Det nye kommunestyret i nye Tønsberg er konstituert – og her pakker Thorvald bort Re-ordførerkjedet

HISTORISK: Anne Rygh Pedersen (AP) har inntatt ordførerstolen i bakgrunn. Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) pakker bort ordførerkjedet og inntar en ny rolle som menig kommunestyremedlem i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Vår nye ordfører heter Anne Rygh Pedersen og representerer Arbeiderpartiet. Det ble vedtatt i det aller første kommunestyremøte for nye Tønsberg i kveld.

Trange tider i nye Tønsberg: – Det blir noen tøffe tak.

Det nye kommunestyret skal ledes av en allianse mellom de fire partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og KrF.

Ordfører er Anne Rygh Pedersen (AP) fra Sem, og varaordfører er Steinar Solum (SP) fra Slagen. Av de fem utvalgene, skal to ledes av reinger og et tredje av en eks-reing.

ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen (Ap). Foto: Stian Ormestad.

En todelt opposisjon

Posisjonen har en eneste stemmes overvekt i kommunestyret, og vil utfordres fra begge sider i en todelt opposisjon:

Høyre og FrP på den ene siden, og Venstre, SV og Rødt på den andre. Helene Viken (SV) varsler fra kommunestyrets talerstol at de tre sistnevnte skal stå sammen for å sikre en rødgrønn politikk i praksis, når den nye kommunehverdagen kommer.

Avtroppende Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) får ikke lede noe hovedutvalg, men går inn som kommunestyremedlem og nestleder i Utvalg for miljø, teknikk og næring.

Avtroppende Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) er ute av lokalpolitikken, og kom kanskje med den mest treffende politiske analysen i prat med ReAvisa på gangen, mens det nye kommunestyret blir satt.

Han ser to store hovedutfordringer: Trang økonomi og et skjørt flertall.

Et veldig begrensa økonomisk handlingsrom

VOTERING: Her blir Anne Rygh Pedersen (Ap) valgt som ordfører i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg veit saktens ikke om de er klar over hvor vrien den økonomiske situasjonen er, sier Petter Berg til ReAvisa. I denne ReAvisa-saken forteller den påtroppende rådmann om et minus på 130 – 140 millioner kroner i 2020.

PÅ GANGEN: Avtroppende Tønsberg-ordfører Petter Berg (H). Foto: Stian Ormestad.

Det betyr enda større kutt eller enda mer bruk av de to kommunenes sparepenger. Og det betyr uansett et begrensa økonomisk handlingsrom for den ferske Arbeiderparti-ordføreren og hennes allierte i Senterpartiet, MDG og KrF:

– Posisjonen utgjør en stemmes overvekt, samtidig som de skal presses fra en opposisjon fra begge sider. Og det kan bli harde prioriteringer for å få økonomien til å gå opp. Begge deler kan bli utfordrende, sier den avtroppende Tønsberg-ordføreren.

– Men så er 2020 et spesielt år, der det blir litt dobbelt opp med utgifter før effektiviseringsgevinster kan tas ut fra og med 2021.

En grønnere og mer sosial retning

BLOMSTER: Den avtroppende ordføreren i gamle Tønsberg ønsker den påtroppende ordføreren i nye Tønsberg lykke til. Foto: Stian Ormestad.

De fire partiene som kommer til å sitte med makta i nye Tønsberg, holdt en pressekonferanse før det konstituerende kommunestyremøte.

Der snakka Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og KrF om trygge og gode arbeidsplasser, faste stillinger, hele stillinger, og lærlingplasser.

– Vi vil vri kommunen i en grønnere og mer sosial retning, sa Anne Rygh Pedersen. Og nye Tønsberg vil gjøre som gamle Re: Holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Bemanningsnormen skal gjelde hele dagen i barnehagene.

– Nye Tønsberg skal, som slagordet vårt sier, være en kommune der barn ler!

Den nye kommunen skal kutte klimagassutslippene med seksti prosent innen 2030. Det er også en nullvisjon når det gjelder bruk av dyrka mark, annet enn til matproduksjon.

God Re-representasjon i nye Tønsberg – sjekk hvem som ble valgt til utvalgsledere i kveld.

POSISJONEN: Fra venstre Steinar Solum (SP), Alexander B. Hangaas (KrF), Kjell Anders Lier (MDG), Anne Rygh Pedersen (Ap). Foto: Stian Ormestad.

Dette er alle reingene i det nye kommunestyret.

Ti Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg.

Les mer om kommunesammenslåing.