Kort om personstemmer og slengere

BORGERPLIKT: Som velger kan du påvirke på flere måter i valg. Du kan stemme på parti, men du kan også gi en «slenger» til kandidater fra andre partier. Foto: Stian Ormestad.

Personstemmer er krysset du kan sette ved en eller flere kandidater i det partiet du stemmer på.

Slengere vil si at du fører på navn fra en annen liste enn fra det partiet du stemmer på.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Vi starter med personstemmer: På hver valgliste kan partiet velge å gi stemmetillegg til opptil ti av sine kandidater (ført opp i uthevet skrift på stemmeseddelen). Alle disse personene får en kvart personstemme fra samtlige velgere som stemmer på deres parti.

I tillegg kan du sjøl gi personstemme til så mange av kandidatene som du ønsker ved å sette kryss ved navnet deres. Hver avkrysset kandidat får én personstemme. De som allerede er gitt personstemme av partiet får da et tillegg på 1,25 stemmer.

Disse personstemmene (pluss slengere) er fullt ut bestemmende for hvilke kandidater som skal sitte i setene partiene får ut ifra oppslutning i valget.

Anne Rygh Pedersen (førsteplass på Tønsberg Arbeiderpartis liste) stiller nøyaktig like sterkt som Roar Howlid (sjetteplass på samme liste, begge med stemmetillegg fra partiet). Anne Holm Moen som står på sjuendeplass på Arbeiderpartiets liste har ingen fordel av det framfor Lena Anneli Sanner Borge på 53. plass (begge uten stemmetillegg).

Det er ene og alene hvem som får flest personstemmer (og slengere) som avgjør hvem som kommer inn i det nye kommunestyret, blant de plassene hvert parti får tildelt gjennom oppslutningen i valget.

Så hva betyr dette i praksis? For det første: Det er nesten umulig for en uten stemmetillegg fra partiet å passere noen av de med stemmetillegg.

I små kommuner skjer det fra tid til annen, som det nesten skjedde i Re i kommunens siste valg: Harald Bjerkesti Løken (H) raste oppover Høyre-lista fra 13. til 3. plass og pusta kandidatene med stemmetillegg fra partiet i nakken. Og Harald ble kommunestyrerepresentant med god margin.

I år stiller Harald på 54. plass på Høyre-lista, noe som altså er javnstilt med å stå på Lena Fahres sjuendeplass (den første plassen uten stemmetillegg fra partiet).

Å fyke opp fra 54. plass til 7. plass er dermed fullt mulig – men å passere Ole Sverre Lund på sjetteplass (med stemmetillegg fra partiet) er så å si umulig.

For i større kommuner, som nye Tønsberg, blir det i praksis umulig for en uten stemmetillegg fra partiet å få så mange personstemmer fra velgerne at det veier opp.

Husk at du kan gi ubegrenset antall personstemmer – både til de med stemmetillegg fra partiet og de uten. I praksis vil det da kunne være med på å omrokkere rekkefølgen innenfor de to kategoriene (de med stemmetillegg fra partiet, og de uten).

Så litt om slengere: Du kan også gi personstemmer i form av slengere, det vil si at du skriver inn navn på kandidater fra andre partier enn det du stemmer på.

Personstemmeaspektet av dette fungerer nøyaktig likt – hver slenger gir en personstemme til kandidaten. Men i motsetning til kryssing har slengere også en effekt på fordelingen av stemmer mellom partiene:

Hvis du stemmer på MDG, men gir en slenger til Heming Olaussen (SV), vil MDG få 48/49-del av din stemme, mens SV vil få overført den siste 49-delen (tallet 49 kommer av at det blir totalt 49 seter i det nye Tønsberg kommunestyre).

Det gjør uansett ørsmål utslag i forhold til partiene, så det viktigste med slengere er muligheten til å endre rekkefølgen i partiet slengeren presenterer. Vedkommende kan passere andre på lista, og det kan avgjøre hvem som inntar setene i det nye kommunestyret i nye Tønsberg for hvert parti.

Husk: I motsetning til personstemmer som er ubegrenset i antall, så har du et begrenset antall slengere tilgjengelig: I dette lokalvalget har du ifølge stemmeseddelen mulighet til å gi 12 slengere fra andre partier din støtte, i motsetning til 6 i siste lokalvalg for Re kommune.

Slengere «kan gis til et antall kandidater som tilsvarer en fjerdedel av det antall medlemmer som skal velges til kommunestyret», heter det i valgloven. 49 kommunestyremedlemmer totalt delt på 4 er 12,25 – altså har vi 12 slengere tilgjengelig.

Da gjenstår det bare å ønske alle våre lesere et godt valg!

Kilde:
Doremus Schafers blogg – med lokale tilpasninger.

LOKALVALG I EN NY OG STØRRE KOMMUNE: ReAvisa følger lokalvalget i nye Tønsberg kommune med Re-øyne. I den siste papiravisa før valget er det flere sider med valgstoff. Faksimile: ReAvisa, august 2019.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Har du bestemt deg? Da kan du avlegge din stemme allerede nå.

Tall i saken er henta fra siste oppdatering for nye Tønsberg på Pollofpolls (ekstern lenke)