Leserinnlegg: SV ønsker lavere politikergodtgjøringer

Vi mener det gir en dårlig signaleffekt at de folkevalgte i Tønsberg har bevilget seg såpass rause godtgjøringer, skriver Heming Olaussen på vegne av Tønsberg SV.

Trange tider i nye Tønsberg: – Det blir noen tøffe tak.

Tønsbergs Blad har den 8. 10 et oppslag med bl.a. Rødts Ole Marcus Mærø der han tar til orde for at ordfører bør klare seg med lavere godtgjøring enn 110 % av stortingsrepresentanters lønn.

KRITISK: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Kommunen må kutte, og da bør politikerne gå foran. De øvrige godtgjøringene settes nemlig i forhold til ordførerlønna, så når denne settes opp, følger de andre etter.

Det blir det ganske mange penger av – penger som kunne vært vel anvendt andre steder i et magert budsjett.

Dette så vi i SV så tidlig som i november 2018, da saken ble behandla i Fellesnemnda for Re og Tønsberg.

Der foreslo vår Tønsberg-representant, Anette Viken, at ordførers godtgjørelse skulle settes til 100 % av stortingsrepresentanters lønn.

Det var altså ikke noe drastisk forslag. En stortingsrepresentants årslønn er i dag 988.000 kroner, altså 1 million for enkelthets skyld.

Forslaget fikk 2 stemmer – hennes og min. Altså kun SV. (Rødt var ikke representert i Fellesnemnda, da de ikke var representert i hverken Re eller Tønsberg kommunestyre i inneværende valgperiode).

Vi mener det gir en dårlig signaleffekt at de folkevalgte i Tønsberg har bevilget seg såpass rause godtgjøringer.

Vi ser ingen grunn til at en ordfører i Tønsberg med vel 50.000 innbyggere skal tjene mer enn en stortingsrepresentant.

Vi ser heller ikke at en varaordfører i halv «stilling» skal tjene mer enn en halv million i året.

Dette er uansett summer som er i en helt annen liga enn det de fleste vanlige mennesker i kommunen må leve av. Og det er her problemet ligger: De folkevalgte skal tjene folket, ikke sine egne interesser.

Jo større avstand mellom de valgte og velgerne, jo større blir grunnlaget for den elite-forakten og den politikerforakten som vår tid er så full av.

Den bør ikke de folkevalgte sjøl legge grunnlaget for.

De bør vise at de tar mantraet om å redusere forskjellene mellom folk på alvor, og gå foran med et godt eksempel.

Vi har fått en dyktig og innsiktsfull ordfører. Hun bør bruke selvinnsikten til å erkjenne at hun kan klare seg utmerket med 1 million kroner i året, og sette streken der. Det vil tjene hennes omdømme i befolkninga.

Og gi henne en best mulig start når hun nå skal i gang med å lede de utrolig utfordrende budsjettforhandlingene i en ny kommune som «mangler» 130 millioner ved oppstart, og som – uten eiendomsskatt – antakeligvis må kutte tøft i sårt tiltrengte tiltak og midler til de mest vanskeligstilte blant oss.

Da trengs det legitimitet og troverdighet. Den er jeg redd for kan ta skade om man oppfatter lønnsnivået blant politikerne som urimelig høye og avstanden til folk flest som alt for stor.

Heming Olaussen, SV, 1. vara til kommunestyret i nye Tønsberg.

Les om kampen om ordførerlønna i gamle Re kommune:
Øker ikke ordførerlønna likevel.

Les også: Anne Rygh Pedersen (Ap) blir vår nye ordfører.

Dette er alle reingene i det nye kommunestyret.

Ti Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kommunesammenslåing.