Ett år siden vedtak om å bygge ungdomshus: – Lurer på hvor saken står nå, i den nye kommunen?

PUSHER PÅ FOR UNGDOMSHUS: – Det var helt klart den store saken på tampen av Re. Og dette er jo helt klart noen vi veldig gjerne skulle fått på plass, sier Thorvald Hillestad, gammel-ordfører i Re. Bildet er fra det gamle ordførerkontoret på Revetal. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Ungdomshus på Revetal er en lang kampsak for ungdommer i Re, og helt på tampen av Re kommunes eksistens holdt det hele på å bli realisert. – Nå må det ikke koke helt bort i kålen i korona og ny kommune, mener Thorvald Hillestad.

Bakgrunn: Utsetter ungdomshuset – håper det ikke blir for seint!

Det var i det siste kommunestyremøtet i nye Tønsberg før sommeren at gammel-ordfører i Re Thorvald Hillestad (SP) tok ordet og etterlyste oppfølging av kommunestyrevedtaket i gamle Re.

For akkurat ett år siden falt forslaget om å bygge et ungdomshus med minste mulige margin. Ungdomshuset var ferdig tegna og planlagt, tomt anskaffa og alt klart

KAMPKLAR RE-UNGDOM: Mathilde Bu Skjeggestad (17), daværende leder av det som fram til nyttår var Barne- og ungdomsrådet i Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Bom stopp?

Det marginale flertallet av folkevalgte i gamle Re ville heller ta enda en runde for å finne et rimeligere alternativ. Der endte også saken, som mange – ikke minst ungdomsrådet i Re – frykta:

Med bom stopp. Ett år etter foreligger det ikke noe nytt forslag, og de folkevalgte i den nye storkommunen har ikke fått noe nytt forslag å si sin mening om. Det er tilsynelatende ingen konkrete planer for saken videre.

Det ser ut som saken har stoppa helt opp?

Så absolutt et gjeldende vedtak

– Ja, det var derfor jeg sparka litt borti denne ballen for å se om ikke vi kan få den til å rulle igjen, sier gammel-ordfører i Re Thorvald Hillestad (SP) til ReAvisa.

Det var under behandlingen av årsberetningen for det siste året i gamle Re kommune at Thorvald mente det var betimelig å komme med påminnelsen. – Ungdomshuset er tross alt nevnt i den samme årsberetningen.

– Det er jo sånn at alt som ble vedtatt i de to gamle kommunene skal tas med videre inn i den nye kommunen. Og dette er jo så absolutt et gjeldende vedtak, understreker Thorvald i prat med ReAvisa.

KAMPSAK: Et ungdomshus på Revetal har vært valgkampsak for Re Arbeiderparti i alle år. Trude Viola Antonsen (AP) hadde håpet på en seier i fjor sommer og spaden i jorda forlengst. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Korona-kluss?

Planen var å legge et nytt forslag til ungdomshus ut på anbud i løpet av første halvår i år.

At det ikke har skjedd, har Thorvald forståelse for: – Vi har jo hatt ting og tang å styre med i år, med denne koronaen, som kan ha ført til at dette ikke er blitt prioritert.

Men at det skal bli helt bortglemt, det lover Thorvald å sørge for at det ikke blir:

Lang kampsak for ungdommen i Re

– Det jeg ba om, var at administrasjonen gir en orientering om hvor saken står til neste hovedutvalgsmøte. Også så jeg mitt snitt til å nevne saken fra talerstolen, sånn at de andre folkevalgte fra gamle Tønsberg også blir litt kjent med saken og historikken.

Og apropos historikk: Det er en lang og brokete historie for ungdomshus på Revetal. Ønsket har overlevd mange ungdomsskole-kull, uten at det har skjedd noen verdens ting.

Det er ni år siden den gamle ungdomsklubben i leide lokaler ble avvikla, med lovnad om å snarlig lansere et nytt ungdomstilbud i Re.

Milliongave fra Gjelsten

GAVE TIL UNGDOMMEN I RE: Bjørn Rune Gjelsten ønsker å gi ti millioner kroner til et nytt ungdomshus for Re-ungdommen, som en avskjedsgave til Re kommune. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Så skjedde aldri i kommunal regi. Sjøl om det ble sagt i debatten den gang at ungdomsklubb-nedleggelsen aldri var for å spare penger, men nedleggelsen var for å få stabla et bedre tilbud på beina.

Men fakta er at pengene som ble brukt på kommunal ungdomsklubb fram til 2011, er i ettertid blitt brukt på noe annet.

Og når det gjelder penger, så la Gjelsten millioner av kroner på bordet. Først sju, så enda mer hvis det trengtes – beløpet ble høyna til ti millioner over bordet når det viste seg at bygget ble dyrere enn først beregna.

GAVE TIL UNGDOMMEN I RE: Bjørn Rune Gjelsten ville gi million-gave til et ungdomshus på Revetal, slik forslaget forelå fra rådmann i fjor. Her skriver Re-ordfører Thorvald Hillestad og Gjelsten under avtalen på Aker Brygge i fjor. Da var summen opptil sju millioner kroner, så øka Gjelsten til ti mill. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Gjentakende ønske

– Disse pengene ligger fortsatt og venter på oss, hvis vi klarer å komme opp med et alternativ som ser greit ut. Da vil jeg tro Gjelsten står ved pengegaven, sjøl om det ble litt mer att og fram på vår kant enn jeg hadde håpet på i utgangspunktet, sier Thorvald til ReAvisa.

Gang på gang viste Ungdata-undersøkelser i gamle Re at ungdommene savner en møteplass med lav terskel og få krav der ungdom kan henge og finne på ting utenfor organisert idrett og kulturliv.

Ønskene fra Ung i Re-konferansene var at ungdommen ønsker seg et annet sted å henge på kveldene enn på skolen – et eget sted.

For dyrt

– For det er det ungdommen vil ha: Et eget hus for ungdom. Det gjør noe med tilhørigheten, eierskapet og terskelen for å komme dit, mente Barne- og ungdomsrådet i prat med ReAvisa i fjor.

Da øynet Re-ungdommene et håp om at saken om ungdomshus endelig skulle komme i havn. Og så skjedde nesten, mot et marginalt flertall som stakk kjepper i hjula for bygging den gang.

Flertallet mente forslaget som nærma seg 40 millioner kroner i kostnader ble altfor dyrt, og ville ha et nytt og billigere alternativ.

Men flertallet stilte seg bak vedtak om å bygge ungdomshus. Og der står saken nå. Et vedtak som ikke er fulgt opp. Foreløpig.

Plikt til å følge opp

FRYKTA DET ALDRI VILLE BLI NOE AV: Det daværende Barne- og ungdomsrådet i Re frykta at utsettelsen i fjor betyr at ungdomshuset aldri blir noe av. Og siden utsettelsen har saken stått helt stille. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Gammel-ordføreren Thorvald Hillestad stemte så til de grader for å sette i gang bygging i fjor.

– Nå har vi hvert fall en plikt på oss til å følge opp det kommunestyrevedtaket som Re gjorde, der det står at ungdomshus på Revetal skal bygges, men politikerne etterspurte et nytt og rimeligere forslag til hus.

FANTASTISK FORSLAG: Det arkitekttegna ungdomshuset, midt på Revetal, ble for spenstig for et minimalt flertall av de folkevalgte i gamle Re kommunestyre – spesielt prisen. Arkivfoto.

– Så blir det kanskje ikke noe av i 2020, men vi må hvert fall pushe på.

Nå ruller ballen igjen

– Har du et ekstra Re-øye på dette?

– Ja, det kan du være sikker på at jeg har! Dette må følges opp, for akkurat ungdomshus var noe av det vi var virkelig opptatt av i den gamle kommunen, og noe den nye kommunen også bør være opptatt av.

– Det var helt klart den store saken på tampen av Re. Og dette er jo helt klart noen vi veldig gjerne skulle fått på plass.

Ungdomshus i Re – eller Tønsberg?

Administrasjonen var positive til å ta tak i saken nå, etter Thorvalds påminnelse. Og skal dermed ha kommet i gang igjen med saken til over sommeren.

Like etter at byggingen av ungdomshus på Revetal ble utsatt i gamle Re, ble det reist en sak i gamle Tønsberg om å etablere et liknende ungdomshus i Tønsberg sentrum.

Thorvald ser ikke at disse to sakene kan stå opp mot hverandre: – Nei, det håper jeg da inderlig ikke.

STØTTER HVERANDRE: Hele 91 prosent av Revetal ungdomsskole-elevene har minst en venn de kan stole fullt og helt på, her fra den siste Ung i Re-forestillingen. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Sjekk også: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Gjelsten øker ungdomshus-gaven til ti millioner kroner.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

, , ,