Foreldre appellerer til våre folkevalgte før dagens budsjettmøte: Skoleøkonomien er allerede alvorlig!

Ramnes-lærerne kaller kuttene for dramatisk, og seint i går kveld sendte fortvila foreldre på Røråstoppen skole et brev til samtlige folkevalgte i nye Tønsberg kommune som i dag skal vedta budsjett for 2021.

Les også: – Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres!

Sjekk også: Straks skal budsjettet vedtas – følg møtet her.

Som ReAvisa har skrivi om tidligere, er det foreslått store kutt på pluss/minus en halv million kroner for tre barneskoler i Re; Ramnes, Røråstoppen og Kirkevoll skoler.

For Røråstoppen skole sin del, er summen 458.000 kroner, med fare for ytterligere justeringer. Dette får foreldrene ved skolen til å reagere:

Bryter opplæringsloven

«Røråstoppen skole oppfyller per i dag ikke den forskriftsfestede lærernormen for 1. -4. klasse, og med ytterligere kutt vil dette gå ut over bemanningen på skolen, skriver foreldrene til alle de folkevalgte i nye Tønsberg kommune.

«Det er en selvfølgelighet at dette igjen vil ha innvirkning på barnas læring og måloppnåelse, da det blir flere elever per pedagog, og dermed mindre tid til oppfølging av hver enkelt elev.

Når det kuttes i midlene, er det første som ryker tilpasset opplæring. Vi snakker altså om de mest sårbare barna, som har behov for ekstra hjelp til å lære de grunnleggende ferdighetene, slik at de får de samme mulighetene som andre til å komme gjennom grunnskolen med mestringsfølelse.

Dette er elever som strever med å lære seg lesing, skriving og regning, som er helt essensielle ferdigheter for å kunne tilegne seg kunnskap og kompetanse videre i livet. Kan politikerne virkelig snakke om «tidlig innsats», og samtidig kutte inn til beinet i skolenes økonomi med god samvittighet, eller er det bare tomme ord?»

Skole som salderingspost

«På Røråstoppen skole er den økonomiske situasjonen ikke bare alvorlig med tanke på bemanning – skolen har fått tildelt så lite midler at elevene som har mat og helse ikke kan oppnå kompetanse i læreplanens mål for faget, da det ikke er penger til å lage mat hver time», nevnes som ett av flere eksempler.

«Det er nok nå! Vi forventer at politikerne i kommunen ønsker å drive skole etter forskriftene, og ser at skole ikke kan være en salderingspost.

Skolen skal være en arena for sosial utjevning, mestring og personlig utvikling. Ambisjonene for skolen øker stadig, samtidig som rammene blir redusert år for år», poengterer foreldrene.

Vil ramme alle elever

«Om kommunens politikere fortsetter å kutte i skolebudsjettet, må dere også ta den politiske belastningen å justere ned mål og ambisjoner. Dere kan ikke forvente at skolen skal levere som før når rammene blir mindre.

Skolen jobber hver dag for å skape gode opplevelser for alle barn og ungdommer, og det finnes elever som ikke får det de har krav på med dagens rammer. Ytterligere kutt i skolen vil ramme alle elever, ikke bare de som har vedtak om spesialundervisning. Da trengs det flere lærere, ikke færre.

Dersom dere politikere vedtar ytterligere kutt i skole, kan det hende at deres egne barn eller barnebarn en dag møter mennesker som ikke mestrer livet og som kanskje snur DITT liv på hodet!»

Vil anmode Fylkesmannen om å føre tilsyn ved Tønsberg-skolene

Skrivet avsluttes med en advarsel til våre folkevalgte:

«Vi i FAU Røråstoppen skole stiller oss bak FUG Tønsberg, og vi og de andre skolene kommer til å melde dette til Fylkesmannen og be om at det føres tilsyn dersom dette budsjettet vedtas av dere folkevalgte!»

Hele appellen er lagt ut på FAU Røråstoppens Facebook-side, og det er signert FAU-leder Tor Einar Gauslaa, med foreldregruppe og lærere i ryggen.

Kommunestyretmøtet med endelig budsjettvedtak kan du følge her, fra møtestart klokka 10.00 onsdag 9. desember 2020.

RØRÅSTOPPEN SKOLE: Det er foreslått kutt på bortimot en halv million kroner i budsjett for 2021 for Røråstoppen skole. Det kommer på toppen av en allerede utfordrende skoleøkonomi i dag. Arkivfoto.

Kort om forslag til endring i rammer for barneskolene i Re:

  • Røråstoppen skole: Kutt på 458.000 kroner (11 færre elever).
  • Ramnes skole: Kutt på 586.000 kroner (11 færre elever).
  • Kirkevoll skole: Kutt på 564.000 kroner (14 færre elever).
  • Solerød skole: Pluss på 186.000 kroner (3 flere elever).

I tillegg kan det etter det ReAvisa får opplyst komme ytterligere justeringer, som for eksempel i Ramnes skoles tilfelle.

Nå vises sparekniven fram i nye Tønsberg – sjekk kuttlista.

Sjekk også: Straks skal budsjettet vedtas – følg møtet her.

,