Nå blir det som i Tønsberg: Kortere åpningstider, lenger sommerstengt, og slutt på fleksibel SFO-plass

Mindretallet ville innføre Re-ordningen i hele den nye storkommunen, men flertallet sløyfer fleksibelt SFO-tilbud helt. Kanskje uten å spare noe særlig penger i det hele tatt?

Les også: – Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres!

Utvalgsleder Jill Eirin Undem (SP) viste innledningsvis til gode erfaringer med fleksible SFO-plasser i tidligere Re kommune. Men likevel:

Det blir for dyrt å gjennomføre den samme gode ordningen i hele den nye storkommunen, mener Senterpartiet som sier nei til å videreføre ordningen, sammen med resten av posisjonen med Arbeiderpartiet, MDG og KrF.

Alt skal bli like dårlig i hele den nye storkommunen?

LIKT SKAL VÆRE LIKT: Jill Eirin Undem (SP). Foto: Stian Ormestad.

– Det er mange forskjellige SFO-alternativ og grei fleksibilitet i den nye kommunen, også uten den gamle Re-ordningen, mener Undem og Senterpartiet.

Dessuten: Gamle Re må ikke forfordeles, mener Suzy Haugan (V) fra Tolvsrød, som varsler at Venstre vil støtte posisjonen:

– I utgangspunktet er Venstre for fleksible løsninger. Men for alle, ikke for bare noen.

– Vi er tross alt en kommune, var refrenget i debatten.

Høyst usikker innsparing

Lars Jørgen Ormestad (AP) fra Undrumsdal stemte sammen med posisjonen, men understreker at han er kritisk til saksframlegget:

– Det er prega av mye «hvis-om-atte, dersom-atte», Jeg savner erfaringer fra ansatte og brukere for de skolene som har ordninga i dag – hvor mye kosta dette Re kommune?

Trond Ekstrøm (FrP) fra Revetal går enda lenger – er det i det hele tatt noe å spare på å ta ifra Re-familier et populært SFO-tilbud?

– Det er høyst usikkert angående kostnader. Det må flere erfaringstall til før vi med sikkerhet kan si at en fleksibel løsning for hele kommunen gir en økt kostnad.

– Det kan til og med hende det ville gitt en økt inntekt, med flere barn på SFO?

Nesten en av tre Re-familier velger denne løsningen

Trond Ekstrøm (FrP) forteller at han har fått mange henvendelser om saken:

– Nesten en av tre familier i Re velger denne fleksible løsningen. Kanskje er dette familier som ellers ikke hadde benytta seg av SFO-tilbudet, men som kanskje trenger det mest?

Ytterpunktene i kommunestyret fant hverandre i denne saken, for FrP får støtte fra Rødt når det gjelder å vente litt med å «harmonisere tjenestene» i de to gamle kommunene. For det betyr å senke standarden i Re.

– Klart vi skal «harmonisere tjenestene» på sikt. Men i de tilfellene der tjenestetilbudet har vært bedre i en av de gamle kommunene, da er det der vi skal legge lista, mener Ole Marcus Mærøe (R) fra Linnestad.

– Derfor ønsker vi å videreføre modellen fra gamle Re, og beholde det sånn fram til kommunen får økonomisk rom til å gjennomføre det i hele kommunen.

– Viktig å huske på at vi er én kommune nå

Flertallet, med 43 mot seks stemmer, vedtok å sløyfe ordningen med fleksibel SFO-plass helt og holdent i nye Tønsberg kommune.

Mye det samme gjentok seg i debatten rundt åpningstider for SFO. – Det er forskjell på behovet, ettersom hvor du bor, i denne nye STORE kommunen, som den er blitt, understreker Trond Ekstrøm (FrP).

Henning Vold (H) fremma forslag om å beholde samme de samme åpningstider som i dag, – det skylder vi folk – spesielt i gamle Re, mener han og Høyre. Dermed ble mesteparten av opposisjonen samla, men det holdt ikke til flertall.

Stine Næss Askjer (KrF) oppsummerer posisjonen og flertallets holdning: – Det er viktig å huske at vi er én kommune nå. Da skal det ikke ha noe å si hvilken kommune du bodde i før.

Kutter ut tilbud og korter ned åpningstidene i Re

Dermed blir det som det var i Tønsberg, og kutt i tilbud og åpningstider og flere sommerstengte uker i forhold til hvordan det var i Re:

Ifølge vedtaket blir fleksibelt SFO-tilbud sløyfa helt og holdent i den nye storkommunen. Elever som har ordningen inneværende skoleår, beholder denne ut skoleåret 2020/2021, men så er det over og ut.

SFO-åpningstida i alle offentlige skoler i nye Tønsberg kommune fra klokka 7.15 til 16.30 fra og med neste skoleår.

Og alle skolefritidsordninger holder stengt fire uker på sommeren, fra og med førstkommende sommer.

Sjekk også: Nå skal budsjettet vedtas.

Les om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

KUTTER I SFO-TILBUDET: Slutt på fleksibel SFO, kortere åpningstid, og lenger sommerstengt. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.

Les mer om barnehage, skole og utdanning i ReAvisa-arkivet.

,