Re-politikere pusher på for at geografi skal ha noe å si

STILLER SPØRSMÅL – FIKK NESTEN SVAR: Frode G. Hestnes (FrP) fra Våle. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Frode G. Hestnes mener at geografi må telle ved tildeling av sjukehjemsplass i den nye storkommunen. Og får helhjerta støtte fra en annen reing, Svein Holmøy. At geografi ikke har noe særlig å si, er et løftebrudd på det som ble sagt før sammenslåinga av Re og Tønsberg.

Slåss for plass på Re helsehus – Jan (87) er i Tønsberg mot sin vilje.

Frode G. Hestnes (FrP) fra Våle varsla i forkant av kveldens utvalgsmøte for mestring, helse og velferd noen spørsmål om sjukehjemssituasjonen i den nye storkommunen.

– Jeg skulle ønske vi hadde unngått de sakene som har vært, innleda Frode og viste til et etter hvert stort antall medieoppslag.

Vil ha geografi som et viktig kriterium

VIL TIL RE HELSEHUS: Jan Erik Myrvang (87) vil hjem til Re og kjente omgivelser. Men to ganger har han blitt sendt til Træleborg i Tønsberg mot sin vilje. Her avbildet hjemme i leiligheten på Revetal i sommer, mellom de to Tønsberg-oppholdene. Foto: Privat.

For saker har det vært, både her og der. Leserinnlegg og lange kommentarfelt. Det har skapt et vanvittig stort engasjement her i Re, men ReAvisa-saken har også blitt løfta videre av blant andre NRK Vestfold og Telemark.

Det var etter at ReAvisa først skreiv om Jan Erik Myrvang (87) som ikke får sjukehjemsplass på Re helsehus, ett par hundre meter borti gata for der han bor, men heller på Træleborg i Tønsberg.

– Vi skal ikke diskutere enkeltsaker politisk, men mer hva som skjer administrativt, sier Frode G. Hestnes i utvalgsmøtet tirsdag 17. november.

MIMRER: Svein Holmøy (SP) mimrer tilbake til fagre ord i den politiske plattformen vedtatt for den nye storkommunen før sammenslåinga mellom Re og Tønsberg. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Han vil at geografi skal være et kriterium når institusjonsplasser skal fordeles.

…men sku’kke geografi være et kriterium, da?

Og får støtte fra Svein Holmøy (SP) fra Revetal: – Geografisk tilhørighet er viktig. Ingen burde være overraska over at det er veldig viktig for Senterpartiet.

Svein viser til den politiske plattformen, der blekket så vidt hadde rekki å tørke før dette ble et problem.

– Da vi slo sammen Re og Tønsberg var dette såpass viktig at det er det aller første kulepunktet:

– «Best mulig tjenester til innbyggerne nærmest mulig der de bor».

Fikk nesten svar

Når det gjelder spørsmålene fra Frode G. Hestnes, følte han ikke helt at han fikk svar på det han spurte om. Spørsmålene gikk på geografi. Men for å gjøre en litt lang og etter hvert noe amper ordveksling i utvalgsmøtet ganske så kort:

Svarene vil komme i et arbeidsverksted for området mestring, helse og velferd på nyåret, etter initiativ fra utvalgsleder Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes. Der skal sjukehjemsstrategien for den nye storkommunen gjennomgås fra A til Å, kanskje med vekt på G for geografi.

Utvalgslederen sjøl vil ikke svare hva hun mener om geografi som kriterium på spørsmål fra ReAvisa. – Jeg mener det er viktig at vi får denne workshopen, også er det viktig at vi tar diskusjonene der – og ikke at jeg legger føringer.

– Workshopen er et initiativ fra meg, nettopp for at vi alle kan drøfte de dilemmaer vi står ovenfor og konsekvensene rundt de. Der geografi som kriterium er et av temaene.

– De ansatte gjør så godt de kan

RE HELSEHUS: – Det ville vært sosialt og fint for ham, med folk som kan rusle innom på besøk – akkurat som jeg hadde sett det for meg når den tida skulle komme for pappa, sier sønnen Erik Myrvang om drømmen om en plass på Re helsehus for pappa Jan Erik Myrvang (87). I to omganger, og i fire måneder, har sønnene kjempa for å flytte faren fra Træleborg i Tønsberg til Re helsehus på Revetal – bare ett par hundre meter fra blokka der han bor. Foto: Stian Ormestad.

MEDIEPRESS: Frode G. Hestnes (FrP) fra Våle skulle ønske at den nye storkommunen hadde vært det negative fokuset foruten. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Frode G. Hestnes (FrP) fra Våle oppsummerer kveldens møte – som kan ses i sin helhet i opptak på Tønsberg kommunes nettsider – slik til ReAvisa:

– Jeg ser fram til arbeidsverkstedet, der vi skal se på muligheter vi har til legge til rette for tjenester som ivaretar innbyggernes behov – også behovet for geografisk tilhørighet.

– Jeg er helt overbevist om at de ansatte gjør så godt de kan – ut ifra de kriteriene vi gir, og de rammene som gjelder – bestemt av oss politikere.

– Så det er der kan vi gjøre noe, understreker Frode. Og han understreker i samme slengen at han vil kjempe for geografi som et kriterium.

– Dette var – og er – en viktig sak for oss i Re

Det er våre folkevalgte fra Re som drar denne saken videre.

– Dette var – og er – en viktig sak for oss i Re, minner Svein Holmøy (SP) om.

For det var faktisk bare folkevalgte med lokalpolitisk fartstid fra det gamle kommunestyret i Re som tok ordet i kveldens møte, med ett hederlig unntak.

Løftebrudd

Og status for 87-åringen som først satte ord på fortvilelsen over å ikke få bo der han føler seg hjemme på sine eldre dager?

Han sitter fortsatt fortvila på et sjukehjem i Tønsberg, mens alt han vil er hjem til kjente og kjære omgivelser på Revetal – på Re helsehus.

Sønnen Erik Myrvang som kjemper for å få sin far hjem til Re, er skuffa over kveldens møte. Han mener det som skjer er et reint løftebrudd:

– Kjernen er hvorfor det ikke er plass til folk fra Re på Re helsehus. «Fortsatt tjenester nær der folk bor», var det ikke det det som ble lova før sammenslålinga?

Les også: – Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

UTVALGSLEDER: Utvalgsleder Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes vil få ting på stell i den nye storkommunen med et arbeidsverksted for utvalg for mestring, helse og velferd. Hun vil ikke si sin mening om geografi som et kriterium, på spørsmål fra ReAvisa: Viktig å ikke legge føringer før et arbeidsverksted med dette som tema på nyåret, mener utvalgslederen fra Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Hovedutvalgsleder: – Jeg liker det veldig dårlig.

Det koker i kommentarfeltene: – Ren arroganse!

Les om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

,