Re Høyre vil legge ned Solerød skole

 

Forslaget kom helt ut av det blå i kommunestyremøtet onsdag 17. juni 2015. Rådmann har ikke foreslått skolenedleggelse i år.

– Vi har en økonomisk anstrengt situasjon i Re kommune. For meg er skolene det viktigste. Vi trenger å gjøre varige grep for å sikre økonomien i skolen.

– Derfor er mitt forslag å legge ned Solerød skole fra høsten, taler Jon Olav Knotten (H).

Helt stikk i strid med forrige utspill fra Høyre i Re, fra Harald Bjerkesti Løken som står på Høyres liste i høstens lokalvalg – og leder aksjonsgruppa for å bevare Solerød skole.

– Høyre har den beste politikken for Re, men partiet glemmer potensialet i Undrumsdal hvis vi vil legge ned Solerød. Det vil være å slå beina under veksten her, sa Bjerkesti Løken til ReAvisa i mai.

Ordførerkandidat i Re Høyre, Tove Øygarden, står fortsatt på at det er en uproblematisk situasjon, tross store motsetninger internt i lokallaget til Høyre.

Ved forrige runde om skolestruktur før jul 2014 varslet Høyre at de ville stemme for å legge ned både Solerød og Ramnes.

Re Høyre endte med å stemme for å legge ned bare Solerød, ikke Ramnes. Nå innebærer forslaget fra Knotten å styrke Ramnes skole:

2,5 millioner kroner som var ment på å oppgradere ventilasjonsanlegget på Solerød, kan legges rett inn i vedlikeholdsbudsjettet på Ramnes skole.

Fem millioner spart på å legge Solerød, kan brukes på styrking generelt i alle Re-skolene.

Knotten er krystallklar, og har ikke latt seg rokke av partifelle Bjerkesti Løkens solo-utspill tidligere i vår:

– Jeg mener det er uforsvarlig å bruke penger på Solerød skole. Det gjelder store summer som kunne vært brukt til å øke den generelle satsingen på skole i Re.

Partifelle Anita Kristiansen (H) varsler fra kommunestyrets talerstol at hun støtter Knottens forslag.

Under kommunestyrets votering fikk forslaget deres to stemmer, mot flertallets 23 stemmer.

– Vi kommer ikke til å programfeste skolenedleggelse foran lokalvalget, forteller ordførerkandidat Tove Øygarden, – men Høyre vil, så lenge økonomien er så trang som den er, vurdere skolenedleggelse.

,