Legger ikke ned en sjukehjemsavdeling likevel

Trude Viola Nordli (AP) og resten av posisjonen med Senterpartiet, MDG og KrF vil likevel ikke følge rådmannens forslag om å legge ned en sjukehjemsavdeling i nye Tønsberg kommune. Med referanse til ReAvisa-sakene om ledige plasser på Re helsehus.

Gamle fra Re venter på en plass på Re helsehus – samtidig står femten rom tomme her.

Flere partier varsla at de ville gå i mot rådmannens forslag, også Arbeiderpartiet etter en snuoperasjon:

Det har rent mye vann i elva siden de gikk god for rådmannens forslag, og ifølge Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes renner det fortsatt mye vann i elva.

SNUR: Arbeiderpartiet gikk opprinnelig god for rådmannens forslag, men snudde i siste time og går likevel ikke for å legge ned en sjukehjemsavdeling i nye Tønsberg kommune. Nå er greia heller å på sikt benytte alle plasser på Re helsehus, der det står femten plasser ledig samtidig som flere gamle fra Re står i kø for å komme dit. Foto: Stian Ormestad.

Vil vurdere å ta hele Re helsehus i bruk på sikt

Så mye, at nå gjelder det å få hue over vannskorpa. Og det skal våre folkevalgte prøve på i et politisk arbeidsverksted på nyåret, med tema eldreomsorg i den nye storkommunen.

– Det å ikke legge ned en sjukehjemsavdeling gir oss mer handlingsrom når hele eldreomsorgen skal diskuteres på nyåret, sier Trude og viser til at det står en avdeling og vel så det tom på Re helsehus, som ReAvisa har skrivi om tidligere.

Og de plassene kan det være lurt å ta i bruk på sikt, mener Trude, som viser til et moderne og effektivt helsehus på Revetal – både billig og bra å drifte.

– Å legge ned en avdeling er hvert fall ikke rette veien å gå

Øyvind Jonassen (H) fra Revetal mener det er rett og rimelig å ikke redusere antall sjukehjemsplasser, sett i lys av sakene som har versert i både ReAvisa og NRK:

– Vi har sett hvor vanskelig det er få plass, basert på geografisk tilhørighet. Å legge ned en avdeling er hvert fall ikke rette vei å gå.

Arbeiderpartiet og resten av posisjonens helomvending ble bakt inn i deres forslag til budsjett, som til slutt ble vedtatt i sin helhet med minst mulig margin.

Men akkurat ønsket om å ikke legge ned en sjukehjemsplass ble omfavna av alle som tok ordet kommunestyremøtet 9. desember 2020.

Det koker i kommentarfeltene: – Ren arroganse!

TOK KAMPEN: Jan Erik Myrvang (87) og sønnene sto på krava om å komme hjem til helsehuset i Re. Lokalavisa har fått høre fra flere reinger som ønsker det samme, som fortsatt er plassert på sjukehjem i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

NOSTALGI: De gamle Re kommune-skiltene står fortsatt oppe, sør for Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Jan (87) og sønnene slåss for plass på Re helsehus.

Re-politikere pusher på for at geografi skal ha noe å si.

Endelig kom telefonen: – Da kom det en tåre, gitt!

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.

,