Anne Rygh Pedersen (Ap) blir vår nye ordfører

TØFFER INN I ORDFØRERSTOLEN: Anne Rygh Pedersen (Ap) besøkte Skjeggestadåsen barnehage i lokalvalgkampen, der hun ble vist rundt av ledelse og tillitsvalgte over jernbaneskinner, tog og leker. Foto: Stian Ormestad,

– Det er noen veldig gode grep Re har gjort, som vi må videreføre i den nye kommunen, sier den påtroppende ordføreren i nye Tønsberg kommune.

Sjekk valgresultatet her – oppdateres!

Sjekk også: Hvem fra Re vil henge med i nye Tønsberg?

Anne Rygh Pedersen (Ap) fra Sem skal styre den nye kommunen, etter at Arbeiderpartiet fikk størst oppslutning i lokalvalget – med minimal margin.

Arbeiderpartiet ligger an til å bli javnstore med Høyre og få like mange mandater i det nye kommunestyret – 13 i tallet.

Derfor må både Arbeiderpartiet og Høyre ut på leit etter støtte. Og Arbeiderpartiet har nå lyktes med en Arbeiderpartiet-sentrum-allianse med fire partier: Ap, Sp, MDG og KrF.

– Hvem kan vi få det til å funke best med – både partier og folk?

KLOKKEKLAR FRAMGANG: Steinar Solum (Sp) blir varaordfører i nye Tønsberg. Senterpartiet tok valgkampen til Ramnes kirke. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har hatt veldig konstruktive diskusjoner, forteller Anne til ReAvisa.

– Det vi har diskutert mest så langt, er politikken. Vi har lagt partiprogrammene oppå hverandre og sett på hva som samsvarer og hva som kan bli utfordringene.

– Og da koker det ned til hvem vi tenker at vi kan få det til å funke best med – både partier og folk, forteller den kommende ordføreren. – Vi har nå en veldig positiv gjeng, som prater godt sammen.

Anne nevner flere sentrale folk fra Re i forhandlingene:

Trude Viola Antonsen (Ap) og Lars Jørgen Ormestad (Ap) fra egne rekker, og fra samarbeidspartiene Thorvald Hillestad (Sp), Johan Christian Haugan (KrF) og Ulf Lund Halvorsen (MDG) – de to sistnevnte utflytta reinger.

MDG varsla før valget at de ikke ville samarbeide med FrP. Sånn sett ble det vrient for Høyre å samle troppene fra forrige lokalvalg i Tønsberg.

Så veit vi at lokallaget til Re KrF har vært ganske så rødt, og nå ser det ut til å bli videreført i nye Tønsberg?

Sikter mot en stødig kurs for nye Tønsberg

SKVISES UT: SV er ikke med i det gode selskap, men inviteres til samarbeid i sak til sak. Her har SV tatt lokalvalgkampen til Revetal ungdomsskole for å snakke varmt om gratis skolemat. Foto: Stian Ormestad.

Arbeiderparti-sentrum-alliansen trenger ikke støtte fra SV og Rødt, som til sammen får fire seter i det nye kommunestyret.

– Men jeg forventer jo at vi skal samarbeide om mye politikk framover. Det er ting vi er enig om, poengterer Anne i prat med ReAvisa.

De fire samarbeidspartiene utgjør et reint flertall på 25 av 49 seter i det nye kommunestyret (Ap – 13, Sp – 6, MDG – 4, KrF – 2). Anne har trua på en stødig kurs for nye Tønsberg:

– Det er ingen tvil om at nye Tønsberg er i en alvorlig økonomisk situasjon, sier Anne og peker ut dette som den aller største utfordringen: – Derfor er det veldig viktig for meg å ha etablert et stødig flertall, som ser etter langsiktige løsninger og står for en helhetlig politikk.

Hele den nye kommunen skal bli sett, lover den påtroppende ordføreren.

– Jeg er glad for at vi har veldig sentrale politikere fra Re på vår egen liste, men også på listene til partiene vi samarbeider med.

Skal bli kjent med hele den nye kommunen

FORTSATT I MANESJEN: Avtroppende Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp) nevnes som en av de sentrale reingene i forhandlingene, av påtroppende ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap). Foto: Stian Ormestad.

– Jeg skal bruke mye tid på å bli kjent med hele kommunen. Jeg er jo helt fersk i Tønsberg-politikken, så sånn sett stiller gamle Re og gamle Tønsberg likt, jeg må bli kjent med begge deler, sier den kommende ordføreren som sjøl er bosatt på Sem.

Hun kan ikke røpe hvem som skal lede råd og utvalg i den nye kommunen, for så langt har ikke forhandlingene kommet enda.

– Vi har bevilga oss en fridag i morgen, onsdag, for å sove ut litt. Så er vi enig om å møtes igjen på torsdag, og da veit vi også hvem som skal representere de forskjellige partiene etter at personstemmene er telt opp og godkjent av valgstyret.

– Da er planen å snekre videre på den politiske plattfomen – som også ser til den politiske plattformen for sammenslåingen – og deretter får vi se om vi er klare for å plukke ut de folka som skal sitte i styre og stell.

Mange gode grep er gjort i Re

GODT POLITISK ARBEIDSKLIMA: I Re har det vært noe så sjeldent som flere fellesforslag fra SV og FrP. Det å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp var et av disse fellesforslagene – som fikk enstemmig tilslutning i Re. På bildet ser vi Heming Olaussen (SV) og Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Mens den trange økonomien er den største utfordringen, er det på den andre siden mange lyspunkt for den nye kommunen. Og mange av dem kommer fra Re:

– Jeg gleder meg til å få gjennomslag for god Arbeiderparti-politikk. For oss handler det om å utjevne forskjeller og å bygge sterke fellesskap. Og der er det flere veldig gode grep Re har gjort, som vi må ta med oss inn i den nye kommunen.

– Et konkret eksempel er det å holde barnetrygden utenfor sosialstønad.

– Og det ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Re, etter noe så sjeldent som et fellesforslag fra SV og FrP?

– Ja, der ser du. Det er et veldig godt utgangspunkt for å få til gode ting i den nye kommunen.

KIKKEHULL: Kanskje kikka Anne Rygh Pedersen (Ap) inn i framtida som ordfører for nye Tønsberg kommune, da hun sjekka ut vinkevinduet på Skjeggestadåsen barnehage i lokalvalgkampen i Re. Foto: Stian Ormestad,

Sjekk valgresultatet i hver av valgkretsene i Re:

Alt ReAvisa har skrivi om lokalvalgkampen i Re finner du her:

Hvem fra Re vil henge med i nye Tønsberg?

Reinger gir flere slengere enn velgerne i Tønsberg

Sjekk også: Hva er Re for deg?

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Les mer om kommunesammenslåing.