I dag starter kirkevalget i Re

Fra onsdag 14. august er det mulig å forhåndsstemme på kirkekontoret ved kirkevalget i Re.

Det skal velges fem nye menighetsråd i Re og representanter til Tunsberg bispedømmeråd.

KIRKEVALGET: Kirkeverge Per Astrup Andreassen ønsker velkommen til å avgi forhåndsstemme ved kirkevalget onsdager og torsdager før valget. Foto Per Henning Mørck.

Hver onsdag og torsdag fram til valget, fra klokka 14.00 til 17.00, er valglokalet i Revetalgata 10 åpent.

Feil på valgkortet

– Det har dessverre blitt en feil på valgkortet for de som tilhører Revetal stemmekrets og skal stemme i Våle sogn, informerer kirkeverge Per Astrup Andreassen via ReAvisa:

– På valgkortet står det at man må stemme på Våle samfunnshus dersom man skal avgi stemme på mandag, dette er feil. Man kan også stemme i Revetalhallen både på søndag 8. og mandag 9. september.

På valgdagen søndag 8. september kan alle som skal stemme avlegge stemme i Revetalhallen på Revetal ungdomsskole.

På mandag kan du stemme ved det lokale valglokalet i alle fem sogn.

For de som tilhører Revetal stemmekrets i Ramnes og Våle sogn kan man altså avgi stemme i Revetalhallen.

Les mer om kirker og trosliv i Re.