispeveien. Helt konkret:

  •  Etablering av manglende sykkelvei langs Bispeveien mellom Svinevoll og Skinnane – cirka 20 millioner kroner.
  • Etablering av busslommer og forbikjøringslommer for traktor / anleggsmaskiner på begge sider av Bispeveien mellom Svinevoll og Kronlia – cirka 10 millioner kroner.
  • Asfaltering på Bispeveien der det er behov som følge av slitasje – cirka 10 millioner kroner.

Det betyr at kampen for gang- og sykkelsti fra Linnestad til Ås vil fortsette? Det er heller ikke satt av noen midler til å gjøre veien breiere javnt over, med veiskuldre for eksempel.

Det er ikke kjent når arbeidene starter opp og i hvilken rekkefølge. Nå som millionene helt sikkert kommer vil kommune, fylkeskommune og vegvesenet sette seg sammen og stake ut en framdriftsplan.

Les også: Men hva med gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås?

Samferdselsministeren var på Bispevei-besøk sommeren 2015 – se video:

Annonse:
,