Har du bestemt deg? Da kan du avlegge din stemme allerede nå.

VALGET ER I GANG: Det skal velges folkevalgte til den nye storkommunen Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Forhåndsstemminga starta 12. august, og varer helt fram til og med 6. september. Sjølvaste valgdagen er mandag 9. september.

Les mer om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Re kommune – og kommende Tønsberg kommune – informerer:

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Noen steder er valglokalene også åpne søndag 8. september.

Valget er i gang!

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd i perioden fra og med 12. august til og med 6. september.

Du kan forhåndsstemme i den kommunen du sjøl ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 10. september klokka 17.00.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter opp for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme.

Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, sjøl om dette ikke er et krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort, bør du kontakte din hjemkommune.

Hvor kan du forhåndsstemme?

I Re og Tønsberg kan du blant annet stemme ved servicetorgene på Tønsberg rådhus, kommunehuset på Revetal og Tønsberg og Færder bibliotek innen de bemannede åpningstidene.

Det vil også være mulig å forhåndsstemme ved flere helseinstitusjoner og videregående skoler.

Informasjon om faste stemmelokaler og tidspunkt for forhåndsstemming finner du på www.valglokaler.no (ekstern lenke).

Oversikt over institusjoner hvor det er mulig å avgi stemme finner du på www.nyetonsberg.no/valg-2019 (ekstern lenke).

Les mer om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Les mer om kommunesammenslåing.