Utsetter ungdomshuset: – Håper det ikke blir for seint!

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I RE: Kampen for et ungdomshus på Revetal fortsetter, forteller Mathilde Bu Skjeggestad (17), leder av Barne- og ungdomsrådet i Re. Foto: Stian Ormestad.

Kommunestyret går for enda en ny runde på nytt ungdomshus. Det vil i praksis si enda en utsettelse, som ungdomsrådslederen frykta: – Det er selvfølgelig kjipt.

Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

Saken om nytt ungdomshus på Revetal har engasjert stort. Frontene ble steile da et tidlig kostnadsanslag på tjue millioner kroner ble til opptil 38 millioner kroner – nær det dobbelte.

Det er ingen hemmelighet at Re er i en pressa økonomisk situasjon, og det står ikke stort bedre til med vår sammenslåingspartner Tønsberg.

Alt tyder på trange tider etter det nært forestående giftemålet 1. januar 2020.

Snøhetta og et «enklere» alternativ

FLERTALL: Svein Holmøy (SP) sitt forslag om å ta med seg Snøhetta-prosjektet videre, pluss utrede et «enklere» alternativ ble vedtatt. Foto: Stian Ormestad.

Ungdomshus kommer nederst på lista i den kommunale byggebonanzaen i Re kommunes eksistens, enda det har stått på lista i alle år. 

Det ble en følelsesladd debatt i kommunestyret, der steile fronter enten ikke hadde råd – eller ikke råd til å la være.

Da et alternativt forslag fra Svein Holmøy (SP) kom på bordet, klarte det å samle nok i midten til at det ble vedtatt. Og det lyder som følger:

1. Det bygges nytt ungdomshus på Revetal.

2. I tillegg til foreliggende prosjekt fra Snøhetta, utredes det et «enklere» alternativ som begge legges ut på anbud. Kr 300.000 til utredning av nytt alternativ dekkes av allerede bevilget beløp på kr 8 mill.

3. Anbudspapirene tar de forbehold som loven tillater når det gjelder det endelige politiske vedtaket.

4. Saken forelegges kommunestyret som avgjør hvilket alternativ som skal realiseres.

5. I anbudet skal det legges inn solcellepanel på taket.

I tillegg ble det flertall for et punkt 6 etter forslag fra Ragnar Kirkevold om at det skal bygges i heltre.

Blir opp til den nye storkommunen å avgjøre?

KAMPKLAR: Mathilde Bu Skjeggestad (17), leder av Barne- og ungdomsrådet i Re. Foto: Stian Ormestad.

Verken forslaget om å gå for Snøhetta-bygget nå eller å gå for eksisterende bygg ble dermed vedtatt i denne omgang.

Det betyr uansett at vi neppe rekker å vedta byggingen i Re kommunes eksistens, så det blir mest sannsynlig opp til et nytt kommunestyre i den nye storkommunen å avgjøre den endelige skjebnen til et ungdomshus på Revetal.

Barne- og ungdomsrådet i Re appellerte til politikerne å vedta forslaget til ungdomshus, slik det forelå fra Snøhetta. Slik ble det ikke:

– Det er selvfølgelig kjipt at det ikke ble vedtatt, men at avgjørelsen blir utsatt. Men vi er tross alt fornøyd med at prosessen ikke ble avslutta her og nå, men at det jobbes videre med et nytt ungdomshus på Revetal, sier Barne- og ungdomsrådslederen i Re Mathilde Bu Skjeggestad (17).

– Så får vi bare håpe at det ikke er for seint når det kommer opp neste gang.

Har ikke råd til å bygge, eller har ikke råd til å la være?

IKKE RÅD: Bente Brekke (FrP) mener det må finnes billigere alternativ. Det vil si å ikke bygge nytt ungdomshus. FrP, Høyre og KrF vil heller prøve å få til noe i den eksisterende bygningsmassen. Foto: Stian Ormestad.

Når det ble pekt på økonomien i prosjektet, mente de som mener ikke vi har råd at det ville gå utover andre kommunale tjenester.

Bente Brekke (FrP) gikk så langt som å be Barne- og ungdomsrådet, pluss den nyansatte ungdomskoordinatoren i Re, om å prøve å sette opp et kommunebudsjett for å se hvor lett det er å få endene til å møtes.

Da nei-klanen dro inn kostnader med åpningstider og personell, som om det hang sammen med bare et nytt bygg, rant det over for Trude Viola Antonsen (AP): – Det blir vel likt, enten vi bygger nytt eller bruker eksisterende bygg?

Partifelle Tordis Skallist Hovet (AP) poengterte også at Arbeiderpartiet i sin tid pekte på 1986-bygget, som ble rivi sammen med resten av den gamle ungdomsskolen. Her var det kjøkken, verksted, musikkrom og musikkstudio – en fin møteplass for ungdom.

Men 1986-bygget ble meid ned, til store protester fra ungdommen sjøl, gamle-rektor Pedersen, og et mindretall av folkevalgte.

Jaggu på tide å innfri løftene som er gitt til ungdommen

KAMPSAK: Et ungdomshus på Revetal har vært valgkampsak for Re Arbeiderparti i alle år. Trude Viola Antonsen (AP) hadde håpet på en seier nå og straks spaden i jorda. Foto: Stian Ormestad.

Det føyer seg bare inn i rekka av forslag til ungdomshus, pekte Trude Viola Antonsen (AP) fra talerstolen og ut vinduet fra toppen av kommunehuset. For også det tidligere kommune-eide bolighuset midt på Revetal var et forslag til møteplass for ungdom i en tidligere AP-lokalvalgkamp.

Det ble aldri noe av, det heller.

Da den tidligere ungdomsklubben i kommunal regi ble lagt ned på Revetal, ble det lova et nytt tilbud innen kort tid. Det var tilbake i 2011, og nå er det jaggu på overtid å innfri løftene til ungdommen, sa en kampklar Trude Viola Antonsen (AP).

Den kampen – om Snøhetta-bygget – tapte hun med minst mulig margin i voteringen.

– Ikke noe å slå politisk mynt på, mener Frode G. Hestnes (FrP) om de som er for et nytt arkitekttegna ungdomshus. – Alle her hører på ungdommen og vil gi de en møteplass. Vi har bare forskjellige veier til målet.

Kommer ikke til å gi opp kampen om et ungdomshus

HØYRE-NEI: Det er blitt bygd mye på Revetal, men et ungdomshus blir ikke bygd hvis Høyre får det som de vil. De vil bruke eksisterende bygg til ungdomsarbeid. Foto: Stian Ormestad.

Tove Øygarden (H) ramsa opp alt det som er blitt bygd, og som var så godt tilpassa bruk også på kveldstid – for ungdommen: Revetal ungdomsskole, Revetalhallen, Revetal bibliotek.

Hun mener at hvis du spør unger om de har lyst på en ny lekestue ute i hagen eller leke inne på rommet sitt, så velger de en ny lekestue – uten å skjønne konsekvensene av valget sitt. Som en parallell til det kravet Re-ungdommen nå fronter, etter en årelang kamp.

– Det er leit at det ble uttrykt av at ungdommen ikke skjønner konsekvensene av å bygge ungdomshuset. Vi skjønner det veldig godt, men vi mener at de positive sidene ved å bygge huset utveier de negative økonomiske konsekvensene, sier Barne- og ungdomsrådslederen til ReAvisa.

De fleste folkevalgte er nok hjertens enig med ungdommen, og mener at en uformell møteplass er et godt preventivt ungdomstiltak – som kan spare den nye kommunen for mange potensielle utgifter i framtida.

Men i hvilken form, og til hvilken prislapp – og om det noen gang blir realisert på Revetal – gjenstår å se, nå som det blir enda en runde til på det.

Milliongaven fra Gjelsten kan fortsatt stå ved lag

GAVE TIL UNGDOMMEN I RE: Bjørn Rune Gjelsten ønsker å gi ti millioner kroner til et nytt ungdomshus for Re-ungdommen, som en avskjedsgave til Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

Nå skal det brukes nye hundretusener av kroner på å utrede enda et – «enklere» – alternativ. Mens Gjelstens milliongave – ti millioner i tallet – henger muligens ikke i en så tynn tråd som først fryktet, hvis man ikke velger Snøhetta:

Det kan være at han er med på noen andre løsninger, rapporterte ordfører Thorvald Hillestad (SP) fra en samtale med Gjelsten tidligere samme dag som kommunestyremøtet.

Og kronene, som en gave til Re-ungdommen, kan fortsatt komme godt med:

– Vi kommer selvfølgelig ikke til å stoppe kampen for ungdomshus på Revetal, sier Barne- og ungdomsrådsleder Mathilde Bu Skjeggestad til ReAvisa.

Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Gjelsten øker ungdomshus-gaven til ti millioner kroner.

Leserinnlegg: Møtested for ungdom på Revetal.

Leserinnlegg: – Ta ungdommen på alvor!

Leserinnlegg: Nytt eller gammelt ungdomshus

Pedersen enig med ungdommen: Behold 1986-bygget!

Dette er planen for ungdomshuset på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

,