– Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres

REAGERER: Utdanningsforbundet ved Ramnes skole representert ved Helge Rydningen og Are Fevang. Foto: Stian Ormestad.

– Nye Tønsberg kommune – der barn ler? Det blir ikke mange barn igjen som ler, hvis dette går gjennom.

Les også: Nå vises sparekniven fram i nye Tønsberg – sjekk kuttlista.

Skolene i den nye storkommunen står foran vanskelige kutt.

Tre barneskoler i Re får et kutt i rammene på pluss/minus en halv million kroner – til sammen over 1,6 millioner kroner. En barneskole får en liten økning i rammene.

For Ramnes skole sin del tilsvarer de totale kuttene det samme som en hundre prosent stilling – en lærer mindre, i en skolehverdag der de allerede føler de er for få.

Kutt etter kutt – men dette er dramatisk

– Vi har begge jobba i skoleverket i pluss/minus tjue år, og har fortsatt til gode å høre noen si «nå kommer det mer penger til skolen, gitt». Det har vært kutt etter kutt, men det som nå er foreslått er rett og slett dramatisk.

Det sier Helge Rydningen og Are Fevang på vegne av Utdanningsforbundet ved Ramnes skole.

Ramnes skole blir utsatt for det største kuttet av alle skolene i Re og nye Tønsberg, ifølge klubbens egne utregninger.

– Det er elevene vi tenker på. Det er utfordrende nok i dag, der vi driver på et absolutt minimum allerede. Et kutt på 5,2 prosent av budsjettet, vil gå utover elevene.

– Spesielt de mest sårbare. Det bekymrer oss veldig, understreker Are og Helge i prat med ReAvisa. 

Nå går det over alle støvleskaft

– Vi jobber som rakker’n, og vi jobber mye mer enn det er meninga. Vi vil jo stå på for elevene så godt vi bare kan, men nå går det over alle støvleskaft.

RAMNES-REKTOR: Kjellaug Lien må sette opp et 2021-budsjett med store kutt, hvis rådmannens forslag går gjennom. Foto: Stian Ormestad.

– Dette sliter på oss alle her ved skolen. Både lærere og elever.

Kuttet må tas i staben ved skolen. – Vi har i realiteten ikke noe annet sted å kutte, sier Ramnes-rektor Kjellaug Lien til ReAvisa. – Det er bare der det monner.

Ramnes skole kommer ekstra dårlig ut

Rektor forklarer at deler av budsjettkuttet kan spores til et synkende elevtall, det utgjør 11 færre elever. Men skolen kommer spesielt dårlig ut, fordi de fleste kull ligger likevel rett under 29 elever som ville utløst en klasse til.

Dermed blir det færre elever, men ikke særlig færre klasser. Det rimer ikke med et kutt tilsvarende en lærerstilling, understreker Utdanningsforbundet.

Det vil, uansett hvordan du vrir og vender på det, bli færre lærerkrefter ved skolen, men så å si like mye som skulle vært gjort.

Kutt for flere barneskoler i Re

FELLES SVAR: Kirkevoll-rektor Rikke Lillebø svarer på ReAvisas spørsmål på en epost, signert alle Re-rektorene. Lokalavisa spurte hver og en rektor om hvordan kutta som er foreslått kan gjennomføres ved deres skole, men fikk ikke noe konkret svar. Arkivfoto: Stian Ormestad.

For både Kirkevoll skole og Røråstoppen skole er de foreslåtte reduksjonene til hver skole rundt en halv million kroner.

Mens Solerød som får stadig flere elever, får som den eneste barneskolen i Re mer å rutte med neste år – drøye 180.000 kroner.

På spørsmål fra ReAvisa til alle rektorene ved de kommunale barneskolene i Re, svarer de samla i en kortfatta e-post med kopi til kommunaldirektøren i nye Tønsberg kommune:

«Endringene i budsjettene våre skyldes hovedsakelig at elevtallene varierer fra år til år».

«Dette kan gå utover bemanningen gjennom noen færre lærer- og assistenttimer og vi får større utfordringer med å nå lærernormen».

Bekymra for lovbrudd

Hovedtillitsvalgt og nestleder i Utdanningsforbundet i nye Tønsberg kommune, Thomas Rasmussen fra Bergsåsen, er i likhet med Re-rektorene bekymra for om Re-skolene klarer å oppfylle lærernormen.

Flere Re-skoler ligger og vaker akkurat rundt grensa per i dag. Med ytterligere kutt frykter han at skolene risikerer å drive ulovlig.

– Jeg er glad for at ansatte, flere FAU-er og også rektorer i nye Tønsberg kommune tør å si ifra om forhold i skolen som er av allmenn interesse generelt, og utfordringer med å nå lærernormen spesielt.

Så få elever mindre, men så store kutt

Tilbake til kutta for de tre barneskolene i Re: ReAvisa har etter litt att og fram fått innsyn i elevtallene, som viser en reduksjon på 11, 11 og 14 elever for skolene som får rundt en halv million kroner i kutt hver. Ramnes skole langt mer, alt i alt.

HOVEDTILLITSVALG: Thomas Rasmussen fra Bergsåsen, hovedtillitsvalgt og nestleder i Utdanningsforbundet i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Dette rimer dårlig? Så få elever mindre, men samtidig så store kutt. Det får også Thomas Rasmussen og Utdanningsforbundet til å reagere:

– Alle skal kunne ha innsyn i disse talla, det gjelder både for at våre folkevalgte skal kunne ta gode beslutninger, og at folk flest kan følge med på hvordan skattepengene våre forvaltes.

Hva kommer av redusert elevtall, og hva kommer av reine kutt?

Forenkler forklaringa

Thomas har fått forklart at det nå er første gang Re-skolene er under Tønsberg kommunes utregning. Derfor blir det mer til noen, og mindre til andre, i forhold til tidligere Re-utregning.

– Det er mye som spiller inn i Tønsberg-modellen, og det er visst vanskelig å forklare. Derfor er det satt i gang ei arbeidsgruppe som skal forenkle forklaringa, og denne jobben er allerede i gang.

– Og det er jeg glad for, for dette er det viktig å få klarhet i, sier Thomas på vegne av Utdanningsforbundet i nye Tønsberg til ReAvisa.

Kamp om pengene mellom alle Tønsberg-skolene

Hvordan kutta skal gjennomføres, svarer ikke Re-rektorene direkte på, annet enn en felles uttalelse om at «vi får større utfordringer med å nå lærernormen».

Det er opp til rektorene sjøl å bestemme hvor det skal kuttes ved hver og en skole, forteller virksomhetsleder i nye Tønsberg kommune Espen Riiser.

Hele den nye storkommunen har en pengepott satt av til skolene, som fordeles etter den gamle Tønsberg-modellen:

– Vi har en sum til fordeling mellom skolene. Denne fordeles gjennom en modell som i stor grad fordeler gjennom ulike elev- eller klassebaserte kriterier. Det betyr at økte behov ved en skole, eksempel økning av elever med forsterket skoletilbud, salderes gjennom litt mindre midler til de andre skolene.

RÅDMANN: Egil Johansen, rådmann i nye Tønsberg kommune. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Rådmann: – Helt nødvendige kutt

Kritikken til flere skolers budsjetter kommer fra alle kanter av den nye storkommunen. Kutta er ifølge rådmann Egil Johansen helt nødvendig for å ta grep om den økonomiske situasjonen i nye Tønsberg kommune.

– Jeg ønsker ikke å presentere illusjoner for politikere, innbyggere og tjenestemottakere. Det er umulig å spare så mye penger som kreves uten at det merkes, har han tidligere uttalt om budsjettforslaget.

– Det vil merkes i skolene, slik det også vil merkes i barnehagene, helsetjenestene, kulturtilbudene og i teknisk sektor. Men målet er å sikre kommunen en bærekraftig økonomi, og å legge til rette for økt økonomisk handlingsrom på sikt.

– På den måten kan vi skape rom for å utvikle tjenester og gjennomføre nødvendige investeringer i framtida. På den måten legger vi grunnlaget for å kunne tilby best mulig tjenester til innbyggerne våre.

Nye Tønsberg kommune – der barn er en salderingspost?

Da Re og Tønsberg ble slått sammen fikk den nye kommunen visjonen, eller slagordet “Der barn ler”.

Skal dette ikke bare bli en visjon, kan man ikke fortsette å kutte skolebudsjettene på denne måten, mener lærerne ved Ramnes skole:

– Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres og at mye av det gode arbeidet som er gjort de siste åra ikke kan videreføres på grunn av lave budsjetter.

«Det blir ikke mange barn igjen som ler hvis dette går gjennom», skriver de fagorganiserte i et skriv til ReAvisa.

Budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 skal vedtas i kommunestyremøtet 9. desember.

Kort om forslag til endring i rammer for barneskolene i Re:

  • Røråstoppen skole: Kutt på 458.000 kroner (11 færre elever).
  • Ramnes skole: Kutt på 586.000 kroner (11 færre elever).
  • Kirkevoll skole: Kutt på 564.000 kroner (14 færre elever).
  • Solerød skole: Pluss på 186.000 kroner (3 flere elever).

I tillegg kan det etter det ReAvisa får opplyst komme ytterligere justeringer, som for eksempel i Ramnes skoles tilfelle.

REAGERER: Utdanningsforbundet ved Ramnes skole representert ved Helge Rydningen og Are Fevang. Foto: Stian Ormestad.

Hele uttalelsen fra Utdanningsforbundet ved Ramnes skole:

Tenk deg at din husholdning må kutte 5,2 prosent av dagens inntekter. Tenk deg at du har en husholdning der du allerede nå har vanskeligheter med å få endene til å møtes.

Hvordan hadde det gått ut over dine unger? Hvordan ville det gått ut over deg? Hvordan ville du prioritert?

Skal sønnen din få fortsette å spille både fotball og gå på svømming? Skal begge ungene dine få gå på SFO, eller må dattera di i 2. klasse være aleine hjemme etter skolen for å spare de pengene?

Ramnes skole må kutte 5,2 prosent av dagens budsjett etter rådmannens budsjettforslag. Det vil si et kutt på 856.000 kroner. Ramnes skole er den skolen i Tønsberg kommune som må kutte mest i prosent, nest mest i kroner.

Hovedgrunnen for kuttet er at elevantallet synker på skolen med omtrent ti elever. Det som derimot ikke synker er antall klasser, og dermed trenger skolen like mange ansatte.

For å få gjennomført et såpass stort kutt må det kuttes i lønninger. Det vil si at det blir færre ansatte på skolen. Dette kuttet vil ramme alle elevene generelt og de mest sårbare spesielt.

Et slikt kutt vil ramme de elevene som har behov for ekstra oppfølging og spesialundervisning. Det vil ramme barnet som har behov for tilpasset opplæring utover det som gjøres i en stor gruppe.

Det vil ramme de elevene som ikke helt har knekt lesekoden og som da trenger lesekurs.

Det vil ramme de flinke elevene som har behov for ekstra utfordringer.

Dette kuttet vil også ramme elevene ved at lærere og andre ansatte i skolen vil være under et enda større press på grunn av lave budsjetter. Det vil kunne føre til et høyere sjukefravær, som rammer elevene ved at det ikke blir satt inn kvalifiserte vikarer.

Elevene kan bli slått sammen til større grupper for å få bemanning-kabalen til å gå opp. I tillegg kommer utfordringene knyttet til korona, smittevern, og inndelingen i kohorter som er avhengige av enda større bemanning.

Da Re og Tønsberg ble slått sammen fikk den nye kommunen visjonen, eller slagordet “Der barn ler”. Skal dette ikke bare bli en visjon, kan man ikke fortsette å kutte skolebudsjettene på denne måten.

FAU ved Sandeåsen og Presterød har allerede vært ute og ropt sitt varsku. Nå er det på tide at vi lærere gjør det samme.

Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres og at mye av det gode arbeidet som er gjort de siste åra ikke kan videreføres på grunn av lave budsjetter.

Det blir ikke mange barn igjen som ler hvis dette går gjennom.

Fra klubben til Utdanningsforbundet ved Ramnes skole ved Helge Rydningen og Are Fevang.

RÅDMANNENS FORSLAG: Budsjettet skal endelig spikres i kommunestyremøtet onsdag 9. desember 2020. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Les mer om barnehage, skole og utdanning i ReAvisa-arkivet.

,