Her faller siste skanse mot eiendomsskatt i Re

PRAGMATISK: FrP var siste klippe mot eiendomsskatten. Men å stå aleine og kjempe for en tapt sak er ikke aktuelt, forteller varaordfører Frode Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: – Det er ganske utrolig. Hvis du putter politikere i ett og samme rom lenge nok, blir de faktisk enig til slutt, oppsummerer Frode G. Hestnes (FrP) – som gir seg på sitt tidligere steile nei til eiendomsskatt.

Årets Re kommune-regnskap ser ut til å gå med minst 12 millioner kroner i overskudd. Det kommer av økte skatteinntekter generelt og eiendomsskatten i Re spesielt.

Dermed går våre folkevalgte til budsjettdebatt for et nytt år uten kniven på strupen, som så mange år tidligere. At Re snart blir en del av Tønsberg kommune setter også preg på debatten:

Re Høyre velger for første gang på flere år å ikke foreslå skolenedleggelser, for eksempel. Tove Øygarden (H) understreker ettertrykkelig at det er på grunn av den kommende sammenslåingen.

– SKOLENEDLEGGELSE? NEI, IKKE I ÅR! Re Høyre fremmer for første gang på flere år ikke et forslag om nedleggelse av Solerød skole. Det er fordi de fortsatt er i gledesrus for sammenslåing med Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Re FrP svelger en strihåra kamel ved å stemme ja til eiendomskatt, men også det går greit som en midlertidig løsning fram til sammenslåing.

– Dette budsjettet bærer preg av at vi skal slå oss sammen med en annen kommune – men vi må få økonomien til å gå rundt i det som fortsatt er Re kommune en stund til. Derfor har FrP valgt en litt annen tilnærming enn tidligere, forteller Frode G. Hestnes (FrP). 

– Vi erkjenner at slaget om eiendomsskatt er tapt. Da vil vi heller være en konstruktiv bidragsyter. FrP er grunnleggende i mot eiendomsskatt, men vi vil ikke kjempe for en sak som vi blir aleine om uansett.

Høyre serverer FrP et lite hjertelig «velkommen etter»: – Jeg registerer at FrP er der vi var i fjor. Det er ingen her nå som vil trekke ut eiendomsskatten fra budsjettet, konkluderer Øyvind Jonassen (H). Det ville blitt for smertefullt å finne en inndekning for reduserte inntekter.

Men det blir ikke en full eiendomsskatt – eiendomsskatten vil begrense seg til privatboliger. Næring blir skånet for skatten, akkurat som Re-ordfører Thorvald Hillestads (SP) ønsket det i et utspill i ReAvisa tidligere i år.

Re Arbeiderparti fremmer et forslag om å videreføre eiendomsskatt på næring, kun støtta av SV og MDG – det faller med 8 stemmer mot flertallets 17 stemmer.

– Det er beklagelig, mener Karl Anders Bråten (AP). – Eiendomsskatt bør gjelde alle, også de næringsdrivende. Nå blir det bare de som eier privathus som blir belasta. Det blir feil etter min mening.

Siden Arbeiderpartiet, SV og MDG vil beholde eiendomsskatt på næring, har de også litt bedre råd enn de andre partiene:

Re Arbeiderparti foreslår også å legge til tre lærerstillinger på Revetal ungdomsskole, som en kompensasjon for bortfallet av de fire ekstra stillingene som er blitt statlig finansiert fram til nå.

Arbeiderpartiet foreslår også å åpne en ny avdeling på Re Helsehus. – Vi bruker omsorgsplassene muligens feil, mener Trude Viola Antonsen (AP). – Hvis vi omorganiserer og får riktig folk på riktig plass, er mye gjort.

Det ene Arbeiderparti-forslaget etter det andre faller, kun støtta av SV og MDG. De andre har ikke råd – uten inntekten fra eiendomsskatt på næring.

FORSLAG ETTER FORSLAG FALLER: Re Arbeiderparti fikk ikke flertall for eiendomsskatt på næring. Dermed faller også alle deres forslag med inndekning fra full eiendomsskatt. Foto: Stian Ormestad.

Men ett forslag fikk umiddelbart støtte helt fra den ene siden til den andre på den politiske aksen: Å beholde barnetrygden til de som trenger den mest.

Her fant Re SV og Re FrP sammen om et fellesforslag.

Rådmannen foreslår å holde barnetrygden utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp til barn og barnefamilier. – Det vil si at en universiell ytelse alle har krav på skal tas vekk for de som trenger det mest, taler Heming Olaussen (SV).

Dette gjelder omlag 200 barn i Re kommune. – Det er smålig å kutte barnetrygden for den gruppa som trenger den aller mest, taler Olaussen på vegne av SV og FrP – og får enstemmig støtte.

Det ble også en runde på kunstgrass i Bergsåsen og ferdigstillelse av Bibo idrettspark. Flere folkevalgte lar seg overraske over store summer.

– Kunstgrasset er ikke mer enn ti år gammel. Hvis vi bevilger en million kroner til nytt dekke allerede nå, vil det si 100.000 i året. Jeg synes det er mye penger. Hva om nye ti år – blir det en ny million da, spør Trond Ekstrøm (FrP).

Rådmann Trond Wifstad kan ikke svare på det, men antyder at det skjer store framskritt også på dette feltet. Kanskje det nye dekket er mer varig enn det gamle.

Bidraget til idrettsanleggene går gjennom – til og med en framskyndelse av oppgraderingen fra 2018 til 2017, om enn med litt nøktern støtte fra flere.

– Det er helt klart flotte tiltak, men jeg er litt lunken til det, sier Svein Holmøy (SP). – Det er ikke alle samfunnsgrupper som kan stille opp med 200 stykker med fakler utenfor kommunehuset og presse på for sine saker, slik idrettslagene kan.

LUNKEN STØTTE: En ny million til kunstgrass i Bergsåsen, som er slitt ut allerede etter ti år, får lunken støtte fra flere i Re Senterparti. Foto: Stian Ormestad.

Klima og miljø ble også løfta opp i debatten. Ulf Lund Halvorsen (MDG) vil at Re kommune skal henge seg på fylkeskommunen i utredning av førerløse busser, svevebane og annen ny samferdselsteknologi.

Dette blir støtta av flertallet, mens Re MDGs forslag om klimaregnskap for Re kommune fra og med 2017 faller.

I debatten veksler det mellom å se til Tønsberg, eller å kjøre vårt helt eget løp her i Re. Frode G. Hestnes (FrP) oppsummerer det slik:

– Dette er et spesielt år, siden vi er på vei inn i en sammenslåing med Tønsberg. Stadig vekk hører vi «hva gjør Tønsberg?» i denne debatten. Jeg mener vi ikke må snu oss til Tønsberg og se hvordan de gjør det, for så gjøre det samme her i Re.

– Nei, vi gjør vårt – og så prøver vi å få Tønsberg med oss på vår måte å gjøre ting på.

RE KOMMUNESTYRE: Det tredje siste budsjettet i Re kommunes korte historie ble vedtatt 15. desember 2016. Foto: Stian Ormestad.

Se opptak fra kommunestyremøte 15. desember 2016 her.