Bråstopp for skattesuksessen på Revetal?

SKATTEGJENGEN PÅ REVETAL: Skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg stående, her sammen med noen av sine folk tilbake i 2016. Foto: Stian Ormestad.

Skatteinnkrevingen i Re har vært en så stor suksess at den skulle fortsette inn i nye Tønsberg. Men ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det an til nedleggelse likevel.

Bakgrunn: Skatte-suksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg.

Felles skatteoppkreverkontor var det aller første samarbeidet i 3K, og ble også det aller første samarbeidet i nye Re + Tønsberg.

I tillegg har flere nabokommuner vært med på suksessen, leda av skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg.

Færre folk har gjort en bedre jobb

Suksessformelen har vært lokalkunnskap, tilgjengelighet og god dialog med skatteyterne, har ReAvisa skrivi om tidligere.

Skatteoppkrever-kontoret på Revetal har fått inn en høy andel av kravene, samtidig som det er blitt spart flere stillinger. Kort fortalt: Færre folk har gjort en bedre jobb.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 vil Høyre-FrP-Venstre-KrF-regjeringen legge ned alle kommunale skatteoppkreverkontorer, og legge hele oppgaven inn under skatteetaten.

– Dette er bare trist, mener vår lokale skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg. – Ingenting tyder på at dette vil gi bedre skatteinngang for kommunene og landet.

Mister den lokale tilhørigheten

Lise lar seg provosere kraftig av forslaget, i likhet med sitt eget fagforbund:

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKKF) viser til at finansministeren har prøvd det samme to ganger før. Lykkes hun nå, vil 227 kommunale skatteinnkreverkontor legges innunder skatteetatens 56 kontorer på landsbasis. 

I en høringsrunde ga Re kommune og mange med oss en klar beskjed om at dagens kommunale ordning er å foretrekke.

– Den største bekymringa er at man mister den lokale tilhørigheten, sier generalsekretær Asbjørn O. Pedersen i NKKF til Dagbladet.

Anslår en innsparing på 370 millioner kroner

Hovedårsaken til nedleggelsene er å profesjonalisere og forenkle innkrevingen av skatt.

Samtidig skal omrokeringen sikre bedre likebehandling, rettssikkerhet, og større muskler i kampen mot svart arbeid, mener regjeringen.

Det anslås at det trengs 429 færre årsverk enn i dag. Regjeringa mener det er en årlig innsparingsmulighet på 370 millioner kroner.

– De små er faktisk de beste på å drive innfordring

Dette regnestykket blir møtt med et stort spørsmålstegn fra generalsekretæren i NKKF:

– De små er faktisk de beste på å drive innfordring, det kan vi dokumentere.

– Skulle man legge til grunn samme innfordringsgrad på skatter som skatteetaten har på moms, risikerer vi et milliardtap.

– Spørsmålet er hvorfor man virkelig tør å utfordre det som er en suksess?, spør generalsekretæren.

På Revetal vil 12 stillinger forsvinne, forteller Lise Wåden Tandberg.

SKATTESUKSESS PÅ REVETAL: Det nye skatteoppkreverkontoret – også med Tønsberg – var i full gang på Revetal for to og et halvt år siden. Foto: Stian Ormestad.

Skatte-suksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg.

Dette Revetal-kontoret har mer enn dobla antall ansatte:
– Nå blir vi veldig gode på både by og land!