– Det har vært krevende, tidkrevende – og berikende

UTVALGSLEDER: Heidi Myhre (SP) har leda Utvalg for oppvekst og opplæring i nye Tønsberg kommune ti måneder inn i den nye storkommunens eksistens. Foto: Stian Ormestad.

Tre av fem utvalgsledere hadde fartstid fra lokalpolitikken i Re da den nye kommunen så dagens lys. Nå er det to igjen, og bare en bosatt i Re.

Sjekk også: Ti Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg.

Da Re og Tønsberg slo seg sammen, skreiv ReAvisa om god Re-representasjon i styre og stell – hvert fall når det gjelder utvalgsledere:

NY LEDER: Jill Eirin Undem (SP) fra Vear rykker opp til ledervervet i Utvalg for oppvekst og opplæring. Dermed er det bare en hovedutvalgsleder igjen med adresse i gamle Re kommune i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Tre av fem utvalg i den nye storkommunen skulle ledes av en folkevalgt med fartstid fra gamle Re kommune.

Over og ut etter et snaut år

Nå er det bare to utvalgsleder igjen, nemlig Trude Viola Nordli (Ap) fra Ramnes som leder utvalg for mestring, helse og velferd, og utflytta reing Ulf Lund Halvorsen (MDG) som leder utvalg for miljø, teknikk og næring.

Fram til siste kommunestyremøte leda også Heidi Myhre (SP) fra Våle utvalg for oppvekst og opplæring.

Men et snaut år inn i den nye kommunen er det over og ut.

Grunnen er at Heidi og mannen flytter til Holmestrand.

Stor kommune å bli kjent med

– Hvordan har overgangen til Tønsberg vært? Og jobben som du har rekki å gjøre?

– Nye Tønsberg er jo noe helt annet enn hva lille Re var, sier Heidi Myhre til ReAvisa.

– Med cirka fem ganger så mange innbyggere, stort bysentrum som krever mye oppmerksomhet, større byggeaktiviteter og så videre, så det har tatt tid å bli kjent i og med nye områder og nye mennesker.

– Noen ganger kunne vi vel ønske oss tilbake til en liten kommune

– Noen ganger kunne vi vel ønske oss tilbake til en liten kommune, sier Heidi til ReAvisa, men:

– Mye ved en ny storkommune er til det bedre for våre innbyggere, mener hun.

– Jeg har trua på at nye Tønsberg kommune blir en god kommune å bo i.

Samtidig innser hun at det kan ta litt tid før alt er på stell.

Skulle ønske å ha fått til enda mer

– Slutte rett etter startskuddet gikk. Trist eller deilig?

– Som politiker ønsker man vel at man stadig skulle ha fått til mer. Men noe har Senterpartiet, sammen med de andre partiene i posisjon, har fått til:

– Den første saken vi fikk på plass var å holde barnetrygden utenom ved beregning av sosial stønad. Det å bidra til å utjamne økonomiske forskjeller er viktig for den enkelte, og for samfunnet vårt på sikt.

– Videre har vi vært med på å bestemme at det skal serveres mat til barna i barnehagene. Prinsippet har vært viktig for Senterpartiet. Men her bør vi på få inn noe mer midler til barnehagene, slik at gjennomføringen med måltidene blir mest mulig optimal.

Redda åpen barnehage

Heidi viser også til at Senterpartiet har vært med på å forhindre økt betaling for SFO-plasser.

– Og det som gleder meg mest, er at rådmannen fant rom for å opprettholde tilbudet om åpen barnehage.

Dette tilbudet forsvant i Re i overgangen til Tønsberg, men er blitt oppretthold i «gamle Tønsberg».

Her i Re ble det i fravær av et kommunalt tilbud starta et frivillig tilbud.

Krevende – og tidkrevende

Det skal spares inn 300 millioner i året innen tre – fire år, og stordriftsfordelen etter sammenslåingen er beregna til bare 15 millioner kroner.

Heidi forteller om krevende runder allerede. Men det mest krevende kommer nok nå, når alt skal dekkes inn med penger man ikke har.

Det endelige budsjettet skal spikres i desember-møtet.

Da er Heidi ute av lokalpolitikken i den nye storkommunen.

Stort engasjement

– Klart det har vært krevende å være leder for et utvalg. Det har tatt mye tid. Men jeg føler på et vemod nå når tida i kommunestyret er over.

De som fortsatt er i lokalpolitikken i den nye storkommunen, har utfordringer så langt som et vondt år – som 2020? – foran seg.

Men Heidi skulle egentlig ønske hun kunne fortsatt: – Jeg kommer til å savne alle de engasjerte menneskene som vil så mye.

– Et slikt engasjement er smittende og berikende, forteller Heidi til ReAvisa.

SISTE GANG PÅ TALERSTOLEN: Heidi Myhre tar ordet i oktober-møtet, siste gang kommunestyret var fysisk samla i høst. Foto: Stian Ormestad.

Dette er alle reingene i det nye kommunestyret.

Ti Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg.

Les mer om kommunesammenslåing.

,