Reinger gir flere slengere enn velgerne i Tønsberg

Som velger kan du påvirke på flere måter i valg. Du kan stemme på parti, men du kan også gi en «slenger» til kandidater fra andre partier. Det har reinger vært langt mer ivrig på enn tønsbergensere – og det kan bli viktig for hvem som skal representere oss i den nye storkommunen.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Tallenes tale er klar: Tønsberg er mer enn fire ganger så store som Re i folketall, men i forrige lokalvalg avga velgerne der bare litt over dobbelt så mange slengere.

Dermed er det forholdsvis mange flere velgere i Re som gir slengere hit og dit.

Dobbelt så mye personstemmer og slengere i Re enn i Tønsberg

KLART FLEST SLENGERE: Thorvald Hillestad (SP) er den folkevalgte som flest har kryssa av på eller ført opp på en annen partiliste her i Re – også i det aller siste lokalvalget i Re kommunes historie. Foto: Stian Ormestad.

Og personstemmer og slengere kan påvirke utfallet av valget. Det har det så absolutt gjort i Re tidligere, og det kan det også gjøre i nye Tønsberg.

Slengere vil si at du i tillegg til å velge deg et parti, også sørger for at kandidater fra andre partier kan få et lite push (her har ReAvisa laga en innføring i slengere og personstemmer med lokale eksempler).

I Re var det 7.154 stemmeberettigede i 2015, mens i Tønsberg var det 33.377 stemmeberettigede. Det vil si godt over 4,5 ganger så mange velgere i Tønsberg. I Re ble det avgitt 426 slengere fordelt på de åtte partiene i kommunestyret. I Tønsberg ble det avgitt 1.104 slengere fordelt på de åtte partiene i bystyret.

Det vil si at det ble avgitt cirka 2,5 ganger så mange slengere i Tønsberg, til tross for at de var godt over 4,5 ganger så mange velgere. Sagt på en annen måte: Antall slengere i Tønsberg utgjør rett over tre prosent av antall stemmeberettigede. Det samme prosenttallet for Re er tett oppunder seks.

Dermed ble det avgitt forholdsmessig klart flere slengere i Re enn i Tønsberg – cirka dobbelt så mange.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet fikk klart flest slengere

SUSA INN I KOMMUNESTYRET: I forrige lokalvalg gikk Bent Sørsdal (V) på andreplass forbi Venstres ordførerkandidat, og 2. kandidaten fikk Venstres sete i kommunestyre, ikke listetoppen. Nå står Bent på 4. plass på Venstre-lista i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

I Tønsberg fikk Arbeiderparti-representanter klart flest slengere. I Re fikk Senterparti-representanter klart flest slengere. Og den som sanka inn aller flest slengere og personstemmer var Thorvald Hillestad (SP), den gang ordførerkandidat i Re – nå 5. kandidat i nye Tønsberg.

– Det er veldig hyggelig at det er såpass mange som mener at jeg er brukanes fortsatt og som har tillit til meg. Det setter jeg pris på. Sjøl om noen ikke ville bruke partistemmen av en eller annen grunn, så er det jo hyggelig at folk setter opp navnet mitt likevel, sa Thorvald til ReAvisa den gang.

Thorvald er avhengig av slengere og personstemmer også ved dette valget for å komme inn i det nye kommunestyret, i likhet med flere andre reinger som er lystne på å påvirke inn i styre og stell i den nye kommunen.

Ved forrige valg var slengere og personstemmer med på å befeste posisjonen på toppen av lista, og Thorvald fortsatte som ordfører. I andre partier fikk det større konsekvenser:

De fleste stiller til valg i nye Tønsberg

RASA OPPOVER HØYRE-LISTA: Harald Bjerkesti Løken (H) sto på 13. plass på Høyre-lista, men ble valgt inn som en av fire kommunestyrerepresentanter i Re kommunes siste periode. Nå står Harald på 54. plass på lista til Tønsberg Høyre. Foto: Stian Ormestad.

I Venstre førte personstemmer til at ordførerkandidaten ble skjøvet ut av kommunestyret, og 2. kandidat Bent Sørsdal susa inn i stedet. I Høyre føyk Harald Bjerkesti Løken opp fra 13. plass til 3. plass og ble plutselig kommunestyrerepresentant på bekostning av navn lenger opp på lista.

Også i Arbeiderpartiet og FrP omrokkerte personstemmer og slengere på hvem som skulle representerer partiene i den siste kommunestyreperioden i Re kommunes historie.

Frode Hestnes (FrP), som ble varaordfører i Re og nå står på 2. plass på Tønsberg FrPs liste, fikk nest størst oppslutning. Deretter kom Trude Viola Antonsen (AP), nå på 3. plass på Tønsberg Arbeiderpartis liste.

Tove Øygarden (H), som går ut av lokalpolitikken, fikk flere slengere enn Hestnes, og helt på høyde med Thorvald Hillestad. Enda en Arbeider-parti-topp på femteplass over slengere og personstemmer i Re kommunes siste lokalvalg: Lars Jørgen Ormestad (AP), som stiller på 4. plass på Tønsberg Arbeiderpartis liste.

Alle som er nevnt her, unntatt Tove Øygarden (H), stiller igjen til valg i høst.

Vanlig med flere slengere i små kommuner

NEST FLEST SLENGERE OG PERSONSTEMMER: Frode G. Hestnes (FrP) fikk nest etter ordfører Thorvald Hillestad (SP) flest slengere og personstemmer i det siste lokalvalget i Re kommunes historie. Frode står på andreplass på Tønsberg FrPs liste. Foto: Stian Ormestad.

At det er relativt sett flere slengere i en mindre kommune enn i en stor, overrasker ikke Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitet i Sørsøst-Norge:

– Det er riktig at listeretting, altså personstemmer og påføring av slengere, er mer utbredt i små kommuner enn i store. Det er imidlertid i ferd med å endre seg, altså at stadig flere retter lister også i store kommuner, sier han til ReAvisa:

– Det kan også være forskjeller internt i sammenslåtte kommuner, som gjør at befolkningen i gamle omegnskommuner blir overrepresentert i et nytt kommunestyre, i hvert fall i den første perioden.

Kort om personstemmer og slengere:

BORGERPLIKT: Som velger kan du påvirke på flere måter i valg. Du kan stemme på parti, men du kan også gi en «slenger» til kandidater fra andre partier. Foto: Stian Ormestad.

Personstemmer er krysset du kan sette ved en eller flere kandidater i det partiet du stemmer på.

Slengere vil si at du fører på navn fra en annen liste enn fra det partiet du stemmer på.

Vi starter med personstemmer: På hver valgliste kan partiet velge å gi stemmetillegg til opptil ti av sine kandidater (ført opp i uthevet skrift på stemmeseddelen). Alle disse personene får en kvart personstemme fra samtlige velgere som stemmer på deres parti.

I tillegg kan du sjøl gi personstemme til så mange av kandidatene som du ønsker ved å sette kryss ved navnet deres. Hver avkrysset kandidat får én personstemme. De som allerede er gitt personstemme av partiet får da et tillegg på 1,25 stemmer.

Disse personstemmene (pluss slengere) er fullt ut bestemmende for hvilke kandidater som skal sitte i setene partiene får ut ifra oppslutning i valget.

Anne Rygh Pedersen (førsteplass på Tønsberg Arbeiderpartis liste) stiller nøyaktig like sterkt som Roar Howlid (sjetteplass på samme liste, begge med stemmetillegg fra partiet). Anne Holm Moen som står på sjuendeplass på Arbeiderpartiets liste har ingen fordel av det framfor Lena Anneli Sanner Borge på 53. plass (begge uten stemmetillegg).

Det er ene og alene hvem som får flest personstemmer (og slengere) som avgjør hvem som kommer inn i det nye kommunestyret, blant de plassene hvert parti får tildelt gjennom oppslutningen i valget.

Så hva betyr dette i praksis? For det første: Det er nesten umulig for en uten stemmetillegg fra partiet å passere noen av de med stemmetillegg.

I små kommuner skjer det fra tid til annen, som det nesten skjedde i Re i kommunens siste valg: Harald Bjerkesti Løken (H) raste oppover Høyre-lista fra 13. til 3. plass og pusta kandidatene med stemmetillegg fra partiet i nakken. Og Harald ble kommunestyrerepresentant med god margin.

I år stiller Harald på 54. plass på Høyre-lista, noe som altså er javnstilt med å stå på Lena Fahres sjuendeplass (den første plassen uten stemmetillegg fra partiet).

Å fyke opp fra 54. plass til 7. plass er dermed fullt mulig – men å passere Ole Sverre Lund på sjetteplass (med stemmetillegg fra partiet) er så å si umulig.

For i større kommuner, som nye Tønsberg, blir det i praksis umulig for en uten stemmetillegg fra partiet å få så mange personstemmer fra velgerne at det veier opp.

Husk at du kan gi ubegrenset antall personstemmer – både til de med stemmetillegg fra partiet og de uten. I praksis vil det da kunne være med på å omrokkere rekkefølgen innenfor de to kategoriene (de med stemmetillegg fra partiet, og de uten).

Så litt om slengere: Du kan også gi personstemmer i form av slengere, det vil si at du skriver inn navn på kandidater fra andre partier enn det du stemmer på.

Personstemmeaspektet av dette fungerer nøyaktig likt – hver slenger gir en personstemme til kandidaten. Men i motsetning til kryssing har slengere også en effekt på fordelingen av stemmer mellom partiene:

Hvis du stemmer på MDG, men gir en slenger til Heming Olaussen (SV), vil MDG få 48/49-del av din stemme, mens SV vil få overført den siste 49-delen (tallet 49 kommer av at det blir totalt 49 seter i det nye Tønsberg kommunestyre).

Det gjør uansett ørsmål utslag i forhold til partiene, så det viktigste med slengere er muligheten til å endre rekkefølgen i partiet slengeren presenterer. Vedkommende kan passere andre på lista, og det kan avgjøre hvem som inntar setene i det nye kommunestyret i nye Tønsberg for hvert parti.

Husk: I motsetning til personstemmer som er ubegrenset i antall, så har du et begrenset antall slengere tilgjengelig: I dette lokalvalget har du ifølge stemmeseddelen mulighet til å gi 12 slengere fra andre partier din støtte, i motsetning til 6 i siste lokalvalg for Re kommune.

Slengere «kan gis til et antall kandidater som tilsvarer en fjerdedel av det antall medlemmer som skal velges til kommunestyret», heter det i valgloven. 49 kommunestyremedlemmer totalt delt på 4 er 12,25 – altså har vi 12 slengere tilgjengelig.

Da gjenstår det bare å ønske alle våre lesere et godt valg!

Kilde:
Doremus Schafers blogg – med lokale tilpasninger.

LOKALVALG I EN NY OG STØRRE KOMMUNE: ReAvisa følger lokalvalget i nye Tønsberg kommune med Re-øyne. I den siste papiravisa før valget er det flere sider med valgstoff. Faksimile: ReAvisa, august 2019.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Har du bestemt deg? Da kan du avlegge din stemme allerede nå.

Tall i saken er henta fra siste oppdatering for nye Tønsberg på Pollofpolls (ekstern lenke)