Det koker i kommentarfeltene: – Ren arroganse!

RE HELSEHUS: – Det ville vært sosialt og fint for ham, med folk som kan rusle innom på besøk – akkurat som jeg hadde sett det for meg når den tida skulle komme for pappa, sier sønnen Erik Myrvang om drømmen om en plass på Re helsehus for pappa Jan Erik Myrvang (87). I to omganger, og i snart fire måneder, har sønnene kjempa for å flytte faren fra Træleborg i Tønsberg til Re helsehus på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Det som skjer, skulle ikke skje. Folk skulle få tjenester nær de bor, og geografi skulle spille en viktig rolle når tjenester skulle fordeles i den nye storkommunen. Men; «sammenslåinga har vært en evig kamp», skriver en ReAvisa-leser.

Bakgrunn: – Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

Sønnene slåss for en plass på Re helsehus, men Jan (87) er sendt til Tønsberg mot sin vilje.

Jan Erik Myrvang (87) sitter fortsatt i Tønsberg, sjøl om alt han ønsker er å komme hjem til Revetal med en plass på Re helsehus.

ReAvisa skreiv om dette første gang i oktober. Siden den gang har lokalavisa fått bekrefta at dette gjelder flere gamle og sjuke i Re.

Når man er gammel og sjuk, så er det ikke så nøye?

Nye Tønsberg kommune-ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) sitt svar i det siste kommunestyret skapte raskt reaksjoner fra Re-hold både i kommunestyremøtet og i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side.

Ordføreren svarte at geografi ikke skal være et tildelingskriterium for institusjonsplass, stikk i strid med det som ble sagt før sammenslåinga mellom Re og Tønsberg.

«Veldig spesielt at når det gjelder barnehageplasser og skolekretser, så er dette et kriterium. Men når man blir gammel og/eller syk, så er det ikke så nøye…», skriver Monica Rehn-Erichsen.

VIL HJEM TIL RE: Jan Erik Myrvang (87) har solide røtter i Re og har bodd i Revetal-området hele livet. Å skulle bli sendt til Træleborg i Tønsberg i alderdommen er nitrist. Foto: Privat.

Trist og uverdig

«Nå er jeg glad for at mine foreldre slapp å oppleve sammenslåinga. Ingen av de ville takla et sjukehjemsopphold utenfor Re veldig godt», skriver Tone Fogstad, og spør videre:

«Hvorfor skulle vi bygge et nytt og svært helsehus, om det ikke var for våre egne sjuke og hjelpetrengende eldre?»

«Syntes denne saken er både trist og uverdig, ikke minst behandlinga av Myrvang».

En evig kamp

«Mye som er forandra ved Re helsehus etter at vi ble slått sammen med Tønsberg, og det er det nok vi som har noen der som merker mest».

«Sammenslåinga har vært en evig kamp for vår del», skriver Mona Mørken Paulsen.

«Stå på! Re-folk må få plass på Re helsehus, der nære familie og venner kan klare å besøke! Vi var mange som frykta dette før sammenslåinga!», skriver Anna Marie Frost.

«Nå bør snart de politikerne som ivret for sammenslåing med «det rike Tønsberg» komme på banen!! Var ikke slik de hadde tenkt seg, maken vås, det lå i korta i hele prosessen!!», mener Bjørn Bergan.

«Kanskje på tide å gå i front for å få tilbake gamle Re?», spør May Brit Brudvik.

Jo større, desto mer rot

Flere viser til det som ble sagt på folkemøter, i lokalavisa og på stands i sammenslåingsdebatten: Tjenester nær folk, sjøl om kommunen blir større.

Det er flere eksempler allerede på at det motsatte skjer. NAV er ett eksempel, de gamle på Revetal som mista fastlegen sin på Revetal er et annet.

I protest mot sammenslåing tok ungdom ordet i åpen post før kommunestyremøte i gamle Re kommune, og Kristine S. Andresen var en av flere ungdommer som stilte seg kritisk til sammenslåing i debatter og på folkemøter. Hun var redd for akkurat dette med større avstander:

«Dette ville ikke bli noe problem», svarte den samme Re-politikeren den gang som nå har det politiske ansvaret som hovedutvalgsleder i nye Tønsberg kommune, Trude Viola Nordli (AP).

«Ja, ikke sant», svarer Bibbi Solheim ironisk i kommentarfeltet; «vet ikke om jeg skal le eller grine. Jo større, desto mer rot».

Ren arroganse

Flere skryter av lokalavisa som har løfta saken i våre spalter og våre folkevalgte fra Re-hold, som var de eneste som reagerte på svaret fra ordføreren:

«Bra at dette blir motsagt. Argumentene til ordføreren virker ikke til å være gjennomtenkt. Klart det beste er å kunne være så nærme både lokalmiljø og slektninger som mulig», skriver Knut Gunnulf Strånd.

«Uten kommunikasjon og gode begrunnelser blir dette ren arroganse!», mener Helle Beate Sætern.

Bare trist og leit

Mange er bekymra for sine sambygdinger som blir utsatt for dette. Vi reinger trodde jo at Re helsehus skulle sikre at våre gamle og sjuke fortsatt kunne få være i nærområdet da den tida kommer.

«Dette er bare trist og leit. Det er ikke greit å bli sittende alene med bare ukjente rundt seg. Trivsel har utrolig mye å si for fremgang helsemessig», skriver Hilde Cathrine Groland:

«Når man føler seg dårlig behandlet, så fremmer det på ingen måte verken trivsel eller bedring», poengterer hun, og savner ting sånn de var:

«Re var et fint sted å bo, med alt innenfor kommunen, først flyttes de kommunale etater ut, nå flyttes også de eldre som trenger omsorg ut».

Langt ifra aleine

Flere poengterer at det var ledig kapasitet på Re helsehus før kommunesammenslåinga, mens det var sprengt kapasitet i Tønsberg.

«Alt er blitt galt. Noen blir tvangssendt fra Tønsberg til Re og omvendt. Kan ikke de som styrer dette ha bedre oversikt og slutte å overkjøre innbyggerne», oppfordrer Brit Aas.

«Han er ikke den eneste. Kjenner til flere der pårørende må reise inn til Tønsberg for å besøke sine», skriver Inger Berit Jørgensen.

Duger ikke Re helsehus lenger?

Så å si hele det politiske spekteret fra Re-hold som har tatt ordet i kommentarfeltene, skryter av initiativet til Øyvind Jonassen (H) fra Revetal. Det var han som fremma interpellasjonen i kommunestyret.

Det politiske engasjementet i saken følger gamle kommunegrenser. Dette er noe som engasjerer våre folkevalgte fra Re, uten at en eneste folkevalgt fra «gamle Tønsberg» tok ordet i kommunestyret.

Akkurat som svaret fra ordføreren var lite oppløftende, har heller ikke den videre saksgangen vært oppløftende: Jan Erik Myrvang (87) er fortsatt i Tønsberg mot sin vilje.

Ikke på Revetal, der han vil være.

Stort engasjement

Som Bergljot Woll skriver i kommentarfeltet til den aller første ReAvisa-saken: «Jan er en del av «bybildet». Han hører til på Revetal ❤».

Sakene om tema er de klart mest leste sakene på nettavisa ReAvisa.no den siste tida, med mange kommentarer og delinger.

Dette engasjerer stort og er den store snakkisen i bygda vår.

Stakkars eldre

Tilbakemeldingene har vært mange, også fra de som ikke vil stå fram i avisa, og mange er veldig skuffa over det som skjer.

Og ikke minst; mange er engstelige for seg og sine, hvis dette er greia framover.

«Stakkars eldre», oppsummerer Kristine Solerød Stensrud i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side.

DRØMMEN OM RE HELSEHUS: At geografi likevel ikke skal spille noen rolle ved tildeling av institusjonsplass i den nye storkommunen, vekker sterke reaksjoner i ReAvisas kommentarfelt. Det var det motsattte som ble sagt i sammenslåingsdebatten. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Jan (87) blir sendt til Tønsberg mot sin vilje gang på gang.

Hovedutvalgsleder: – Jeg liker det veldig dårlig.

– Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

Ny kommune – ny fastlege: – Dette er bare helt tullete!

,