Leserinnlegg: Tønsberg – der rikinger ler

Nye Tønsberg «der barn gråter» og «rikinger ler» hele veien til yachten, foreslår Elise Løkø (SV) og Heming Olaussen (SV) som slagord for den nye storkommunen i dette leserinnlegget.

Som kjent smykker Tønsberg kommune seg med slagordet «Der barn ler».

Etter årets budsjettbehandling vil sikkert mange foreldre som har engasjert seg for ungenes skoletilbud mene at den bør byttes ut med «der barn gråter».

Det skal kuttes overalt, ikke minst i skolebudsjettene. På tross av et voldsomt og positivt engasjement fra alle foreldrerepresentantene for skolene i kommunen.

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Elise Løkø (SV). Foto: Privat.

De ble ikke hørt. I hvert fall ikke tatt hensyn til.

Vi vil imidlertid peke på et annet slagord som treffer enda bedre. For de som tok seg tid til å studere skattelistene i TB onsdag – tilfeldigvis samme dag som kommunestyret behandla budsjettet – kan vi konstatere at Tønsberg kryr av rikinger.

Det er slett ikke overraskende, om man tar en rusletur og ser på de overdådige palassene og luksusen som slår mot en innafor kommunegrensa. Hva med et nytt slagord: «Tønsberg – der rikinger ler»? Hele veien til yachten?

SV konstaterte i budsjettdebatten at vi kunne hatt råd til å styrke skolen. Innføre lærernormen. Styrke spesialundervisninga. Utstyre skolene med tilstrekkelige digitale verktøy. Innføre gratis SFO, og dermed sikre foreldrene den fleksibilitet mange har etterspurt. Styrke barnehagene.

Ja – skape den kommunen «der barn ler». Men nei. Fordi flertallspartiene har vondt i vilja.

De tør ikke legge seg ut med pengemakta, og innføre en sosial eiendomsskatt som trekker inn litte grann av den åpenbare overfloden som finnes blant kommunens bedrestilte, til fordel for de som trenger kommunen mest; Barn, unge, hjelpetrengende av ulike slag.

Det konstrueres mange slags oppfinnsomme motargumenter mot en eiendomsskatt som de aller fleste – også Høyre-styrte – kommuner landet rundt har innført for lengst. Nå kommer også Holmestrand.

Men her i Tønsberg har høyresida klart å forvrenge denne debatten slik at det nærmest er de mest velstående det er synd på. Det er helt spesielt.

Vi lytter heller til slike som Elin Berg Schmidt, som i en kronikk i TB tirsdag skreiv gripende og klart om nedbygginga av velferden for eldre og psykisk sjuke i kommunen vår. Hun avslutta slik:

«Er eiendomsskatt med sosial profil det eneste som kan sikre verdigheten til alle innbyggere i Tønsberg?» Vårt klare svar er ja.

Men det krever mot til å stå opp mot stormen fra advokater, finansspekulanter, eiendomsmagnater og andre rikinger som er blitt vant med å bli sydd puter under armene på i Tønsberg.

Mot til å stå opp for de mange som virkelig trenger en kommune der barn ler – sammen med eldre, funksjonshemmete, rusavhengige, psykisk sjuke og alle de som trenger en varm velferdskommune som stiller seg på deres side.

Men som fikk tilbudet sitt kutta i det budsjettet flertallet vedtok den 9.12. Fordi flertallet ikke våger å innføre en sosial og rettferdig eiendomsskatt, der de med de største eiendommene må bidra litt mer til fellesskapet.

Elise Løkø (SV) og Heming Olaussen (SV), kommunestyrerepresentanter.

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.