Kommunesammenslåing koster – for Re-familier

NYE TØNSBERG-TIDER: Det er et snaut år siden Thorvald Hillestad pakka ned Re-ordførerkjedet for godt. Mye har skjedd på kort tid, som er stikk i strid med det som ble sagt og lova i sammenslåingsdebatten på folkemøter, stands og i ReAvisa-spaltene. Foto: Stian Ormestad.

Når «tjenestenivå skal harmoniseres», ser det ut til å stort sett gå utover Re-familier.

Les også: – Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres.

Denne uka ble nye Tønsberg kommunes 2021-budsjett vedtatt, og de vanskelige kuttforslagene sto i kø. Noen ble droppa, andre blir gjennomført – som kutt i skole.

For nå skal de to gamle kommunene virkelig bli til en, og «harmonisere tjenestenivå» – det ser ut til å bety å bygge ned skole-, SFO, barnehage-tilbudet i Re.

Noen har bedre råd

Barn og unge har vært et satsingsområde i Re. Vi har lagt lista langt over Tønsberg-nivå, for at Re skulle være et attraktivt sted å bo. Kanskje har vi satsa over evne, hvem veit.

Det som er sikkert, er at dette var et gjentakende tema i sammenslålingsdebatten. Og det som ble sagt fra det sammenslåingsklare flertallet på folkemøter, stands og i lokalavisa, «harmoniserer» ikke med det som nå skjer i den nye storkommunen.

Nå er det ikke snakk om «å ta det beste fra hver kommune», som var refrenget på folkemøtene. Det er det ikke penger til, sjøl i det som skulle bli en «robust kommune», ikke minst «økonomisk».

Derfor blir det like dårlig over hele linja i den nye storkommunen. «Vi må huske på at vi er én kommune nå», minner flertallspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og KrF om flere ganger i budsjettdebatten.

Kutt etter kutt ble vedtatt

Så hva skjedde egentlig i denne ukas budsjettmøte, der kutt etter kutt ble vedtatt? For å starte med slutten:

Budsjettet ble tilslutt vedtatt mot ni stemmer, og med en stemmeforklaring fra SV som mener budsjettet bryter med opplæringsloven.

Og hvor skulle SV fått penga fra, til mer penger til skolene?

Svaret i nye Tønsberg er som det var i gamle Re: Eiendomsskatt.

Nei, nei, nei og atter nei til eiendomsskatt

Det SV kaller en beskjeden eiendomsskatt med et solid bunnfradrag, ville i løpet av tre – fire år gitt kommunen ett par hundre millioner kroner i året mer å rutte med.

Men et tydelig nei til eiendomsskatt er nedfelt i den politiske plattformen. Og sjøl om mye som står der står i fare for å ryke, så er nei til eiendomsskatt hellig for flertallet.

Også de partiene som til slutt inngikk i flertallet for eiendomsskatt i gamle Re kommune. La oss friske opp hukommelsen:

Det var samtlige partier fra SV til FrP. Altså: Det var en enstemmig innføring av eiendomsskatt i gamle Re.

– Vi skulle så gjerne, men….

Da var det med kniven på strupen – for alle de andre partiene enn SV og delvis Arbeiderpartiet og MDG. Kanskje kommer kniven på strupen igjen.

For pengemangelen i den nye storkommunen er ganske så prekær. Det har vi fått høre helt siden rett etter at sammenslåingsvedtaket ble fattet.

Den økonomiske situasjonen i nye Tønsberg virker langt mer alvorlig enn den økonomiske situasjonen som var i gamle Re, da flertallet gikk for eiendomsskatt.

Ikke rart det koker over for folk over kuttene i nye Tønsberg, og kanskje spesielt her i Re. Jill Eirin Undem (SP) viser til saker i lokalavisene, leserinnlegg, eposter og mange henvendelser ellers:

– Alt er lest. Og vi skulle så gjerne, så gjerne – men penga strekker ikke te’.

Gjennomfører skolekutt

– Men samtlige partier vil satse på barn og unge, mener Jill Eirin Undem (SP), som også er fersk utvalgsleder for skole.

– Vi legger fram et budsjett med fokus på dette, påstås det fra «talerstolen» i det digitale kommunestyremøtet.

Jill Eirin Undem (SP) viser til blant annet opprettelsen av to miljøterapeutstillinger på ungdomstrinnet, og prosjekt økt bemanning i barnehagene.

Men ropa om hjelp fra skolene som utsettes for store kutt blir ikke hørt. De blir gjennomført, åkke som.

Alvorlig og dramatisk

Verken Ramnes-lærerne eller Røråstoppen-foreldrene blir hørt, enda de har sagt krystallklart ifra: Frykten er at opplæringsloven vil bli brutt med for lav lærertetthet.

De har i ReAvisa-spaltene brukt ord som «dramatisk» og «alvorlig» om skoleøkonomien.

Og de krever Fylkesmann-tilsyn ved skolene etter vedtaket de advarte så sterkt mot.

I en allerede alvorlig økonomisk situasjon, skal tre barneskoler i Re kutte pluss/minus en halv million kroner til neste år.

Omplasserer en del kroner

Høyre, det største opposisjonspartiet, har finni en del kroner de vil omplassere og bruke på blant annet å styrke budsjettet til vikarer i skolen og barnehagen med halvannen million.

De vil også opprettholde dagens åpningstider i SFO, det vil si lenger åpningstid i Re enn i Tønsberg.

– Det skylder vi folk i Re, talte en Høyre-representant fra Tønsberg.

Men neida: De blir de nedstemt av posisjonen ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og KrF.

Også kortere normalåpningstid i barnehagene i Re blir en realitet. Dette riktignok vedtatt mot Arbeiderpartiets stemmer.

400.000 kroner til noe vi gjør på dugnad

Flertallet finner derimot penger til å opprettholde løypekjøring i kommunal regi.

Det må bli i mer sentrale strøk, for her på landet gjør vi sånt på dugnad.

Hele 400.000 kroner fra kommunebudsjettet skal gå til løypekjøring, rydding av løyper og grassklipp.

Det er nesten tilsvarende kuttet på Røråstoppen skole aleine.

Er det dette skattepenga våre går til?

Og nå går reingers kommunale skattekroner – en million i tallet – til noe som heter «pulserende kystperle». Og til å subsidiere ei lita ferge ved navn Ole III.

Allerede er nesten en million konsulentkroner svidd av på hvordan kommunen kan spare millioner.

Konklusjonen til rådmann var tidligere i år krystallklar:

Umulig å spare inn så mye som trengs, uten at det vil gå utover tjenestene.

God, gammeldags gjettelek

Så hvordan kan noen partier ha bedre råd enn andre, bort sett fra eiendomsskatt?

Blant inndekningen til Høyre, det største opposisjonspartiet, er antatt større stordriftsfordeler enn det rådmannen har klart å komme fram til.

En god, gammeldags finger opp i været?

Kan ikke leve av tomtesalg

Pluss salg av kommunal eiendom, som egentlig alle partier er enig om i en eller annen grad.

Lista over mulige kommunale salgsobjekter er lang, og Høyre vil selge tomta på Revetal som ble kjøpt helt på tampen av Re kommunes eksistens.

Men vi kan ikke leve av engangssalg til evig tid. Det må skje noe, for å bedre kommuneøkonomien.

Det er for lite penger inn, og for mye ut.

– Folk må ha lyst til å bo her!

Høyre-representanter nevner flere ganger de tre B-ene:

Bolig, bedrift og besøkende – Tønsberg skal være en attraktiv kommune for alt dette. For å øke skatteinntektene.

Men da kan ikke alt kuttes til beinet. Folk må ville bo her.

Akkurat som vi ville i gamle Re kommune.

Bruker penger vi ikke har

Blant inndekningen til posisjonen ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og KrF er bruk av fond – det vil si de to gamle kommunenes sparepenger – men ikke så mye som rådmannen i utgangspunktet foreslo:

En reduksjon fra foreslåtte 25 millioner til 21 millioner.

Fortsatt mye (spare)penger, si.

ROBEK-spøkelset henger fortsatt over Tønsberg

– Sist vi havna i ROBEK, begynte vi på akkurat samme måte:

– Bruke av buffer, bruke penger vi ikke har, sier Olav Sannes Vika (SV).

Og referer til gamle Tønsberg kommunes dystre økonomiske fortid under statlig styring, for ikke så veldig lenge siden.

Dyrt å være fattig

Det er to partier som helhjerta går inn for å eiendomsskatt, og dermed har bedre råd enn alle de andre partiene.

SV får ikke overraskende eiendomsskatt-støtte fra ferskingen i kommunestyret, Rødt:

– At det budsjetteres med lovbrudd er ganske spesielt etter mitt syn, sier Ole Marcus Mærøe (R), og viser til frykten for brudd på opplæringsloven:

– Hva vil de langsiktige konsekvensene av så stramme rammer i skolen være? Det kan bli dyrt i lengden.

– Ti millioner til skolene. Nå!

Med millioner på millioner i kroner i eiendomsskatt-inntekter til kommunen foreslår Rødt å øke rammene for skolene med ti millioner.

– Skole er den store kampsaken nå – og vi vil gjerne at det skal stemmes over dette punktet aleine. Så folk ser hvem som vil satse på skole og ikke.

Forslaget fikk seks stemmer og falt som en stein, bare støttet av Rødt sin ene representant, pluss SVs tre, og Venstres to representanter.

Problemet for det store flertallet er utvilsomt inndekningen gjennom eiendomsskatt.

Alt skal bli så bra – på sikt

Så er det noen lyspunkt, når det gjelder andre ting enn skole: Det skal ikke legges ned en sjukehjemsavdeling likevel, og på sikt er målet å bemanne opp Re helsehus til full kapasitet.

Og på sikt skal alt bli så meget bedre, det er hvert fall målet med «Handlingsrom 2024». Tønsberg er visst egentlig en robust kommune med god økonomi, hevdes det. Det er bare så vanskelig å fatte nå.

Det blir spennende å se hvor mye som raseres her i Re på veien til målet.

Ting hadde visst vært mye verre hvis vi hadde blitt stående igjen aleine som Re kommune, hevder fortsatt flertallet av folkevalgte og rådmann i gamle Re kommune.

Bruker «bare» 21 millioner av sparepenga

Ser vi i Økonomiplanen som spenner fram til 2024, så veit vi at dette bare er starten.

Det skal kuttes mer, men det er ikke uendelig med kommunale tomter å selge. Og kanskje er det korttenkt og dårlig butikk i det lange løp, i forhold til å sitte på areal sjøl.

Og sparepenga varer ikke evig, uansett om Ap, Sp, MDG og KrF bruker 25 millioner av dem, eller «bare» 21 millioner av dem, til neste år.

Les også: Kortere åpningstider, lenger sommerstengt, og slutt på fleksibel SFO-plass.

Les også: Legger ikke ned en sjukehjemsavdeling likevel.

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.

,