Leserinnlegg: Barnefattigdom – Re går foran!

LESERINNLEGG: Hjertelig velkommen, Tønsberg. Til en kommune prega av raushet og likeverd!, skriver Frode G. Hestnes (FrP) og Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Re kommunestyre vedtok 15. desember enstemmig at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosial hjelp i Re kommune.

Ikke nok med det; Kommunestyret valgte også eksplisitt å invitere Tønsberg – vår framtidige felleskommune – til å vedta det samme! Et eksempel på et kanskje noe uventa område der en kommunesammenslåing kan bety noe for de som trenger kommunen mest: Fattige barn og deres familier.

Forslaget blei fremma i fellesskap av SV og FrP (!), og fikk raskt støtte av samtlige partier: AP, KrF, MDG, Høyre og SP. Kr. 700.000 blei bevilga til NAV for å dekke de antatte utgiftene.

Anslagsvis 200 barn og deres familier vil heretter kunne beholde barnetrygden ubeskåret, om de skulle ha behov for økonomisk sosial hjelp i en kortere eller lengre periode.

I TBs og ReAvisas referat fra siste møte i forhandlingsutvalget mellom Re og Tønsberg presenterer ordfører Petter Berg de fire kjerneverdiene nye Tønsberg (som kommunen antakeligvis skal hete) skal bygges på: Likeverd, åpenhet, respekt og raushet.

Det er flotte verdier! Re kommunestyres vedtak svarer opp både likeverd, respekt og raushet. For de som trenger disse verdiene mest – i praksis.

Barnetrygden er en universell ordning. Det finnes ingen rettferdighet i at de som sitter aller nederst ved bordet – barn og familier med barn som er avhengige av økonomisk sosial hjelp i kortere eller lengre perioder – at akkurat disse skal fratas barnetrygden.

En ytelse som er obligatorisk for alle andre, som ikke regnes som ordinær inntekt for noen andre, som er enkel og ubyråkratisk og målretta for å sikre barn en særskilt støtte fra storsamfunnet.

Det er smålig å kutte barnetrygden for den gruppa som trenger den aller mest. Den småligheten har vi nå avskaffa i Re. Hjertelig velkommen, Tønsberg. Til en kommune prega av raushet og likeverd!

Frode G. Hestnes, Re FrP
Heming Olaussen, Re SV

Les flere leserinnlegg under emneknaggen leserinnlegg.