God Re-representasjon i nye Tønsberg – sjekk hvem som ble valgt til utvalgsledere i kveld

UTVALGSLEDER: Trude Viola Antonsen (Ap) fra Ramnes skal lede Utvalg for mestring, helse og velferd. Foto: Stian Ormestad.

To av fem utvalgsledere kommer fra Re; Trude Viola Antonsen (Ap) og Heidi Myhre (SP). Og en utflytta reing leder et tredje utvalg; Ulf Lund Halvorsen (MDG).

Trange tider i nye Tønsberg: – Det blir noen tøffe tak.

At Anne Rygh Pedersen (Ap) fra Sem blir ordfører og Steinar Solum (SP) fra Slagen varaordfører, var klart i god tid før kveldens konstituerende kommunestyremøte.

Men hvem som skal lede hovedutvalgene, sitte i Formannskapet og andre råd og utvalg, var ikke kjent før i kveld.

Det blir fem hovedutvalg i den nye kommunen:

  • Utvalg for mestring, helse og velferd
  • Utvalg for oppvekst og opplæring
  • Utvalg for miljø, teknikk og næring
  • Utvalg for plan og bygg
  • Utvalg for kultur, idrett og folkehelse

Av fem utvalg, skal to ledes av en reing – og et tredje skal ledes av en eks-reing.

Det er viktig å ha Re-representasjon inn i nye Tønsberg, mener de ferske utvalgslederne – og de gleder seg til å ta fatt på politikken.

– Husker ikke helt navnet på utvalget

ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen (Ap). Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Antonsen (Ap) fra Ramnes skal lede Utvalg for mestring, helse og velferd. Så ny er den nye kommunen, at Trude husker ikke engang navnet på utvalget hun skal lede i prat med ReAvisa.

Men hun veit hva hun skal jobbe med.

– Det er litt av en utfordring du har tatt på deg? 

– Det kan du si, men jeg ville ta’n jeg!, sier Trude som aldri var i tvil.

– Det er jo her politikken vi staker ut trengs mest – det er her vi sørger for å gi omsorg til dem som trenger kommunen aller mest. Det er her kan vi virkelig kan utrette noe.

– Jeg vil lytte til de som har skoa på. De som trenger tjenestene, de pårørende, og de ansatte. Dette skal funke sammen, og det blir spennende i en ny kommune.

Vil satse mer på velferdsteknologi

Trude Viola Antonsen vil ta med seg mye fra Re og ikke minst erfaringer fra Re helsehus.

– Jeg var så heldig å få representere Re kommune under overrekkelsen av Re helsehus som varaordfører, og jeg har jo fulgt hele prosessen der.

Helse- og omsorgsektoren i nye Tønsberg har en overvekt fra gamle Tønsberg i den administrative ledelsen. At det nå kommer en reing inn i den politiske ledelsen er en fordel.

Trude mener både Re og Tønsberg har mye å hente på å ta i bruk mer velferdsteknologi framover.

UTVALGSLEDER: Ulf Lund Halvorsen (MDG) skal lede Utvalg for miljø, teknikk og næring. Foto: Stian Ormestad.

– Masse grønn politikk

Ulf Lund Halvorsen (MDG) skal lede Utvalg for miljø, teknikk og næring. Han har to perioder bak seg i Re-politikken, før han flytta fra Linnestad til Tønsberg.

Han er også veldig fornøyd med oppgaven han er satt til: – Dette er utvalget der vi kan få gjennomført masse grønn politikk, der det virkelig monner.

Den nye kommunen har satt seg et klimamål på seksti prosent reduksjon av klimagassene innen 2030.

– Skal vi få til det, må det gjennomsyre hele den nye kommunen – men tiltakene ligger hovedsakelig til «mitt» utvalg.

Må sørge for at vi staker ut riktig vei

Ulf forteller at den nye kommunen ikke bare skal føre et klimaregnskap, som i gamle Tønsberg, men også et klimabudsjett. Så kan man se om man klarer å følge opp budsjettet, hva som funker og ikke. Det skal så lages en handlingsplan justert utifra dette.

– Disse to tinga – budsjett og handlingsplan – skal sørge for at vi staker ut riktig vei på vei til målet. Og den jobben må vi starte på allerede nå, understreker Ulf i prat med ReAvisa.

Det er et ambisiøst mål, og i praksis vil det si flere busser – godt nytt for Re?, mer ny teknologi, mer jordvarme og solvarme, med mer.

Matjord skal brukes til matproduksjon

En ting Ulf mener både Re og Tønsberg ikke har vært gode nok på, er jordvern.

– Den nye kommunen har en nullvisjon på nedbygging av matjord, og ikke bare det – vi sier at dyrka mark skal brukes til matproduksjon. Verken bygging eller golfbaner.

UTVALGSLEDER: Heidi Myhre (SP) skal lede Utvalg for oppvekst og opplæring. Foto: Stian Ormestad.

– Re har vært langt ifra best i klassen på jordvern, enda vi har hatt Senterpartiet i førersetet hele veien. Nå ser vi heldigvis en helt ny side av Senterpartiet i nye Tønsberg.

Vil ta med seg SMART fra Re

Heidi Myhre (SP) fra Våle skal lede Utvalg for oppvekst og opplæring.

Hun har snakka varmt om SMART oppvekst i Re – også i lokalvalgkampen – og vil helt sikkert dra med seg Re-modellen inn i nye Tønsberg. Det er også forankra i den politiske plattformen.

– Vi har stadig fått høre at nye Tønsberg kommune må ta strenge økonomiske prioriteringer og innstramminger. Så mer enn noen gang blir det viktig at vi jobber med forebyggende tiltak, mener Heidi.

– Uheldige opplevelser i oppveksten kan gi varige skader seinere i livet. Og kanskje må vi også finne nye måter å jobbe på for at vi sammen kan utnytte de ressursene vi har på en ennå bedre måte.

NESTLEDER: Lars Jørgen Ormestad, Utvalg for kultur, idrett og folkehelse. Foto: Stian Ormestad.

– Her har SMART-konseptet som er utvikla i Re mange gode verktøy som jeg håper vi kan ta enda mer i bruk.

Tre nestledere fra Re

Av nestledere fra Re i hovedutvalgene, finner vi Lars Jørgen Ormestad i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse, Svein Holmøy i Utvalg for mestring, helse og velferd, og Thorvald Hillestad i Utvalg for miljø, teknikk og næring.

Formannskapet vil bestå av Anne Rygh Pedersen (Ap), Steinar Solum (Sp), Trude Viola Antonsen (Ap), Per Martin Aamodt (Ap), Kjell Anders Lier (MDG), Stine N. Askjer (KrF), Lise Mandal (H), Øyvind Jonassen (H), Kirsti Søyland (H), Bent Moldvær (Frp) og Olav Sannes Vika (SV).

Les også: Her pakker Thorvald bort Re-ordførerkjedet.

POSISJONEN: Fra venstre Steinar Solum (SP), Alexander B. Hangaas (KrF), Kjell Anders Lier (MDG), Anne Rygh Pedersen (Ap). Foto: Stian Ormestad.

Dette er alle reingene i det nye kommunestyret.

Ti Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg.

Les mer om kommunesammenslåing.