Men hva med gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås?

RE-ORDFØRER: Thorvald Hillestad (SP) er optimist for en snarlig løsning for gang- og sykkelsti også langs Bispeveien fra Linnestad til Ås. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Gladmeldingen om 40 millioner kroner til en tryggere Bispevei er ikke nok til å bygge gang- og sykkelvei langs hele Bispeveien. Re-ordføreren går langt i å love at det kommer på plass likevel.

Onsdag 8. februar ble nyheten om at det blir bevilget 40 millioner statlige, øremerka kroner til utbedring av Bispeveien sluppet. Men mange mener at noe mangler. 

BLID GJENG: Stortingspolitiker fra Re Morten Stordalen (FrP), Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). Foto: Privat.

At ikke gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås er tatt med 40 millioner-bevilgningen til Bispeveien er helt bevisst, forteller Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP).

– Vi har all grunn til å tro at denne strekningen blir et av de prioriterte tiltakene blant fylkeskommunens trafikksikkerhetsprosjekter i perioden 2018 til 2021.

Her er det alltid en hard kamp om midlene, men ordføreren er optimistisk av flere grunner:

– Denne strekningen har for det første stått veldig lenge på lista, og for det andre har vi klatra oppover prioriteringslista år for år – og er med helt i toppsjiktet nå. For det tredje har jeg bare fått positive signaler om at nå er det vår tur.

Prosjektet er allerede i planfasen og ligger ute til høring: «Det skal benyttes smal løsning i prosjektet. Bredden på selve gang- og sykkelvegen vil bli normal, men avstanden veien vil bli smalere og det skal benyttes rekkverk som sikring. Da vil man kunne ta vare på mer dyrkbar mark», heter det på Vegvesenets nettside.

Det vil også være naturlig å sikre en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Re til Tønsberg med tanke på den kommende kommunesammenlåingen.

– Det å binde den nye kommunen sammen også på den måten, vil være et stort pluss, mener Hillestad.

ULYKKESBELASTET: Trøkket har vært stort i mange år for å få gjort noe med en tungt belastet Bispevei gjennom Re. Faksimile: ReAvisa.

Ordføreren puster letta ut nå som både det ene og det andre ramler på plass. Bispeveien har vært ei hard nøtt å knekke for lokalpolitikerne:

– Er det en sak jeg får mer henvendelser enn alle andre, så er det trafikksikkerhet langs Bispeveien. Jeg prøver å si at dette ikke er en kommunal oppgave siden det er en fylkesvei, men at vi prøver så godt vi kan å presse på.

Og presset har funka. Det er ikke gitt at staten spytter inn penger i fylkesveier, som de nå gjør med hele 40 millioner kroner til Bispeveien. Og blir gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås en realitet, veit vi at det ligger en lang og hard kamp bak.

– Dette er en sak som betyr så uendelig mye for så mange mennesker, oppsummerer Hillestad.

MINISTERBESØK: Sommeren for snart to år siden var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) på Bispevei-besøk. Se video fra besøket i bunn av denne saken. Foto: Stian Ormestad.

Når det gjelder de 40 statlige millionene, er ordføreren glad for at samferdselsministeren har fulgt opp det løftet han ga da han var på Re-besøk for snaut to år siden.

ULYKKESBELASTET: En av mange lastebiler i som har velta i grøfta langs Bispeveien. Foto: Stian Ormestad.

– Vi fikk en bestilling fra ministeren om ikke Re kommune kunne sammen med Vegvesenet sette opp en prioriteringsliste over hva som skal til for å sikre en tryggere Bispevei. Prioriteringen finner vi igjen i hvordan midlene nå er gitt.

Gang- og sykkelvei fra Linnestad til Ås ble ikke prioritert, for der trår fylket til etter alle solemerker. En breiere Bispevei javnt over ble ikke prioritert. – Det er så kostbart med breddeutvidelse at det ikke var aktuelt engang, forteller Hillestad.

Han er glad for et godt samarbeid med varaordfører og fylkestingsrepresentant Frode Hestnes (FrP) og stortingsrepresentant fra Re Morten Stordalen (FrP). Også fylkesordfører og fylkesvaraordfører stått på og hengt med på møter både her og der.

– Jeg synes vi har fått god drahjelp både herfra og derfra. Det settes stor pris på her i Re, understreker Re-ordfører Thorvald Hillestad.

Les mer: Bevilger 40 millioner kroner for en tryggere Bispevei

Samferdselsministeren var på Bispevei-besøk sommeren 2015 – se video:

Annonse:
,