22 barnehagebarn og ansatte i korona-karantene

Et nytt smittetilfelle i Re, og denne gang er Fon barnehage det gjelder.

En person tilknytta en avdeling i Fon barnehage har fått påvist korona-smitte, melder Tønsberg kommune onsdag 11. november.

KOMMUNALSJEF: Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring i nye Tønsberg kommune. Foto: Pressemelding.

I samsvar med gjeldende smittevernsrutiner er nitten barn og tre ansatte satt i korona-karantene – totalt 22 stykker.

En av tre avdelinger stengt

– Smittesporingsteamet tar kontakt med foresatte med barn i karantene i løpet av onsdag ettermiddag/kveld eller torsdag morgen.

Det forteller Espen Riiser, kommunalsjef for oppvekst og læring.

Barna på avdelingen det gjelder ble henta i løpet av dagen i dag.

De to andre avdelingene ved barnehagen holdes åpen som normalt.

Alle foresatte tilknytta barnehagen skal være informert om situasjonen.

Her kan du lese alle korona-sakene i Re.