Leserinnlegg: – Ta ungdommen på alvor!

Så bekymra er Høyre-sida, at de operer med tall på grensa til usanne, skriver Re SV: Gjelsten har garantert for 10 mill, en annen del vil bli dekket av tippemidler og momsrefusjon. Så kommunens låneopptak vil tross alt bli begrensa, og bygget vil være verdt hver krone!

Les også: Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

Leserinnlegg: Møtested for ungdom på Revetal.

SV utgjorde, sammen med AP og SP, flertallet i formannskapet som foreslår for kommunestyret å bygge et Ungdommens Hus på Revetal.

JA TIL UNGDOMSHUS SOM FORESLÅTT: Elisabeth Sann (SV). Foto: Stian Ormestad.

Det er vi stolte av. Vi mener det betyr at vi tar ungdommen på alvor – i praksis!

Lederen i barne- og ungdomsrådet, Mathilde Bu Skjeggestad har helt rett når hun sier i ReAvisa at nå har vi vår siste mulighet til å realisere det som har vært ungdommen ønske og krav i alle år siden 2013: Et eget ungdomshus på Revetal.

Et hus som ungdommen kan styre sjøl, der de kan møtes på et prestasjonsfritt grunnlag, der de kan «henge» sammen og bare være i hop – uten å måtte levere testresultater eller på andre måter vise at de er «best» i et eller annet.

Det er nettopp det Re trenger, og som vi skylder ungdommen å levere.

Det er dessuten framtidsretta. Dette er de ungdommene vi håper skal komme tilbake til Re og slå seg til her i voksen alder. Dette er det signalet vi vil sende om at alle er velkomne til Re, ikke bare de som presterer.

Turen er endelig kommet også til den uorganiserte ungdommen. Det er på tide.

Ungdommen peker dessuten på et helt sentralt poeng når de framhever at et slikt sted vil kunne forebygge ensomhet – ikke minst ensomme ungdommer foran PCn – og at forebygging vil spare penger på lengre sikt.

Vi i SV vil gi cred til spesielt AP for deres standhaftige arbeid for et ungdommens «sted å være» på Revetal. SV har også vært ihuga forkjempere for et sånt sted, og vi er glade for at SP er så tydelige, og for det arbeidet ordfører Hillestad har nedlagt. Etter alt å dømme har vi også MDG på laget.

Det burde bety et flertall i tirsdagens kommunestyremøte. Men ingenting er sikkert på forhånd – høyresida i kommunestyret snur ryggen til ungdommens eget ønske og mener vi har hus nok, og er mest bekymra for økonomien.

JA TIL UNGDOMSHUS SOM FORESLÅTT: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Så bekymra er de, at de operer med tall på grensa til usanne. Ingen har gått inn for et bygg til 40 millioner kroner. Tallet er nærmere 30.

Og sponsoren Bjørn Rune Gjelsten har garantert for 10 av dem. En del vil bli dekket av tippemidler og momsrefusjon. Kommunens låneopptak vil tross alt bli begrensa. Og bygget vil være verdt hver krone!

Det er et unikt bygg vi snakker om – et signalbygg, tegna av landets fremste arkitekter. Det vil sende nettopp det signalet det er ment å sende: I Re tar vi ungdommen på alvor.

Her mener vi at de trenger et ekstraordinært godt fritidsmiljø, uten press og stress, på sine egne premisser – og vi belønner dem med et bygg utenom det vanlige.

Høyresida vil kaste vrak på Gjelstens 10-millioners gave, og mener ungdommen må ta til takke med det vi har. Det er både smålig, og dessuten lite framtidsretta.

Vi vil benytte Ramnes-dikteren Gunnar Bull Gundersens ord for å beskrive situasjonen. Fra diktet «nå» (fra samlinga «Omfavnelse» fra 1985) siterer vi:

Det er nå
Det er sommer
Ikke i morgen
Ikke om en stund
Vent ikke på noe
Ikke på neste sekund
Det er nå
Epleblomsten befruktes
På et gammelt tre
Se vepsen, se blomsten
Det er nå vepsen, blomsten, se

Hva var det
Du så?
Det er for sent
Det er nå
Du ikke ser
Det du så

Elisabeth Sann, SVs medlem i hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd
Heming Olaussen, SVs kommunestyrerepresentant i Re

Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

Leserinnlegg: Møtested for ungdom på Revetal.

Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Gjelsten øker ungdomshus-gaven til ti millioner kroner.

Dette er planen for ungdomshuset på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

,