Øker ikke ordførerlønna likevel

LOKALPOLITIKK I RE: Høyre, SV og Venstre reagerte på at flertallet av de folkevalgte ville bevilge seg sjøl mer penger, samtidig som det er kutt over så å si hele linja ellers i Re kommune.

Flertallet ved Ap, Sp, Frp og KrF ville øke ordførerlønna og dermed også honorarene til alle de øvrige folkevalgte. Det ville tatt beslag på 160.000 kroner fra kommunebudsjettet.

Trude Viola Antonsen (Ap) innrømmer at hun er etterpåklok, etter at Re AP har stemt for økte honorar gjennom flere tidligere instanser.

I kommunestyret hadde pipa fått en annen lyd:

– Det var forslag på 90 prosent av stortingslønna som i dag, og det var forslag om å øke til 100. Vi møttes på halvveien på 95, men det er lov å være etterpåklok.

– Kanskje var det å øke ordførerlønna et feil signal å sende?

Antonsen leser opp et fellesforslag fra det tidligere flertallet som stemte for økt ordførerlønn, på vegne av Ap, Sp og Frp. – Vi vil heller holde oss på det nivået vi er i dag – det er nok lurest det, taler Antonsen.

Frode Hestnes (Frp) synes det er synd at det blir så stor diskusjon om det han mener er en liten del av en stor sak:

– Åtte linjer av dokumentet dreier seg om penger. Det er mye mer enn som så, som viktige føringer for de folkevalgte som velges inn etter valget i høst. Det burde vi ha fokus på, mener Hestnes.

Heming Olaussen (SV) er glad for at alle nå er enig om alt, også penga. Han vil bruke de 160.000 kronene på barn og unge.

Høyre sto sammen med SV mot å øke ordførerlønna, og den uvanlige alliansen løfta først saken opp i lokalavisa.

Jon Olav Knotten (H) gjentar mange av argumentene, og peker også på at penger spart kan brukes i skolen.

Ordførerlønna gir grunnlaget for alle de folkevalgtes honorar.