– Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

I STUSS: – Jeg må si at jeg er litt i stuss over det du sier om hvilket behov den enkelte har styrer hvor de blir plassert. Re helsehus skulle jo dekke opp alle behov. Vi hadde alle våre på Re helsehus vi, i Re, poengterer Øyvind Jonassen (H) etter å ha hørt ordførerens svar. Foto: Stian Ormestad.

Re helsehus ble bygd for å ta vare på alle våre sjuke og gamle. Men etter sammenslåinga med Tønsberg så duger det ikke lenger – for alle?

Bakgrunn: Jan (87) vil bare til Re – men blir sendt til Tønsberg.

Reaksjonene lot ikke vente på seg fra Re-hold, etter at Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) hadde svart på interpellasjonen fra Øyvind Jonassen (H) i kveldens kommunestyremøte:

Grunnen til at de gamle blir plassert på institusjoner her og der i den nye kommunen, er behovet vedkommende har og om sjukehjemmet har kapasitet og kompetanse til å ta i mot.

REAKSJONER: Ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) sitt svar fikk flere folkevalgte fra Re til å reagere. Foto: Stian Ormestad.

Det kan derfor føre til at Tønsberg-folk blir plassert i Re, og Re-folk i Tønsberg.

– Vi hadde alle våre på Re helsehus, vi

– Geografisk tilhørighet er ikke et tildelingskriterium fordi kapasitet og kompetanse ikke nødvendigvis er tilstrekkelig ved ønsket sjukehjem, redegjorde ordføreren.

Og fikk kjapt svar fra interpellanten Øyvind Jonassen (H):

– Jeg må si at jeg er litt i stuss over det du sier om hvilket behov den enkelte har styrer hvor de blir plassert. Re helsehus skulle jo dekke opp alle behov. Vi hadde alle våre på helsehuset vi, i Re.

Heming Olaussen (SV) går enda lenger. Han skryter av Jonassen for å ta opp saken, og viser til at den har skapt et stort engasjement etter oppslag i ReAvisa.

OGSÅ I STUSS: Heming Olaussen (SV) viser til at det bare snaut seks år gamle Re helsehus ble bygd for å ta vare på alle helsemessige behov til våre gamle og sjuke her i Re. Foto: Stian Ormestad.

Det stemmer så absolutt: Det er den mest leste saken i våre spalter i oktober måned.

Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

– Re helsehus er oppsatt på en måte som skulle ivareta alle helsemessige hensyn. Andre sjukehjem i nye Tønsberg kommune er ikke bedre i så måte, sier Heming.

Vi veit også at det var ledig kapasitet i Re, og sprengt kapasitet i Tønsberg, før sammenslåinga.

Dermed skulle det heller ikke stå på kapasiteten på Re helsehus.

– Så må jeg bare si noe mange vil mislike, men det må likevel sies: Da vi var Re, var ikke dette en problemstilling. Alle fra Re ville fått plass på Re helsehus om vi enda var Re.

– Alt skulle bli bedre i Tønsberg, men i dette tilfelle har det blitt verre.

– Føler oss respektløst behandla

Vi veit at det gjelder flere, men det var Jan Erik Myrvang (87) og hans familie som fortalte om fortvilelsen først:

87-åringen er blitt sendt til Træleborg i Tønsberg to ganger mot sin vilje, ikke til Re helsehus. Sønnene har slåss for en overflytting i tre måneder nå.

VIL HJEM TIL RE: Jan Erik Myrvang (87) har solide røtter i Re og har bodd i Revetal-området hele livet. Å skulle bli sendt til Træleborg i Tønsberg i alderdommen er nitrist. Foto: Privat.

Uten hell. Og uten svar. Og uten beskjed om hva som skjer, enda faren er blitt flytta internt i Tønsberg – men ikke til Re:

– Vi føler oss respektløst behandla, har sønnene sagt tidligere til ReAvisa.

Krasse uttalelser om kommunikasjon

– Hva med det mentale? Når et menneske er dypt fortvila? Og ikke forstår avgjørelsen?, spør Heming Olaussen (SV), og viser til uttalelsene fra 87-åringen og familien hans.

Trude Viola Nordli (AP) har som hovedutvalgsleder for mestring, helse og velferd allerede kommentert saken i ReAvisa-spaltene.

Med tildels krasse utsagn om manglende kommunikasjon.

I noe mildere ordlag gjentar hun det i kommunestyremøtet:

HOVEDUTVALGSLEDER: – Alle har krav på skikkelige svar, og bli behandlet med respekt, sier Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Har litt å jobbe med

– Jeg har allerede tatt opp dette med rådmannen, og vi vil ta dette videre så vi sikrer at vi alle har lik forståelse, taler Trude:

– Men jeg må si at når jeg hører om innbyggere som opplever å ikke bli hørt, så er det kommunens ansvar å sørge for god kommunikasjon.

– Når det gjelder den kommunikasjonsbiten, så har vi litt å jobbe med, sier Trude Viola Nordli (AP).

– Men dette skal vi virkelig ta tak i, lover hovedutvalgslederen.

Tjenester nær der du bor

Interpellanten Øyvind Jonassen (H) oppsummerer:

– Dette fokuset, som nå er blitt etablert på saken, vil hjelpe oss videre. Det har jeg forventninger til.

Øyvind var sjøl en av de som brant for sammenslåing mot Tønsberg, som fortalte på stands i likhet med Trude om det som ble lova i fellesnemnd og på folkemøter:

Folk skulle fortsatt få tjenester nære der de bor.

Les mer om kampen om en plass på Re helsehus:

Sønnene slåss for en plass på Re helsehus, men Jan (87) blir sendt til Tønsberg mot sin vilje gang på gang.

Hovedutvalgsleder: – Jeg liker det veldig dårlig.

RE HELSEHUS: – Det ville vært sosialt og fint for ham, med folk som kan rusle innom på besøk – akkurat som jeg hadde sett det for meg når den tida skulle komme for pappa, sier sønnen Erik Myrvang om drømmen om en plass på Re helsehus for pappa Jan Erik Myrvang (87). I to omganger, og i over tre måneder nå, har sønnene kjempa for å flytte faren fra Træleborg i Tønsberg til Re helsehus på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Les om Re helsehus i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om politikk, styre og stell.

,