Nå kan du søke om tilskudd til kultur-, idrett- og friluftsformål i nye Tønsberg kommune

Nå går straks fristen ut for å søke støtte, minner Ida Johre, virksomhetsleder i gamle Re og nå nye Tønsberg kommune, om: – Tønsberg kommune ønsker å stimulere til et bredt frivillig kultur- og idrettsliv i kommunen og til et mangfold av kulturaktiviteter.

Les også: Kommer fra resten av Norden for å lære av Re.

Du kan søke om tilskudd til kultur-, idrett og friluftsformål, integreringstilskudd, spillemidler, eller til markeringa Sagabyen Tønsberg 2021.

VIRKSOMHETSLEDER: Ida Johre fra Ramnes. Arkivfoto: Stian Ormestad.

I nye Tønsberg kommune er søknadsfrist for alle ordninger den 15. november hvert år.

Et mangfold av meningsfulle aktiviteter

Når det gjelder tilskudd til kultur-, idrett og friluftsformål skal kommunens bidrag stimulere og bidra til utvikling av et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter og –opplevelser for kommunens innbyggere.

Når det gjelder integreringstilskudd skal dette fordeles til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og/eller frivillig aktivitet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

Når det gjelder spillemidler er dette tilskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Sagabyen Tønsberg 2021

Tønsberg by fyller 1150 år i 2021, og det skal feires, heter det i en utlysning av midler det kan søkes på i den forbindelse:

«Lokale lag og organisasjoner, privatpersoner, profesjonelle aktører, næringsaktører og andre som ønsker å bidra med arrangement/produktutvikling relevant for jubileets tema og målsetninger i Tønsberg kommune i jubileumsåret, inviteres her til å søke om tilskuddsmidler til gjennomføring».

Alle søknader skal sendes elektronisk via kommunens nettside. For mer informasjon kan kultur og idrett i kommunen kontaktes på telefon 33 40 60 00.

Også siste innspurt: Hvem bør bli den neste Ridder av Re?

DEN NYE KOMMUNENS MANN: Kommunens utsendte Anders Nygaard som sitter med ansvaret for idrett og anlegg i nye Tønsberg kommune fikk æren av å klippe snora for den siste utvidelsen av Bibo idrettsanlegg i høst, sammen med IL Ivrig-veteran Svein Olsen. Les mer om dette i ReAvisa, oktober 2020. Arkivfoto: Stian Ormestad

Les mer om kultur i Re.

Les mer om sport i Re.

, , , ,