Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re

STØTTER HVERANDRE: Hele 91 prosent av Revetal ungdomsskole-elevene har minst en venn de kan stole fullt og helt på. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Hvem er bedre til å fortelle om hvordan det er å være ung i Re, enn ungdommene sjøl? Med musikk, dans og drama, filmer og flotte presentasjoner ble det viktige budskapet formidla på en vakker og innimellom veldig morsom måte.

Mandag, tirsdag og onsdag denne uka ble resultatene av Ungdata-undersøkelsen, som ble gjennomført i fjor, tatt for seg på foreldremøter. Det hele var i regi av elevene sjøl ved Revetal ungdomsskole. Her ble det både alvor og humor – rundt et viktig tema.

PSYKISK HELSE: Ingeborg Knutsen og Madelen Heum Fanøy orienterer om lokale tall for psykisk helse. Foto: Stian Ormestad.

Tips til hvor vi bør sette inn støtet

For å starte med slutten: Resultatet av foreldremøtene skal danne grunnlaget for et politisk verksted for kommunestyret i Re i april. Mye viktig kom fram, men hva kan våre folkevalgte gjøre for å følge opp alle de gode intensjonene?

– De kan jo få noen tips om hvor vi bør sette inn støtet, mener Revetal-rektor Mona Elisabeth Larsen. – Hva som er bra, og hva som er mindre bra. Her gir ungdom og foreldre politikerne et godt verktøy å styre prioriteringene utifra.

Helt konkret og veldig personlig ønsker rektoren seg en ungdomsklubb på Revetal, forteller hun til ReAvisa. Med mulighet for noe mer enn det etablerte idretts- og kulturtilbudet i Re – gjerne mekking og andre praktiske gjøremål, en møteplass for alle.

Ideen kommer fra ungdommen sjøl, og rektoren mener det er viktig å møte ønsket med et tilbud av den sorten. Dette er noe politikerne helt konkret kan gjøre. Og dette har ReAvisa har skrivi om flere ganger før, seinest da ungdommer protesterte mot rivingen av 1986-bygget på Revetal.

Videreføring av Respekt-prosjektet

Ungdomsskoleelev Erlend Bae, mediaansvarlig for denne uka, oppsummerer målet med møtene: – Bedre miljø. Både mellom elever, men også mellom elever og lærere. Vi har jobba godt med det over lengre tid, gjennom Respekt-prosjektet, forteller Erlend.

EN PÅ TRYNET: Hvert tema var illustrert med et sceneinnslag eller en film. Foto: Stian Ormestad.

Elevene presenterte tall fra Ungdata-undersøkelsen i Re fra 2017. De forteller at det store flertallet av elever føler at lærerne bryr seg om dem. Hele 91 prosent har svart at de har minst en venn de kan stole helt og fullt på. Dette er gode tall for Re-skolen.

SMART JOBBING: Smart-general Vidar Bugge-Hansen var prosessveileder under forberedelsene. Ungdomsskole-elevene styrte opplegget ganske så fritt, forteller han til ReAvisa. Foto: Stian Ormestad.

Så kommer en konkret melding til de som styrer Re-skolen: Lekser gjør ungdomstida mer slitsom.

Nesten 1 av 4 Re-elever sier de får mer skolearbeid enn de klarer å ta unna. – Press er bra, for da kan man pushe seg til bedre resultater. Men for mye er ikke bra, for da blir det stress.

Det kan gi psykiske plager. Ingeborg Knutsen og Madelen Heum Fanøy orienterer om lokale tall for psykisk helse.

– Flere jenter enn gutter forteller om psykiske problemer, men jentene er flinkere til å søke hjelp når de først får det. – Sjøl om det gjelder færre gutter, så må dere gutter bli flinkere til å søke hjelp!, råder Ingeborg og Madelen.

Det er en kjempestor forskjell mellom jenter og gutter: – Jenter er langt mindre fornøyd med sitt eget selvbilde, enn det gutta er, får vi vite. Det er akkurat i Re, som ellers i landet.

Ungdommer har faktisk lov til å gi litt f…

– Det er ofte sånn at har du det bra, så har du også et godt selvbilde. Derfor må vi være greie med hverandre. For eksempel ikke si frekke kommentarer til hverandre.

Det kan fort hende at ungdom i dag tror de ikke har et så godt liv som alle andre, sjøl om de fleste har det helt fint. På sosiale medier ser alt så fint og flott ut for alle, men det er viktig å tørre å vise fram at alt ikke er helt perfekt hele tida.

Flere filmer var laga, både viktige og morsomme: Hva er det beste med å være ungdom, var spørsmålet i en av filmene. Svarene var mange, og noen av dem fikk salen til å runge av latter.

– Frihet, – lov å gi litt f…, – og kanskje den som skapte mest latter i salen: – GSG, tre bokstaver jeg lever etter, og som er litt lov når du er ung. Går det Så Går det. Alternativt: Går det ikke, Så Går det ikke. Det er ikke verre enn det!

DISKUSJON: Ungdom og foreldre diskuterte i grupper hva elever, foreldre og skole kan gjøre for at det fortsatt skal være godt å være ung i Re. Foto: Stian Ormestad.

Foreldre må skjønne at ungdommer er slitne innimellom

Det ble diskutert i grupper, med ungdom og foreldre. Da gikk praten livlig i amfiet på den nye ungdomsskolen.

LEKSE-PRESS: Skolen kan legge opp løpet bedre, med å spre arbeidspresset med lekser bedre utover året, innrømmer Revetal-rektor Mona Elisabeth Larsen. Det skal jobbes med framover. Foto: Stian Ormestad.

Hva kan skolen gjøre?, var et spørsmål. – Stabile lærerkrefter, ikke bytte lærere hele tida, var et av svarene. Hva kan elevene gjøre? Et enkelt svar her var: – Si hei! Et annet var å ta vare på den nye flotte skolen vi har fått her i Re.

Hva kan foreldre gjøre? – Vise forståelse for at ungdommene noen ganger kan være veldig slitne.

Og til slutt hva kan skolen bidra med? Her kom lekser opp igjen. Faglærerne kan samkjøre bedre, og spre arbeidet bedre utover skoleåret. Det er også viktig med gode lekser, som oppleves som nyttig. Lekser skal være repetisjon av kjent stoff.

Harde fakta med gode råd attåt

ReAvisa lot seg imponere av møtet, vi var der på onsdagskvelden 7. mars.

Blandingen av alvor og humor holdt på oppmerksomheten fra start til slutt – og det skal bli spennende å se hva våre folkevalgte får ut av dette. Ideer mangler det hvert fall ikke på. Og de kommer på politikernes bord.

– Da vi hadde et liknende opplegg for rundt tre år siden, var tilbakemeldingen til politikerne at den gamle, slitne skolebygningen den gang gjorde det vanskelig å drive en god skole. Da ble det vedtatt et nytt skolebygg – som vi sitter i nå, minner Smart-general Vidar Bugge-Hansen forsamlingen om.

FLOTTE INNSLAG: Revetal-elevene utnytter mulighetene til det fulle i det nye, store, flotte amfiet på Revetal ungdomsskole. Her var det flotte innslag med musikk, dans og levende bilder på storskjerm innimellom alle tall og fakta. Foto: Stian Ormestad.

Denne ukas møter skal oppsummeres i en rapport som forelegges våre folkevalgte i et politisk verksted for kommunestyret i Re mandag 16. april 2018.

Dermed blir det ikke bare tørre tall fra Ungdata-undersøkelsen, men også gode kommentarer og nyttige råd attåt.

Les mer om skolene i Re.

, ,