Ja takk, begge deler

 

Horn_1

REVETAL: Margareth Horn (Sp) er mest svak for alternativ C, men mener også at alternativ B er greit: – Det viktigste er at vi får en ny ungdomsskole på Revetal.

Kommunestyremøtet onsdag 17. juni 2015 var det siste før sommeren, og det nest siste i denne kommunestyreperioden før lokalvalget i september.

Av de fire tidligere omtalte alternativene for ny ungdomsskole, er alternativ B og C de mest populære blant lokalpolitikerne. Alternativ A er helt ute, mens alternativ D ble så vidt ble nevnt.

Trygve Ånestad (Sp) gikk mot sitt eget parti og det øvrige flertallet når det gjaldt å bygge nytt helsehus, og er også skeptisk til ny ungdomsskole og en enda større gjeldsgrad for Re kommune.

– Det er synd at alternativ D – det å rehabilitere dagens skolebygg – blir lagt på hylla så kjapt. Vi har en stram kommuneøkonomi, og et nybygg vil belaste økonomien ytterligere, sier Ånestad fra kommunestyrets talerstol.

Trond Ekstrøm (FrP), som sitter i den politiske styringsgruppa, er enig – eller rettere sagt var enig.

– Jeg kan love at alternativ D er blitt nøye vurdert. Jeg har tatt med meg det alternativet så langt jeg bare kunne. Men når alle fagfolk sier at det ikke er tilrådelig, at det blir både dyrere og dårligere å pusse opp, så må vi la det gå.

Med det er antall alternativer halvert fra fire til to. Kampen står om Opthun-tomta nord for dagens ungdomsskole, der alternativ B forutsetter et nytt skolebygg på tomta – som må kjøpes av en privatperson.

Frode Hestnes (FrP) mener valget må utsettes til neste runde.

– Slik saken er lagt opp nå, blir det som om vi vedtar at vi skal kjøpe tomta og bygge nytt før vi har forhandla fram pris. Skal vi gå ut i markedet og si: Vi har 190 millioner kroner å bruke. Hva skal dere ha? Da kan det fort bli 190 millioner kroner som tilfeldigvis blir prisen.

Et fellesforslag danna seg undervei i møtet, støtta av alle partiene – minus SV:

Ta med både alternativ B og C videre i prossessen, også for å forhandle fram pris på delen av Opthun-tomta som er regulert til offentlige formål – med bedre kort på handa i forhandlingene. Da må det ikke ende med kjøp, man kan velge å droppe Opthun-tomta med alternativ C.

Alternativ C er et greit alternativ å ta med seg videre, om ikke annet som et forhandlingskort, mente flere av tilhengerne av alternativ B.

For det er helt tydelig at alternativ B står sterkest blant de folkevalgte. Heming Olaussen (SV) påpeker at både flertallet i styringsgruppa og de ansatte på skolen mener alternativ B er det beste alternativet.

Einar Borgmann (Ap) taler også varmt om alternativ B, og Kåre Solberg (KrF) spekulerer i om grunnforholdene er bedre på Opthun-tomta enn ved områdene nærmere elva – som i alternativ C.

Margareth Horn (Sp) som har fronta alternativ C – der man slipper å kjøpe opp tomt – understreker at hun ikke er fanatisk opptatt av alternativ C:

– Jeg må understreke at både B og C er gode alternativ – det viktigste er at vi får en ny ungdomsskole på Revetal. Men personlig synes jeg alternativ C er best, fordi det er det mest sentrumsnære alternativet og jeg brenner for et levende sentrum – med ungdom.

Når det kommer til stykket, er det bare Heming Olaussen (SV) som står på alternativ B, mens resten av partiene går inn for å ta med seg både alternativ B og C videre i prossessen.

,