Skjermer Grønn omsorg og øker ikke SFO-prisene

IKKE AKKURAT ROCK’N ROLL: Musikkmetaforene satt løst da kommunestyret møttes i konserthallen på Støperiet i Tønsberg. «Et møte det svinger av», for eksempel. Det hele ble vel heller en trist trudelutt, og langt ifra rock’n roll. Foto: Stian Ormestad.

En kommune som må kutte hundrevis av millioner, uten et særlig bekymra flertall av folkevalgte. Det var refrenget i en trist trudelutt på Støperiet i går kveld.

Nå vises sparekniven fram i nye Tønsberg – her er kuttlista.

Det burde vært krisestemning: Rådmannen har regna ut en stordriftsfordel for den nye kommunen på 15 millioner i året i løpet av tre – fire år.

Til sammenlikning skal det spares inn nærmere 300 millioner kroner i året innen 2024 for å komme i balanse og ha et overskudd som buffer i framtida.

Dyrere og dårligere tjenester

Rådmann Egil Johansen har tidligere sagt at dette må gå utover tjenestene. Den nye storkommunen har allerede brukt opp mye av de to gamle kommunenes sparepenger.

BYR OPP TIL DANS: Ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) leda maratonmøtet på Støperiet med en stødig hånd. Foto: Stian Ormestad.

Men ett par ting vil flertallet av de folkevalgte skjerme for kutt: SFO og grønn omsorg. Og for å ta det siste først:

Gammel-ordfører i Re tok ordet, etter at det hadde vært mye snakk om en sidebygning i Tønsberg:

Skjermer Dal gård

– For oss i Re er ikke «Sidebygningen» så godt kjent. Men vi har også vår «sidebygning» i Re, nemlig Dal gård, taler Thorvald til kommunestyret.

Både Sidebygningen og Dal gård er tilbud til de som ramler litt uttafor. Og tilbudene skal opprettholdes på dagens nivå, i kontrast til rådmannens forslag om kutt.

ReAvisa skreiv om Dal gård i denne saken fra to år siden.

Stoppa enda en SFO-økning

Så til SFO-satsene, som ifølge rådmannens forslag kunne økes med tredve prosent. Og det på toppen av oppjusteringa fra Re- til Tønsberg-nivå ved kommunesammenslåinga. Da ble det flere tusen kroner dyrere for Re-familier fra nyttår.

En ny dans av samme slaget ble for drøyt for et stort flertall av de folkevalgte. Vedtaket lyder som følger:

«Dagens finansieringsordning for SFO videreføres. Foreldrebetaling holdes uendret, men justeres årlig etter KPI».

Ungdomsklubb og svømmeopplæring

BER OM ORDET: Cathrine Bøhle (SP) fra Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Ellers sprika de forskjellige partiene i alle retninger i forhold til hva annet de vil skjerme mot kutt. Totalt lå 87 kuttforslag på bordet.

Cathrine Bøhle (SP) snakka varmt om ungdomsklubb fra talerstolen. En ungdomsklubb som lar vente på seg her i Re, etter at den forrige ble lagt ned i 2011.

Suzy Haugan (V) ville unngå kutt i svømmeopplæring – men fikk med seg et marginalt mindretall på det og forslaget falt.

Dugnad i skisporet

Lise L. Mandal (H) ønsker at støtten til ideelle lag og foreninger i den nye storkommunen skal opprettholdes som i gamle Tønsberg.

Skiløyper i Tønsberg er blitt kjørt opp i kommunens regi. I Re klarer vi oss sjøl, her gjøres dette på dugnad av idrettslagene.

Nå blir det som i Re også i gamle Tønsberg.

Helt slutt på åpen barnehage

Arbeiderpartiet kjempa og tapte kampen for å beholde den ene åpne barnehagen i den nye storkommunen, i Tønsberg.

Gamle Tønsberg kommune etablerte åpen barnehage så seint som i 2018. Den tok etter hvert over for den åpne barnehagen på Revetal, som ble lagt ned i forbindelse med sammenslåingen – etter mange populære og viktige år her i Re.

Forslaget om å beholde den åpne barnehagen i Tønsberg falt.

Ikke så skummelt?

SKRYTER AV ADMINISTRASJONEN: Trude Viola Nordli – tidligere Antonsen – (AP) har full tillit til administrasjonen ved rådmann Egil Johansen og hans stab. Hun avdramatiserer hele situasjonen. Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Nordli (AP) – tidligere Antonsen, hun bytta etternavn i løpet av kommunestyremøte – var den som gikk lengst i å avdramatisere de enorme kuttforslagene:

– Dette er ikke så skummelt. Det er snakk om å gjøre ting på en annen måte – omorganisering.

Men det gikk litt i utakt i posisjonspartiene på Støperiet, med litt slinger i valsen:

MIMRER: Svein Holmøy (SP) minnes et ordtak vi kjenner godt til på denne sida av E18 om å spare seg til fant. Foto: Stian Ormestad.

Spare seg til fant

Svein Holmøy (SP) refererte til et kjent og kjært uttrykk: – På andre sida av E18 har vi et ordtak som advarer mot å spare seg til fant, minnet han om.

Noen har som alltid litt mer penger å rutte med enn andre: Ulf Lund Halvorsen (MDG) varsla at MDG som eneste parti i posisjon ville stemme for eiendomsskatt.

Dermed brøyt MDG med posisjonen og gikk heller sammen med opposisjonen i et mindretall til venstre med SV og Rødt.

Skjermer feil folk

Og i anledning eiendomsskatt, da får Heming Olaussen (SV) – som gjorde et lokalpolitisk comeback i går kveld – skikkelig sving på sakene:

Han viste til at nærmere 300 av landet 356 kommuner har innført eiendomsskatt. – Hva er det som gjør Tønsberg så spesiell?

– Så trang økonomi som vi ser nå, der vi kutter for de sjuke, svake, våre minste og våre eldste, så skal vi heller skjerme de som faktisk har råd til å bidra?

Bare et lite forspill

LOKALPOLITISK COMEBACK: Heming Olaussen (SV) rykker opp fra første vara til møtende representant for SV. Foto: Stian Ormestad.

GRØNN OMSORG: Thorvald Hillestad (SP) passer på at også Dal gård blir nevnt blant tiltakene som skjermes mot kutt. Foto: Stian Ormestad.

SVs forslag til eiendomsskatt har et bunnfradrag på tre millioner kroner. Heming viste til at det for en bolig på rett over tre mill ville utgjøre en utgift på snaut to pils på brygga i måneden.

Men eiendomsskatt var ikke en dans flertallet av de folkevalgte ville slenge seg med på. I denne omgang.

For dette var bare et lite forspill til det som kommer når budsjett skal vedtas – da skal inndekning være på plass for alle gode intensjoner om å verne mot kutt her og der.

Neppe siste dans

Så at Dal gård er redda og SFO-prisene ikke økes, er bare for nå. Alt avgjøres endelig i budsjett for 2021 seinere i år.

Rådmannen har varsla at alle 87 innsparingsforslagene han kom med må vedtas – og enda da er man ikke helt i mål med innsparingene på lang sikt.

Så dette var neppe den siste vanskelige dansen på Støperiet.

Svimlende tall som skal spares inn

HARD JOBB: Rådmann Egil Johansen har lagt fram rapporten Handlingsrom 2024. For å spare inn svimlende summer. Foto: Stian Ormestad.

Alle de 87 punktene som er foreslått kan du sjekke sjøl i rapporten Handlingsrom 2024. Her kommer det fram at:

Omstillingsbehovet samla sett er antatt å være i størrelsesorden fra 136 millioner kroner i 2021, stigende til cirka 210 millioner kroner i 2023 – 24 for å få driften i balanse.

Skal kommunen oppfylle statens krav om sunn kommuneøkonomi, kommer kravet til et overskudd i tillegg. Et overskudd på 50 – 80 millioner kroner kan være en buffer mot hendelser eller egenkapital til investeringer.

Fortsatt ikke i mål…

Med harde kutt skal det spares 171,1 millioner kroner innen 2023, og da gjenstår 37,9 millioner i innsparing for å nå målet, konkluderes det.

Og det sjøl om alle 87 forslag skulle gjennomføres. Og da gjenstår fortsatt målet om overskudd.

Alt dette står i sterk kontrast til det som ble sagt fra Tønsberg-hold i sammenslåingsdebatten for bare drøyt fire år siden.

NEPPE SISTE DANS: Kommunestyremøtet på Støperiet onsdag 9. september var bare forspillet til budsjettdebatten seinere i høst. Da skal alle gode intensjoner ha full inndekning på budsjettet. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Re gikk inn i nye Tønsberg med flagget til topps.

– Om vi skal bytte navn på Re-torvet? Det skjer ikke!